Pressrum

Pressmeddelanden och bilder

Pressmeddelanden

Pressmeddelande 19.12.23

SHH Bostad avyttrar hyresprojekt i Norrköping och Sundsvall till Trenum

SHH Bostad har idag avyttrat hyresprojekt i Norrköping och Sundsvall om totalt 241 hyreslägenheter till Trenum, som ägs till lika delar av AP3 och Balder. Transaktionerna, som är ovillkorade, har skett genom bolagsöverlåtelser och har baserats på underliggande fastighetsvärde om totalt ca 400 miljoner kronor, exklusive investeringsbidrag. I avtalet ingår projektutveckling och entreprenaduppdrag att uppföra bostäderna på de aktuella fastigheterna.

Försäljningen ger en positiv initial resultatpåverkan om cirka 25 mkr i det fjärde kvartalet 2019 samt en positiv likviditetseffekt om cirka 40 mkr första kvartalet 2020. Cirio har varit rådgivare till SHH och Werks Advokater till Trenum.

- Vi är stolta att ha varit värdeskapande i utvecklingen och att ha byggstartat två hyresprojekt som nu kan överlämnas till Trenum som blir en ypperlig långsiktig och erfaren förvaltare av fastigheterna, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad.

- Förvärvet är i linje med Trenums ambition att förvärva hyresfastigheter på stora och mellanstora orter och vi ser fram emot färdigställande under 2021. Detta är vår andra affär med SHH och vi hoppas kunna göra ytterligare affärer med dem i framtiden, säger Marcus Hansson, vd Trenum.

 

För mer information

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

 

Offentliggörande

Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 december 2019, kl. 13.00 CEST.

 

Kort om SHH Bostad

SHH Bostad utvecklar prisvärda bostäder i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostadsrätter, hyresrätter och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har cirka 1 350 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 september 2019 till 3 292 bostäder varav 593 under produktion och 2 699 bedömda byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se

Läs mer
Pressmeddelande 19.12.11

SHH Bostad tillträder mark och byggstartar 124 hyresrätter i Sundsvall

SHH har tidigare av Sundsvalls kommun erhållit en direktanvisning av mark i stadsdelen Haga i Sundsvall och drivit en detaljplan i samarbete med kommunen. Nu har ett lagakraftvunnet bygglov beviljats för ett hyresprojekt om 124 lägenheter och i och med bygglovet tillträder SHH marken och produktionsstartar. NCC har upphandlats för mark- och grundarbetena och Derome för husbyggnationen som omfattar två huskroppar i fyra våningar. Projektet kommer även att miljöcertifieras.

- Vi är mycket glada att tillföra 124 hyresrätter om ett till tre rum och kök till den populära stadsdelen Haga i Sundsvall. Vi avropar nu entreprenaden för husen som byggs hållbart i trä och ser fram emot färdigställande och inflyttning under våren 2021, säger Misha Moeremans, vd och koncernchef SHH Bostad.

 

För mer information

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Fredrik Johansson, projektutvecklingschef, telefon 0768-97 67 56, fj@shhbostad.se.

 

Kort om SHH Bostad

SHH Bostad utvecklar prisvärda bostäder i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostadsrätter, hyresrätter och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har cirka 1 350 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 september 2019 till 3 292 bostäder varav 593 under produktion och 2 699 bedömda byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

Läs mer
Pressmeddelande 19.11.29

Framgångsrik försäljning av Brf Läroverksvallen, Borlänge

Intresset är stort för SHH Bostads bostadsrätter i Hagalund, Borlänge. SHH vann tidigare en markanvisningstävling för området och försäljningen av de 36 bostadsrätterna startade i oktober. Nu har 65 % av bostäderna sålts med bindande förhandsavtal. Projektet som är egenutvecklat av SHH består av parhus uppdelade på lägenheter med 2, 3 och 4 rum och kök på 54 till 82 kvadratmetrar.

- Intresset för våra bostäder har varit stort från början. Vi erbjuder attraktiva bostäder till ett attraktivt pris och i ett centralt läge med gångavstånd till bl a Kupolens handelsområde eller Högskolan Dalarna. Med den fina försäljningen genom Svensk Fastighetsförmedling planerar vi nu för byggstart under våren, säger Ann-Louise Gustafsson, försäljningschef SHH Bostad.

 

För mer information

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ann-Louise Gustafsson, försäljningschef, telefon 0768-94 23 00, alg@shhbostad.se.

 

Kort om SHH Bostad

SHH Bostad utvecklar prisvärda bostäder i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostadsrätter, hyresrätter och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har cirka 1 350 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 september 2019 till 3 292 bostäder varav 593 under produktion och 2 699 bedömda byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

 

Läs mer
Pressmeddelande 19.11.26

SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari – september 2019

”Trots att resultatet för det tredje kvartalet var otillfredsställande är SHH väl positionerat med stark finansiell ställning och en projektportfölj som löpande förädlas, vilket tillsammans skapar förutsättningar för god lönsamhet framgent.”

Kvartalet juli – september 2019

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 22,4 (334,4) mkr och nettoomsättningen via intressebolag uppgick till 1,0 (0,5) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (6,0) mkr med en rörelsemarginal om -1,3 (1,8) %
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -4,2 (1,6) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -1,56 (0,12) kr
 • Antalet sålda bostäder under kvartalet uppgick till 21 (26) varav sålda i produktion 15 (11)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under kvartalet uppgick till 0 (69)
 • Antalet färdigställda bostäder under kvartalet uppgick till 0 (99)

 

Perioden januari – september 2019

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 152,7 (577,0) mkr och nettoomsättningen via intressebolag uppgick till 82,9 (2,3) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,9 (21,8) mkr med en rörelsemarginal om 0,6 (3,8) %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,7 (8,0) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -4,58 (0,31) kr
 • Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 103 (138) varav sålda i produktion 32 (59)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under perioden uppgick till 207 (69)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 36 (262)

 

Balansposter per den 30 september 2019

 • Eget kapital uppgick till 388,5 (421,8) mkr
 • Soliditeten uppgick till 51 (41) %
 • Likvida medel uppgick till 95,7 (259,6) mkr
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,5 (0,4)
 • Projektportföljen uppgick till 3 292 (3 492) varav bostäder i produktion uppgick till 593 (362)
 • Försäljningsgraden för bostäder i produktion till konsumenter uppgick till 79 (78) %

 

Väsentliga händelser under kvartalet

Juli

 • SHH Samhällsfastigheter tecknade ett långsiktigt hyresavtal med Humana i Norrtälje. Det moderna äldreboendet som utvecklas tillsammans med Altura, som är en nordisk utvecklare, förvaltare och långsiktig ägare av äldreboenden, blir ca 4 000 kvadratmeter stort och rymmer 60 lägenheter. Fastigheten ska utrustas med solceller och grönska prioriteras genom en tillgänglig utomhusmiljö. Humana har undertecknat ett hyresavtal och ska bedriva äldreomsorg i boendet när fastigheten står färdig år 2021.

Augusti

 • SHH öppnade ett kontor med adress Skeppsbron 2 i centrala Malmö i syfte att expandera verksamheten i södra Sverige. SHH har redan ett antal projekt och markanvisningar i bl. a Staffanstorp, Ystad, Helsingborg och Landskrona för såväl vård- och omsorgsboende, bostadsrätter och hyresrätter. Fredrik Alvarsson, VD och delägare i SHH Samhällsfastigheter, ansvarar för verksamheten lokalt och avser att under hösten rekrytera personal för projekt- och affärsutveckling med placering i Malmö.

September

 • I september togs första spadtaget för det nya äldreboendet i Huddinge som SHH utvecklar tillsammans med Balder. Altura blir långsiktig ägare och Attendo har sedan tidigare tecknat ett 20-årigt hyresavtal. Utöver äldreboendet utvecklar SHH även ca 110 bostadsrätter samt ett friliggande parkeringshus med ca 60 parkeringsplatser. Den första etappen byggstartades under våren 2019.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Oktober

 • Under oktober togs det första spadtaget för det nya äldreboendet i Östhamra som SHH utvecklar tillsammans med Altura. Äldreboendet kommer att ägas av Altura och Humana har sedan tidigare tecknat ett långt hyresavtal. Boendet omfattar 60 lägenheter och kommer vara klart för inflyttning under Q4 2020.

November

 • I början av november byggstartade SHH 117 hyresrätter i Norrköping efter att ha erhållit lagakraftvunnet bygglov. Hyresprojektet är beläget i korsningen Rambogatan och Havregatan i stadsdelen Rambodal cirka 2 kilometer söder om Norrköping och består av 5 huskroppar i 4 och 5 våningar. Husen byggs med modulsystem i trä med entreprenören Moelven Byggsystem AB. SHH avser att miljöcertifiera projektet och har även inlämnat en ansökan om investeringsstöd för hyresrätter i syfte att erbjuda rimliga hyror.

 

För mer information

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se. SHH:s finansiella rapporter finns att ladda ner från www.shhbostad.se.

 

Offentliggörande

Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 26 november 2019, kl. 07.30 CEST.

 

Kort om SHH Bostad

SHH Bostad utvecklar prisvärda bostäder i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostadsrätter, hyresrätter och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har cirka 1 350 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 september 2019 till 3 292 bostäder varav 593 under produktion och 2 699 bedömda byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

Läs mer
Pressmeddelande 19.11.04

SHH byggstartar 117 hyresrätter i Norrköping

SHH Bostad har erhållit lagakraftvunnet bygglov och byggstartar per omgående 117 hyresrätter i Norrköping. Hyresprojektet är beläget i korsningen Rambogatan och Havregatan i stadsdelen Rambodal cirka 2 kilometer söder om Norrköping och består av 5 huskroppar i 4 och 5 våningar. Husen byggs med modulsystem i trä med entreprenören Moelven Byggsystem AB.

SHH avser att miljöcertifiera projektet och har även inlämnat en ansökan om investeringsstöd för hyresrätter i syfte att erbjuda rimliga hyror.

- Det är underbart att snart kunna erbjuda Norrköpings invånare ett nytt kvarter med attraktiva och miljövänliga hyresbostäder som byggs med begränsad påverkan på klimatet och i naturliga material”. Inflyttning av lägenheterna, som består av 1-3 rum och kök om 35 till 64 kvm kommer att ske senast under våren 2021, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd SHH Bostad.

 

För mer information

Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

 

Kort om SHH Bostad

SHH Bostad utvecklar prisvärda bostäder i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostadsrätter, hyresrätter och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har cirka 1 350 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 juni 2019 till 3 219 bostäder varav 593 under produktion och 2 626 bedömda byggrätter.

Mer information finns på www.shhbostad.se.

Läs mer
Pressmeddelande 19.10.09

SHH sätter spaden i marken för nytt äldreboende

Idag tas det första spadtaget för det nya äldreboendet i Östhamra som SHH Samhällsfastigheter utvecklar tillsammans med Altura. Äldreboendet kommer att ägas av Altura och Humana har sedan tidigare tecknat ett långt hyresavtal.

Boendet omfattar 60 lägenheter och kommer vara klart för inflyttning under Q4 2020.

”För SHH Samhällsfastigheter är det viktigt att kunna erbjuda välutvecklade och bra boende för olika skeden i livet. Vi ser ett stort behov av nya äldreboenden och kommer nu att kunna erbjuda Humana ett välutvecklat äldreboende i Norrtälje som tillfredsställer både målgruppens och verksamhetens behov. Ambitionen framåt för SHH är att bygga en plattform för långsiktigt ägande och förvaltning av egenutvecklade samhällsfastigheter”, säger Fredrik Alvarsson, VD SHH Samhällsfastigheter.

”Behoven av äldreboenden ökar kraftigt och det känns bra att kunna bidra med vår kompetens i utvecklingen för att även möta de äldres behov. Vi ser framemot ett gott samarbete med Norrtälje kommun och att kunna erbjuda de äldre i Norrtälje ett modernt och tryggt hem”, säger Anders Broberg, affärsområdeschef för Humana Äldreomsorg.

 

För mer information
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Fredrik Alvarsson, vd SHH Samhällsfastigheter AB, tel. 072-729 09 35, fa@shhsamhallsfastigheter.se

 

Kort om SHH Bostad och SHH Samhällsfastigheter

SHH Bostad utvecklar prisvärda bostäder i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostadsrätter, hyresrätter och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har cirka 1 350 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 juni 2019 till 3 219 bostäder varav 593 under produktion och 2 626 bedömda byggrätter.

SHH Samhällsfastigheter är en rikstäckande fastighetsutvecklare som erbjuder välutvecklade äldreboenden och skolor till kommuner och privata aktörer. SHH Samhällsfastigheter bildades 2019 och ägs av SHH Bostad och FA Partners.

Mer information finns på www.shhbostad.se

Läs mer
Pressmeddelande 19.10.04

SHH Samhällsfastigheter AB anställer transaktionsansvarig

SHH Samhällsfastigheter expanderar och anställer Moa Chley Tegnelund som transaktionsansvarig. Moa har en bred erfarenhet av samhällsfastigheter och är civilingenjör inom lantmäteri med examen från Lunds Tekniska Högskola.

 Moa kommer närmast från Cushman & Wakefields transaktionsteam i Malmö och innan dess har hon flera års erfarenhet från Hemsös strategi- och transaktionsgrupp. Moa påbörjar sin anställning den 1 november 2019.

SHH Samhällsfastigheter fokuserar på att projektutveckla och äga samhällsfastigheter över hela landet, framförallt kvalitativa vård- och omsorgsfastigheter samt skolbyggnader. 

SHH Samhällsfastigheter har redan byggstartat två äldreboenden i Stockholm; i Masmo, Huddinge med 79 lägenheter samt i Östhamra i Norrtälje med 60 lägenheter. Därutöver pågår planer för ett antal nya spännande projekt.

”Vi är mycket glada att förstärka vår verksamhet med Moa Chley Tegnelund. Moa som jag arbetat med tidigare kommer att utgöra ett bra tillskott genom sin transaktionserfarenhet och goda förståelse för projektfastigheter. Behovet av samhällsfastigheter är stort och nu tar SHH ytterligare ett steg för att bli en aktör inom samhällsfastigheter”, säger Fredrik Alvarsson, vd SHH Samhällsfastigheter.

”Jag ser mycket fram emot att få ansluta till SHH Samhällsfastigheter och bidra till uppbyggnaden av bolaget. Samhällsfastigheter ligger mig varmt om hjärtat och det känns speciellt bra att få hjälpa till att fylla det stora behovet av äldreboenden och skolor”, säger Moa Chley Tegnelund.

För mer information

Fredrik Alvarsson, vd SHH Samhällsfastigheter AB, tel. 072-729 09 35, fa@shhsamhallsfastigheter.se 

Kort om SHH Bostad och SHH Samhällsfastigheter

SHH Bostad utvecklar prisvärda bostäder i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostadsrätter, hyresrätter och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har cirka 1 350 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 juni 2019 till 3 219 bostäder varav 593 under produktion och 2 626 bedömda byggrätter.

SHH Samhällsfastigheter är en rikstäckande fastighetsutvecklare som erbjuder välutvecklade äldreboenden och skolor till kommuner och privata aktörer. SHH Samhällsfastigheter bildades 2019 och ägs av SHH Bostad och FA Partners.

Mer information finns på www.shhbostad.se

 

Läs mer
Pressmeddelande 19.09.11

SHH sätter spaden i marken för nytt äldreboende

Igår togs första spadtaget för det nya äldreboendet i Huddinge som SHH Samhällsfastigheter utvecklar tillsammans med Balder. Altura blir långsiktig ägare och Attendo har sedan tidigare tecknat ett 20-årigt hyresavtal. Utöver äldreboendet utvecklar SHH även ca 110 bostadsrätter samt ett friliggande parkeringshus med ca 60 parkeringsplatser. Den första etappen byggstartades under våren 2019.

”För SHH Samhällsfastigheter är det viktigt att kunna erbjuda välutvecklade och bra bostäder för olika skeden i livet. Vi ser ett stort behov av nya äldreboenden och kommer nu att kunna erbjuda Attendo ett välutvecklat äldreboende i Huddinge som tillfredsställer både målgruppens och verksamhetens behov”, säger Fredrik Alvarsson, VD SHH Samhällsfastigheter.

”Vi välkomnar byggstarten av ett projekt som möter det växande behovet av äldreboendeplatser som vi, liksom många andra kommuner, står inför. I en snabbväxande kommun som Huddinge är det viktigt att det finns trivsamma och moderna boenden för livets alla skeden, något det här projektet positivt bidrar till”, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Huddinge kommun.

”Vi är glada över att äntligen sätta spaden i marken för ett nytt äldreboende i Huddinge kommun. Tillsammans med våra partners är vi en del i förnyelsen och moderniseringen av Huddinges äldreomsorg”, säger Sonja Hayen, uppstartsansvarig Attendo.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se
Fredrik Alvarsson, vd SHH Samhällsfastigheter AB, tel. 072-729 09 35, fa@shhsamhallsfastigheter.se
Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Huddinge kommun, tel. 08-535 301 83, malin.danielsson@huddinge.se

Kort om SHH Bostad
SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärt boende. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter, hyresrätter samt vård- och omsorgsboende. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1 300 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Per den 30 juni 2019 uppgick den totala projektportföljen till 3 149 bostäder varav 593 under produktion och 2 686 byggrätter.

SHH Samhällsfastigheter är en rikstäckande fastighetsutvecklare som erbjuder välutvecklade äldreboenden och skolor till kommuner och privata aktörer. SHH Samhällsfastigheter bildades 2019 och ägs av SHH Bostad och FA Partners.

Mer information finns på www.shhbostad.se.

 

 

 

Läs mer
Pressmeddelande 19.08.28

SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari – juni 2019

Trots en period med minskad omsättning och resultat på grund av lägre andel sålda bostäder i pågående produktion skapar ökade satsningar på hyresrätts- och samhällsfastighetsprojekt långsiktigt goda förutsättningar för en lönsam tillväxt.

Kvartalet april – juni 2019

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 19,5 (126,8) mkr och nettoomsättningen via intressebolag uppgick till 81,9 (0,2) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (7,7) mkr med en rörelsemarginal om 2,7 (6,1) %
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -3,6 (2,8) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -1,47 (-0,16) kr
 • Antalet sålda bostäder under kvartalet uppgick till 65 (48) varav sålda i produktion 3 (2)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under kvartalet uppgick till 130 (0)
 • Antalet färdigställda bostäder under kvartalet uppgick till 0 (127)  

Perioden januari – juni 2019

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 130,3 (242,6) mkr och nettoomsättningen via intressebolag uppgick till 82,4 (1,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,2 (15,8) mkr med en rörelsemarginal om 0,9 (6,5) %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,5 (6,4) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -3,02 (0,19) kr
 • Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 82 (112) varav sålda i produktion 17 (7)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under perioden uppgick till 207 (0)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 36 (163)  

Balansposter per den 30 juni 2019

 • Eget kapital uppgick till 392,6 (423,6) mkr
 • Soliditeten uppgick till 50 (32) %
 • Likvida medel uppgick till 109,2 (242,3) mkr
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,5 (1,1)
 • Projektportföljen uppgick till 3 219 (3 633) varav bostäder i produktion uppgick till 593 (392)
 • Försäljningsgraden för bostäder i produktion till konsumenter uppgick till 74 (84) %  


Väsentliga händelser under kvartalet
 

April

 • SHH breddade verksamheten med ett nytt affärsområde inom samhällsfastigheter och etablerade SHH Samhällsfastigheter AB tillsammans med Fredrik Alvarsson som delägare och vd. SHH Samhällsfastigheter kommer att projektutveckla samhällsfastigheter över hela landet, initialt inom kvalitativa vård- och omsorgsfastigheter. Fredrik ingår sedan 1 maj i SHH:s ledningsgrupp.

Maj

 • SHH Bostad har av Göteborgs Stad anvisats mark i Bergsjön mellan Komettorget och Rymdtorget som en del i projektet ”Solgatan” om totalt ca 700 bostäder. SHH Bostad avser att inom projektet skapa ekonomiskt tillgängliga bostadsrätter, eventuellt kombinerat med äldreboende och förskola. SHH Bostad är medlem i föreningen Bergsjön 2021 som har drivit fram ett program för att knyta ihop Komettorget och Rymdtorget med bebyggelse och detaljplanearbetet har startat med denna som grund. Övriga byggherrar som anvisats mark inom ramen för detta projekt är: Fastighets AB Balder, Förvaltnings AB Framtiden, Nordin Fastigheter KB, Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler, Wallenstam AB och Willhem AB. Fördelningen mellan byggherrarna av byggrätterna som skapas i detaljplanen görs i samråd inom Bergsjön 2021. Ambitionen är att detaljplanen kan antas under 2020 och att byggstart sker under 2021.
 • Vid årsstämman den 28 maj 2019 beslutade bland annat om utdelning om 20 kr per preferensaktie. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Vidare omvaldes styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Ulrika Hallengren, Marcus Hansson, Johan Hessius och Misha Moeremans d’Emaus och Johan Ericsson valdes till styrelsen ordförande.


Väsentliga händelser efter periodens utgång
 

Juli

 • SHH Samhällsfastigheter tecknade ett långsiktigt hyresavtal med Humana i Norrtälje. Det moderna äldreboendet som utvecklas tillsammans med Altura, som är en nordisk utvecklare, förvaltare och långsiktig ägare av äldreboenden, blir ca 4 000 kvadratmeter stort och rymmer 60 lägenheter. Fastigheten ska utrustas med solceller och grönska prioriteras genom en tillgänglig utomhusmiljö. Humana har undertecknat ett hyresavtal och ska bedriva äldreomsorg i boendet när fastigheten står färdig år 2021.

Augusti

 • SHH öppnade ett kontor med adress Skeppsbron 2 i centrala Malmö i syfte att expandera verksamheten i södra Sverige. SHH har redan ett antal projekt och markanvisningar i bl. a Staffanstorp, Ystad, Helsingborg och Landskrona för såväl vård- och omsorgsboende, bostadsrätter och hyresrätter. Fredrik Alvarsson, VD och delägare i SHH Samhällsfastigheter, ansvarar för verksamheten lokalt och avser att under hösten rekrytera personal för projekt- och affärsutveckling med placering i Malmö.


För mer information 
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se. SHH:s finansiella rapporter finns att ladda ner från www.shhbostad.se.


Offentliggörande
 
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 augusti 2019, kl. 07.30 CEST.


Kort om SHH Bostad
 
SHH Bostad utvecklar prisvärda bostäder i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostadsrätter, hyresrätter och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har cirka 1 350 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 juni 2019 till 3 219 bostäder varav 593 under produktion och 2 626 bedömda byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se. 

 

 

Läs mer
Pressmeddelande 19.08.12

SHH Bostad AB öppnar kontor i Malmö

SHH Bostad AB och dotterbolaget SHH Samhällsfastigheter AB öppnar i augusti 2019 ett gemensamt kontor med adress Skeppsbron 2 i centrala Malmö i syfte att expandera sina verksamheter i södra Sverige. Bolagen har redan ett antal projekt och markanvisningar i bl a Staffanstorp, Ystad, Helsingborg och Landskrona för såväl vård- och omsorgsboende, bostadsrätter och hyresrätter.

Fredrik Alvarsson, VD och delägare i SHH Samhällsfastigheter ansvarar för verksamheten lokalt och avser att under hösten rekrytera personal för projekt- och affärsutveckling med placering i Malmö.

För mer information 

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Fredrik Alvarsson, SHH Samhällsfastigheter AB, telefon 072-729 09 35, fa@shhsamhallsfastigheter.se.

Kort om SHH 

SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärt boende. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter, hyresrätter samt vård- och omsorgsboende. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1 300 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Per den 31 mars 2019 uppgick den totala projektportföljen till 3 149 bostäder varav 463 under produktion och 2 686 byggrätter.

SHH Samhällsfastigheter är en rikstäckande fastighetsutvecklare som erbjuder välutvecklade äldreboenden och skolor till kommuner och privata aktörer. SHH Samhällsfastigheter bildades 2019 och ägs av SHH Bostad och FA Partners.

Mer information finns på www.shhbostad.se.

 

 

Läs mer
Pressmeddelande 19.07.02

SHH Samhällsfastigheter utvecklar äldreboende i Norrtälje

SHH Samhällsfastigheter har tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Humana i Norrtälje. Det moderna äldreboendet som utvecklas tillsammans med Altura som är en nordisk utvecklare, förvaltare och långsiktig ägare av äldreboenden, blir ca 4 000 kvadratmeter stort och rymmer 60 lägenheter. Fastigheten ska utrustas med solceller och grönska prioriteras genom en tillgänglig utomhusmiljö. Humana har undertecknat ett hyresavtal och ska bedriva äldreomsorg i boendet när fastigheten står färdig år 2021.

”För SHH Samhällsfastigheter är det viktigt att kunna erbjuda välutvecklade och bra bostäder för olika skeden i livet. Vi ser ett stort behov av nya äldreboenden och kommer nu att kunna erbjuda Humana ett välutvecklat äldreboende i Norrtälje som tillfredsställer både målgruppens och verksamhetens behov. Vi är också glada över att återigen utveckla boende tillsammans med Altura”, säger Fredrik Alvarsson, VD för SHH Samhällsfastigheter.

”Nu fördjupar vi vårt samarbete med SHH Samhällsfastigheter genom att påbörja vårt andra utvecklingsprojekt tillsammans. Det är glädjande då vi har samma värderingar kring välbefinnande i hemmet och prioriterar naturliknande koncept. Nu kommer vi göra allt vi kan för att boende, anhöriga och Humanas personal ska trivas bra i äldreboendet, säger Dorotea Stellmach, ansvarig för konceptutveckling på Altura.


För mer information kontakta:

Fredrik Alvarsson, VD SHH Samhällsfastigheter AB
Email: fa@shhsamhallsfastigheter.se, telefon: +46 72 729 09 35

Dorotea Stellmach, Ansvarig för konceptutveckling, Altura
E-mail: dost@altura.se, telefon: +46 709 46 85 97


Kort om SHH Samhällsfastigheter

SHH Samhällsfastigheter är en rikstäckande fastighetsutvecklare som erbjuder välutvecklade äldreboenden och skolor till kommuner och privata aktörer. SHH Samhällsfastigheter bildades 2019 och ägs av SHH Bostad och FA Partners. För mer information besök www.shhbostad.se.

Läs mer
Pressmeddelande 19.06.17

Mark- och Miljööverdomstolen fattar beslut att ge prövningstillstånd avseende detaljplan i Tumba Skog

Mark- och Miljööverdomstolen har meddelat beslut att ge prövningstillstånd i målet avseende detaljplan för Tumba Skog i Tumba, Botkyrka.

Detaljplanen som omfattar ca 500-700 bostäder antogs i februari 2018. Därefter har detaljplanen överklagats till mark- och miljödomstolen som i mars 2019 avslog överklagandena. Domen överklagades sedan till mark- och miljööverdomstolen som nu fattat beslut att ge prövningstillstånd.


För mer information

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.


Offentliggörande

Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 17 juni 2019, kl. 07.30 CET.


Kort om SHH Bostad

SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärt boende. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter, hyresrätter samt vård- och omsorgsboende. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1 300 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Per den 31 mars 2019 uppgick den totala projektportföljen till 3 149 bostäder varav 463 under produktion och 2 686 byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

Läs mer
Pressmeddelande 19.05.28

Beslut vid årsstämman i SHH Bostad AB (publ)

Årsstämman i SHH Bostad AB (publ) ägde rum den 28 maj 2019 i bolagets kontor, Kammakargatan 7, Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning och ansvarsfrihet 

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

Vidare beslutade årsstämman om vinstutdelning till aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att utdelning lämnas enligt följande:

 • 20 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 9 581 740 kronor, att betalas kvartalsvis med 5 kronor per aktie, med avstämningsdagar för utdelning 10 juni 2019, 10 september 2019, 10 december 2019 och 10 mars 2020.

Beslutet innebär att 9 581 740 kronor av de utdelningsbara medel som stod till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.


Beslut om arvode, styrelse och revisor
 

Årsstämman beslutade även om följande:

 • Styrelsearvode ska utgå̊ med 200 000 (200 000) kronor till styrelsens ordförande och 100 000 (100 000) kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolagets koncern. Till bolagets revisor ska arvode utgå̊ enligt godkänd räkning.
 • Omval av styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Ulrika Hallengren, Marcus Hansson, Johan Hessius och Misha Moeremans d’Emaus. Vidare valdes Johan Ericsson till styrelsen ordförande.
 • Till revisor valdes, intill slutet av nästa årsstämma, det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor.

För mer information 

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.

Offentliggörande 

Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 maj 2019, kl. 11.30 CEST.

Kort om SHH Bostad 

SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärt boende. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter, hyresrätter samt vård- och omsorgsboende. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1 300 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Per den 31 mars 2019 uppgick den totala projektportföljen till 3 149 bostäder varav 463 under produktion och 2 686 byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se

 

 

 

Läs mer
Pressmeddelande 19.05.28

SHH Bostad AB (publ) delårsrapport januari – mars 2019

Ökad satsning på produktion av hyresrättsfastigheter och samhällsfastigheter skapar goda förutsättningar för en långsiktig lönsam tillväxt med ökad stabilitet och förutsägbarhet.

Perioden januari – mars 2019

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 110,8 (115,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,6 (8,1) mkr med en rörelsemarginal om 0,6 (7,0) %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,9 (3,6) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -1,55 (0,36) kr
 • Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 17 (64) varav sålda i produktion 14 (5)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under perioden uppgick till 77 (0)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 36 (36)  

Balansposter per den 31 mars 2019

 • Eget kapital uppgick till 404,8 (430,2) mkr
 • Soliditeten uppgick till 49 (34) %
 • Likvida medel uppgick till 173,6 (227,1) mkr
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,3 (1,0)
 • Projektportföljen uppgick till 3 149 (3 765) varav bostäder i produktion uppgick till 463 (519)
 • Försäljningsgrad för bostäder i produktion till konsumenter uppgick till 73 (83) %  


Väsentliga händelser under perioden
 

Januari

 • SHH Bostad AB:s intresseföretag SHH Landbolaget AB avyttrade ca 1/3 av markområdet i Tumba Skog till Botkyrkabyggen som planerar för ca 200–250 hyresrätter. SHH Landbolaget kvarvarande del utgör ca 400–500 bostäder.

Mars

 • SHH Bostad AB:s dotterföretag SHH Bostadsutveckling AB förvärvade obligationer i SHH Bostad AB (publ) till ett kvarvarande nominellt belopp om SEK 10 000 000. Förvärvspriset för obligationerna motsvarar 94,5 procent av obligationernas kvarvarande utestående nominella belopp, dvs. ca SEK 9 450 000.
 • SHH förvärvade i mars 2015 byggrätter i kvarteret Skogsflyet 1 i stadsdelen Rambodal, Norrköping, från Lundbergs med tillträde när ny detaljplan vunnit laga kraft. Planarbetet påbörjades samma år men av olika skäl har detaljplanen dröjt. Detaljplanen för att uppföra ca 120 bostäder vann laga kraft i mars och SHH tillträdde markfastigheten med planerad byggstart under hösten 2019.


Väsentliga händelser efter periodens utgång
 

April

 • SHH breddar verksamheten med ett nytt affärsområde inom samhällsfastigheter och etablerar SHH Samhällsfastigheter AB tillsammans med Fredrik Alvarsson som delägare och vd. Bolaget kommer fokusera på att projektutveckla samhällsfastigheter över hela landet, initialt inom kvalitativa vård- och omsorgsfastigheter. Fredrik ingår från och med 1 maj i SHH:s ledningsgrupp.

Maj

 • SHH Bostad har av Göteborgs Stad anvisats mark i Bergsjön mellan Komettorget och Rymdtorget som en del i projektet ”Solgatan” om totalt ca 700 bostäder. SHH Bostad avser att inom projektet skapa ekonomiskt tillgängliga bostadsrätter, eventuellt kombinerat med äldreboende och förskola. SHH Bostad är medlem i föreningen Bergsjön 2021 som har drivit fram ett program för att knyta ihop Komettorget och Rymdtorget med bebyggelse och detaljplanearbetet har nyligen startat med denna som grund. Övriga byggherrar som anvisats mark inom ramen för detta projekt är: Fastighets AB Balder, Förvaltnings AB Framtiden, Nordin Fastigheter KB, Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler, Wallenstam AB och Willhem AB. Fördelningen mellan byggherrarna av byggrätterna som skapas i detaljplanen görs i samråd inom Bergsjön 2021. Ambitionen är att detaljplanen kan antas under 2020 och att byggstart sker under 2021.


För mer information
 

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se. SHH:s finansiella rapporter finns att ladda ner från www.shhbostad.se.

Offentliggörande 

Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 maj 2019, kl. 07.30 CEST.

Kort om SHH Bostad 

SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärt boende. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter, hyresrätter samt vård- och omsorgsboende. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1 300 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Per den 31 mars 2019 uppgick den totala projektportföljen till 3 149 bostäder varav 463 under produktion och 2 686 byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se

 

Läs mer
Pressmeddelande 19.05.06

SHH Bostad AB har anvisats mark i Bergsjön i Göteborg

SHH Bostad har av Göteborgs Stad anvisats mark i Bergsjön mellan Komettorget och Rymdtorget som en del i projektet ”Solgatan” om totalt ca 700 bostäder. SHH Bostad avser att inom projektet skapa ekonomiskt tillgängliga bostadsrätter, eventuellt kombinerat med äldreboende och förskola.

SHH Bostad är medlem i föreningen Bergsjön 2021 som har drivit fram ett program för att knyta ihop Komettorget och Rymdtorget med bebyggelse och detaljplanearbetet har nyligen startat med denna som grund. Övriga byggherrar som anvisats mark inom ramen för detta projekt är: Fastighets AB Balder, Förvaltnings AB Framtiden, Nordin Fastigheter KB, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Wallenstam AB och Willhem AB. Fördelningen mellan byggherrarna av byggrätterna som skapas i detaljplanen görs i samråd inom Bergsjön 2021. Ambitionen är att detaljplanen kan antas under 2020 och att byggstart sker under 2021.

Om Bergsjön 2021:
Bergsjön 2021 är en plattform för samverkan med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Tillsammans vill vi lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv. Vägen dit går via  delaktighet, aktiviteter, nybyggnation och projektprocesser som stärker Bergsjön på både kort och lång sikt. Plattformens medlemmar är: ByggGöta, Nordin Fastigheter, Balder, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, GöteborgsLokaler, Willhem, Victoria Park, SHH Bostad och Wallenstam.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se
Fredrik Alvarsson, vd SHH Samhällsfastigheter AB, tel. 072-729 09 35, fa@shhbostad.se

Läs mer
Pressmeddelande 19.04.29

SHH Bostad AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

SHH Bostads Årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.shhbostad.se samt bifogas som pdf. 

För mer information 

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.

Offentliggörande

Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 29 april 2019, kl. 13.00 CET.

Kort om SHH Bostad AB

SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärt boende. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter, hyresrätter samt vård- och omsorgsboende. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1 300 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Per den 31 december 2018 uppgick den totala projektportföljen till 3 185 bostäder varav 422 under produktion och 2 763 byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

Läs mer
Pressmeddelande 19.04.24

Kallelse till årsstämma i SHH Bostad AB (publ)

Aktieägarna i SHH Bostad AB (publ), org.nr 559007-1824 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Kammakargatan 7, 4 tr, Stockholm.

Deltagande på årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

 • Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 21 maj 2019,
 • Dels anmäla sitt deltagande till Bolaget på följande adress: SHH Bostad AB, attention: Martina Claesson, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm eller via e-post till mc@shhbostad.se senast den 21 maj 2019 kl. 16.00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till SHH Bostad AB, Kammakargatan 7, 4 tr, 111 40 Stockholm.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltaregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad hos Euroclear) den 21 maj 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman:

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om:
  a. Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 10. Utseende av revisor
 11. Andra ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman
 12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1   Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Bolagets största ägare Mitaka Förvaltning AB föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Johan Ericsson.

Punkt 7 b) Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna lämnas enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägare om 20 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis med ett belopp motsvarande en fjärdedel av det utdelningsbara beloppet. Som avstämningsdagar för utdelningen på preferensaktier föreslår styrelsen den 10 juni 2019, den 10 september 2019, den 10 december 2019 och den 10 mars 2020. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Bolagets, alternativt Euroclears, försorg tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första utbetalningen föreslås ske den 13 juni 2019.

Ovanstående förslag innebär att 9 581 740 kronor av de utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning.

Punkt 8

Bolagets största ägare Mitaka Förvaltning AB föreslår att arvoden skall utgå med oförändrade 200 000 kronor till styrelseordföranden och med oförändrade 100 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolagets koncern. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9

Bolagets största ägare Mitaka Förvaltning AB föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Ulrika Hallengren, Marcus Hansson, Johan Hessius samt Misha Moeremans d’Emaus. Vidare föreslås att Johan Ericsson väljs till styrelsen ordförande.

Punkt 10

PricewaterhouseCoopers AB med Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor föreslås för omval.

Punkt 11

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på bolagets webbplats www.shhbostad.se senast tre veckor före stämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan tillsammans med handlingar enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen senast två veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Läs mer
Pressmeddelande 19.04.10

SHH breddar sin verksamhet och startar SHH Samhällsfastigheter AB

SHH breddar verksamheten med ett nytt affärsområde inom samhällsfastigheter och etablerar SHH Samhällsfastigheter AB tillsammans med Fredrik Alvarsson som delägare och vd. Bolaget kommer fokusera på att projektutveckla samhällsfastigheter över hela landet, initialt inom kvalitativa vård- och omsorgsfastigheter.

SHH Bostad utvecklar idag primärt prisvärda och välplanerade bostäder i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Pågående produktion uppgår till ca 400 bostäder och under 2019 planeras produktionsstart av ytterligare ca 400 bostäder.

SHH Samhällsfastigheter skall erbjuda välutvecklade äldreboenden som förknippas med god förståelse för målgruppens verksamhet och behov. I dagsläget pågår produktion av ett äldreboende i Masmo, Huddinge i södra Stockholm om totalt 79 lägenheter, och under året planeras ytterligare två nya äldreboendeprojekt i Stockholmsregionen.

Fredrik Alvarsson har en mångårig och bred erfarenhet när det gäller projektutveckling och förvaltning av samhällsfastigheter. Fredrik kommer senast från CA Fastigheter där han var vd, han har även lång erfarenhet från Hemsö där han var projektutvecklingschef under flera år. Fredrik kommer från och med 1 maj att ingå i SHH:s ledningsgrupp.

- Jag ser verkligen fram emot att med SHH starta upp SHH Samhällsfastigheter. Behovet av välutvecklade äldreboenden och skolor är fortfarande stort. Tillsammans med SHH Bostad som är ett attraktivt bolag med en stark portfölj och en bra affärsidé, kommer vi bidra med bra bostäder för olika skeden och behov i livet, säger Fredrik Alvarsson, vd SHH Samhällsfastigheter AB. 

- Vi är mycket glada att med Fredrik Alvarsson etablera denna verksamhet tillsammans med SHH som blir ett utomordentligt komplement till vår befintliga bostadsutveckling och som stärker potentialen i vår projektportfölj om 3 200 bostäder. Behovet är stort av bl.a. vård- och omsorgsfastigheter och SHH tar nu ett stort steg för att bli en aktör inom samhällsfastigheter, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se
Fredrik Alvarsson, vd SHH Samhällsfastigheter AB, tel. 072-729 09 35, fa@shhbostad.se

 

Läs mer
Pressmeddelande 19.03.18

SHH erhåller lagakraftvunnen detaljplan och tillträder för att uppföra 120 hyresrätter i Norrköping i egen regi

SHH förvärvade i mars 2015 byggrätter i kvarteret Skogsflyet 1 i stadsdelen Rambodal, Norrköping, från Lundbergs med tillträde när ny detaljplan vunnit laga kraft. Planarbetet påbörjades samma år men av olika skäl har detaljplanen dröjt. Detaljplanen för att uppföra ca 120 bostäder vinner nu laga kraft i och med att Mark- och miljödomstolen avslagit inkommet överklagande av detaljplanen och överklagande till Mark- och miljööverdomstolen ej skett.

I och med att villkoret för köpet nu är fullbordat kommer SHH att omedelbart tillträda markfastigheten med planerad byggstart under hösten 2019.

”Äntligen kan vi komma vidare med att processa bygglov med hopp om byggstart i höst. Vi har valt en modern och hållbar träbyggnadsteknik för byggnationen av husen som vi också avser att behålla för långsiktigt ägande och förvaltning”, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd SHH Bostad.

 

Läs mer
Pressmeddelande 19.03.01

SHH Bostad AB:s dotterföretag SHH Bostadsutveckling AB förvärvar obligationer i SHH Bostad AB (publ)

SHH Bostad AB:s (SHH) dotterföretag SHH Bostadsutveckling AB har förvärvat obligationer i SHH Bostad AB (publ) till ett kvarvarande nominellt belopp om SEK 10 000 000. Förvärvspriset för obligationerna motsvarar 94,5 procent av obligationernas kvarvarande utestående nominella belopp, dvs. ca SEK 9 450 000.

Förvärvet gäller SHH:s säkerställda obligationer med ett kvarvarande utestående nominellt belopp om SEK 230 000 000 inklusive den av SHH Bostadsutveckling AB förvärvade volymen. Obligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3m plus 6,5 procent och förfaller i juni 2021 (ISIN: SE0009984172).

Syftet med förvärvet av obligationerna är att förbättra räntenettot för SHH koncernen. Återköpet har möjliggjorts av SHH koncernens starka kassaposition. Efter förvärvet uppgår SHH koncernens innehav av ovan nämnda obligationer till ett kvarvarande nominellt belopp om SEK 10 000 000.

För mer information 
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.

Offentliggörande
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 1 mars 2019, kl. 14.00 CET.

Kort om SHH Bostad AB
SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärt boende. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter, hyresrätter samt vård- och omsorgsboende. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1 300 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Per den 31 december 2018 uppgick den totala projektportföljen till 3 185 bostäder varav 422 under produktion och 2 763 byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

 

Läs mer
Pressmeddelande 19.02.26

SHH Bostad AB (publ) bokslutskommuniké januari - december 2018

”Nedskrivningar för omprojektering av icke produktionsstartade projekt har belastat årsresultatet med 16 mkr medförande en förlust om 5 mkr för helåret 2018.”

KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 29,3 (154,8) mkr
 • Nedskrivningar av icke produktionsstartade projekt uppgick till 15,7 (3,0) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,2 (14,8) mkr med en negativ rörelsemarginal (5,8%)
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -13,1 (4,5) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -3,78 (1,23) kr
 • Antalet sålda bostäder under kvartalet uppgick till 95 (161) varav sålda i produktion 95 (158)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under kvartalet uppgick till 165 (36) 
 • Antalet färdigställda bostäder under kvartalet uppgick till 105 (30) 

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2018

 • Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 606,4 (835,8) mkr
 • Nedskrivningar av icke produktionsstartade projekt uppgick till 16,0 (3,6) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,5 (48,4) mkr med en rörelsemarginal om 2,1 (5,8) %
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,0 (31,7) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till -2,87 (6,27) kr
 • Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 225 (506) varav sålda i produktion 208 (483)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under perioden uppgick till 234 (321)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 367 (344) 

BALANSPOSTER PER DEN 31 DECEMBER 2018 

 • Eget kapital uppgick till 408,7 (426,5) mkr
 • Soliditeten uppgick till 43 (39) %
 • Likvida medel uppgick till 234,7 (211,5) mkr
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,4 (0,6)
 • Projektportföljen uppgick till 3 185 (3 666) varav bostäder i produktion uppgick till 422 (555)
 • Försäljningsgrad för bostäder i produktion till konsumenter uppgick till 72 (83) % 


UTDELNINGSFÖRSLAG 

 • Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 beslutar om utdelning till preferensaktieägare med 20 (20) kr per aktie att utdelas vid fyra tillfällen om 5 (5) kr vid vardera utdelningstillfälle
 • Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas till stamaktieägare (0 kr) och att ingen fondemission riktas till stamaktieägare (100 stamaktier berättigade till 1 ny preferensaktie enligt årsstämmans beslut 2018)


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2018
 

 • Oktober - Balder förvärvade NCC:s 50-procentiga ägarandel i ett bostadsprojekt i Masmo Huddinge, innebärande att SHH och Balder blir delägare i projektet. Samtidigt byggstartades den första etappen omfattande 86 bostadsrätter samt projektering för en andra etapp för ett äldreboende om 79 lägenheter samt ytterligare ca 24 bostadsrätter i en separat tredimensionell fastighet. Även ett friliggande parkeringshus med ca 50 platser kommer att uppföras. 
 • Oktober - SHH, Balder och NREP utvecklar ett vård- och omsorgsboende med 79 lägenheter i Masmo, Huddinge i södra Stockholm. Äldreboendet förhyrs av Attendo på ett 20-årigt hyresavtal och ett aktieöverlåtelseavtal har tecknats innebärande att fastigheten långsiktigt kommer att ägas och förvaltas av Altura, NREPs koncept för samhällsfastigheter.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

 • Januari - SHH Bostad AB:s intresseföretag SHH Landbolaget AB sålde ca 1/3 av markområdet i Tumba Skog till Botkyrkabyggen som planerar för ca 200–250 hyresrätter. SHH Landbolaget kvarvarande del utgör ca 400–500 bostäder.


FÖR MER INFORMATION
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.


OFFENTLIGGÖRANDE
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 26 februari 2019, kl. 07.30 CET.


KORT OM SHH BOSTAD AB
SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärt boende. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter, hyresrätter samt vård- och omsorgsboende. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1 300 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Per den 31 december 2018 uppgick den totala projektportföljen till 3 185 bostäder varav 422 under produktion och 2 763 byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

 

 

Läs mer
Pressmeddelande 19.01.29

SHH säljer mark i Tumba Skog till Botkyrkabyggen

SHH Bostad AB:s intressebolag SHH Landbolaget AB säljer ca 1/3 av markområdet i Tumba Skog till Botkyrkabyggen som nu planerar för ca 200–250 hyresrätter i naturnära läge och med tillgång till god kollektivtrafik.

- Vi är mycket glada att i gott samarbete bidra till att Botkyrkabyggen kan komplettera sitt bostadsbestånd med nya hyresrätter i detta attraktiva område. Vi ser stora fördelar med blandade upplåtelseformer och SHH ser fram emot att tillföra även ekonomiskt tillgängliga bostadsrätter i nästkommande etapper i området, säger Misha Moeremans d’Emaus, VD SHH Bostad AB.

- Tumba Skog har alla förutsättningar att bli ett attraktivt bostadsområde, här finns sådant som många uppskattar: Närhet till pendeltåg, centrum och skog, säger Chris Österlund, VD för det allmännyttiga bostadsföretaget Botkyrkabyggen.

Botkyrkabyggen och SHH kommer att samarbeta om dragning av vägar, vatten och avlopp. Beräknad byggstart för Botkyrkabyggens projekt är 2022 som ser goda möjligheter att kunna erbjuda nya bostäder som passar både unga och äldre. Bolaget kommer även att skapa gårdar och utemiljöer som bidrar till biologisk mångfald, god gemenskap och spontana möten. Bedömningen är att de nya bostäderna kommer kunna vara intressanta för äldre som idag bor i närheten i ett hus utan hiss eftersom de nya hyresrätterna kommer ha god tillgänglighet och området en bra infrastruktur. På så sätt kan befintliga hyresrätter bli tillgängliga för andra målgrupper i kommunen. Den nya bebyggelsen anpassas till topografi där majoriteten av skogen bevaras och som tack vare bebyggelsen i området blir mer tillgänglig.

- Nyproduktionen kan även vara intressant för yngre och vara ett bidrag till Botkyrka kommuns flytta-hemifrån-garanti för unga. Tumba Skog blir ett nytt, dynamiskt område med många fina kvaliteter och jag är glad att Botkyrkabyggen kan bidra till den utvecklingen. Vi krokar arm med en intressant privat aktör som har intressanta planer för sin mark i Tumba Skog och som även de arbetar med hållbarhet. Jag ser fram emot vårt samarbete, tillsammans kan vi utveckla Tumba Skog på ett sätt som gynnar kommunens utveckling, säger Chris Österlund.

SHH som nu avyttrar ca 1/3 av området som 2014 förvärvades som råmark, planerar att bygga bostadsrätter och eventuellt vård- och omsorgsboende på resterande mark. SHH:s kvarvarande del utgör ca 400-500 bostäder.  

Fakta: 

 • Planområdet ligger väster om Tumba centrum och norr om Segersjö. Området begränsas av skogsområdet och KP Arnoldssons väg i norr, Björkhagaskolan i öster, befintliga bostadskvarter i söder samt ett skogsområde i väster. Det är cirka 14 hektar stort. 
 • Platsen där Botkyrkabyggen planerar de nya husen i Tumba Skog ligger i närheten av bolagets befintliga bostäder i Segersjö.
 • Botkyrkabyggens planer för kvarteret Solfjädern i Tumba Skog sker under förutsättning att Botkyrka kommunfullmäktige godkänner markförvärvet, samt att detaljplanen godkänns av Mark- och miljödomstolen som ska ta ställning till ett överklagande av planen.
 • Botkyrkabyggen är ett allmännyttigt bostadsbolag ägt av Botkyrka kommun. Mer om bolaget och hur de arbetar för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet finns att läsa här: www.botkyrkabyggen.se

Kontakt: 
Misha Moeremans d’Emaus, vd SHH Bostad: mm@shhbostad.se, +46 703 72 12 14 
Charlotta Lundström, pressansvarig Botkyrkabyggen: charlotta.lundstrom@botkyrkabyggen.se, +46 701 62 94 43

Läs mer

Här kan ni ladda hem bilder i högupplöst i format. Önskar ni specifika projektbilder eller har frågor om publicering och användning kontakta Ida Amatiello.