Pressrum

Pressmeddelanden och bilder

Pressmeddelanden

Pressmeddelande 19.12.23

SHH Bostad avyttrar hyresprojekt i Norrköping och Sundsvall till Trenum

Läs mer
Pressmeddelande 19.12.11

SHH Bostad tillträder mark och byggstartar 124 hyresrätter i Sundsvall

Läs mer
Pressmeddelande 19.11.29

Framgångsrik försäljning av Brf Läroverksvallen, Borlänge

Läs mer
Pressmeddelande 19.11.26

SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari – september 2019

”Trots att resultatet för det tredje kvartalet var otillfredsställande är SHH väl positionerat med stark finansiell ställning och en projektportfölj som löpande förädlas, vilket tillsammans skapar förutsättningar för god lönsamhet framgent.”

Läs mer
Pressmeddelande 19.11.04

SHH byggstartar 117 hyresrätter i Norrköping

Läs mer
Pressmeddelande 19.10.09

SHH sätter spaden i marken för nytt äldreboende

Idag tas det första spadtaget för det nya äldreboendet i Östhamra som SHH Samhällsfastigheter utvecklar tillsammans med Altura. Äldreboendet kommer att ägas av Altura och Humana har sedan tidigare tecknat ett långt hyresavtal.

Läs mer
Pressmeddelande 19.10.04

SHH Samhällsfastigheter AB anställer transaktionsansvarig

SHH Samhällsfastigheter expanderar och anställer Moa Chley Tegnelund som transaktionsansvarig. Moa har en bred erfarenhet av samhällsfastigheter och är civilingenjör inom lantmäteri med examen från Lunds Tekniska Högskola.

Läs mer
Pressmeddelande 19.09.11

SHH sätter spaden i marken för nytt äldreboende

Läs mer
Pressmeddelande 19.08.28

SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari – juni 2019

Trots en period med minskad omsättning och resultat på grund av lägre andel sålda bostäder i pågående produktion skapar ökade satsningar på hyresrätts- och samhällsfastighetsprojekt långsiktigt goda förutsättningar för en lönsam tillväxt.

Läs mer
Pressmeddelande 19.08.12

SHH Bostad AB öppnar kontor i Malmö

Läs mer
Pressmeddelande 19.07.02

SHH Samhällsfastigheter utvecklar äldreboende i Norrtälje

SHH Samhällsfastigheter har tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Humana i Norrtälje. Det moderna äldreboendet som utvecklas tillsammans med Altura som är en nordisk utvecklare, förvaltare och långsiktig ägare av äldreboenden, blir ca 4 000 kvadratmeter stort och rymmer 60 lägenheter. Fastigheten ska utrustas med solceller och grönska prioriteras genom en tillgänglig utomhusmiljö. Humana har undertecknat ett hyresavtal och ska bedriva äldreomsorg i boendet när fastigheten står färdig år 2021.

Läs mer
Pressmeddelande 19.06.17

Mark- och Miljööverdomstolen fattar beslut att ge prövningstillstånd avseende detaljplan i Tumba Skog

Läs mer
Pressmeddelande 19.05.28

SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari – mars 2019

Ökad satsning på produktion av hyresrättsfastigheter och samhällsfastigheter skapar goda förutsättningar för en långsiktig lönsam tillväxt med ökad stabilitet och förutsägbarhet.

Läs mer
Pressmeddelande 19.05.28

Beslut vid årsstämman i SHH Bostad AB (publ)

Årsstämman i SHH Bostad AB (publ) ägde rum den 28 maj 2019 i bolagets kontor, Kammakargatan 7, Stockholm.

Läs mer
Pressmeddelande 19.05.06

SHH Bostad AB har anvisats mark i Bergsjön i Göteborg

Läs mer
Pressmeddelande 19.04.29

SHH Bostad AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

Läs mer
Pressmeddelande 19.04.24

Kallelse till årsstämma i SHH Bostad AB (publ)

Läs mer
Pressmeddelande 19.04.10

SHH breddar sin verksamhet och startar SHH Samhällsfastigheter AB

Läs mer
Pressmeddelande 19.03.18

SHH erhåller lagakraftvunnen detaljplan och tillträder för att uppföra 120 hyresrätter i Norrköping i egen regi

Läs mer
Pressmeddelande 19.03.01

SHH Bostad AB:s dotterföretag SHH Bostadsutveckling AB förvärvar obligationer i SHH Bostad AB (publ)

Läs mer
Pressmeddelande 19.02.26

SHH Bostad AB (publ) bokslutskommuniké januari - december 2018

”Nedskrivningar för omprojektering av icke produktionsstartade projekt har belastat årsresultatet med 16 mkr medförande en förlust om 5 mkr för helåret 2018.”

Läs mer
Pressmeddelande 19.01.29

SHH säljer mark i Tumba Skog till Botkyrkabyggen

SHH Bostad AB:s intressebolag SHH Landbolaget AB säljer ca 1/3 av markområdet i Tumba Skog till Botkyrkabyggen som nu planerar för ca 200–250 hyresrätter i naturnära läge och med tillgång till god kollektivtrafik.

Läs mer

Pressbilder

Här kan ni ladda hem bilder i högupplöst i format. Önskar ni specifika projektbilder eller har frågor om publicering och användning kontakta Ida Amatiello.