Pressrum

Pressmeddelanden och bilder

Pressmeddelanden

Pressmeddelande 01.01.01

SHH säljer mark i Tumba Skog till Botkyrkabyggen

Läs mer
Pressmeddelande 01.01.01

SHH Bostad AB (publ) bokslutskommuniké januari - december 2018

Läs mer
Pressmeddelande 01.01.01

SHH Bostad AB:s dotterföretag SHH Bostadsutveckling AB förvärvar obligationer i SHH Bostad AB (publ)

Läs mer
Pressmeddelande 01.01.01

SHH erhåller lagakraftvunnen detaljplan och tillträder för att uppföra 120 hyresrätter i Norrköping i egen regi

Läs mer
Pressmeddelande 01.01.01

SHH breddar sin verksamhet och startar SHH Samhällsfastigheter AB

Läs mer
Pressmeddelande 01.01.01

Kallelse till årsstämma i SHH Bostad AB (publ)

Läs mer
Pressmeddelande 01.01.01

SHH Bostad AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Läs mer
Pressmeddelande 01.01.01

SHH Bostad AB har anvisats mark i Bergsjön i Göteborg

Läs mer
Pressmeddelande 01.01.01

SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari – mars 2019

Läs mer
Pressmeddelande 01.01.01

Beslut vid årsstämman i SHH Bostad AB (publ)

Läs mer
Pressmeddelande 01.01.01

Mark- och Miljööverdomstolen fattar beslut att ge prövningstillstånd avseende detaljplan i Tumba Skog

Läs mer
Pressmeddelande 01.01.01

SHH Samhällsfastigheter utvecklar äldreboende i Norrtälje

Läs mer
Pressmeddelande 01.01.01

SHH Bostad AB öppnar kontor i Malmö

Läs mer
Pressmeddelande 01.01.01

SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari – juni 2019

Läs mer
Pressmeddelande 01.01.01

SHH sätter spaden i marken för nytt äldreboende

Läs mer
Pressmeddelande 01.01.01

SHH Samhällsfastigheter AB anställer transaktionsansvarig

Läs mer
Pressmeddelande 01.01.01

SHH sätter spaden i marken för nytt äldreboende

Läs mer
Pressmeddelande 01.01.01

SHH byggstartar 117 hyresrätter i Norrköping

Läs mer
Pressmeddelande 01.01.01

SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari – september 2019

Läs mer
Pressmeddelande 01.01.01

Framgångsrik försäljning av Brf Läroverksvallen, Borlänge

Läs mer
Pressmeddelande 01.01.01

SHH Bostad tillträder mark och byggstartar 124 hyresrätter i Sundsvall

Läs mer
Pressmeddelande 01.01.01

SHH Bostad avyttrar hyresprojekt i Norrköping och Sundsvall till Trenum

Läs mer

Pressbilder

Här kan ni ladda hem bilder i högupplöst i format. Önskar ni specifika projektbilder eller har frågor om publicering och användning kontakta Ida Amatiello.