Pressmeddelande 19.03.01

SHH Bostad AB:s dotterföretag SHH Bostadsutveckling AB förvärvar obligationer i SHH Bostad AB (publ)

SHH Bostad AB:s (SHH) dotterföretag SHH Bostadsutveckling AB har förvärvat obligationer i SHH Bostad AB (publ) till ett kvarvarande nominellt belopp om SEK 10 000 000. Förvärvspriset för obligationerna motsvarar 94,5 procent av obligationernas kvarvarande utestående nominella belopp, dvs. ca SEK 9 450 000.

Förvärvet gäller SHH:s säkerställda obligationer med ett kvarvarande utestående nominellt belopp om SEK 230 000 000 inklusive den av SHH Bostadsutveckling AB förvärvade volymen. Obligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3m plus 6,5 procent och förfaller i juni 2021 (ISIN: SE0009984172).

Syftet med förvärvet av obligationerna är att förbättra räntenettot för SHH koncernen. Återköpet har möjliggjorts av SHH koncernens starka kassaposition. Efter förvärvet uppgår SHH koncernens innehav av ovan nämnda obligationer till ett kvarvarande nominellt belopp om SEK 10 000 000.

För mer information 
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.

Offentliggörande
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 1 mars 2019, kl. 14.00 CET.

Kort om SHH Bostad AB
SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärt boende. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter, hyresrätter samt vård- och omsorgsboende. Sedan SHH grundades 2010 har fler än 1 300 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Per den 31 december 2018 uppgick den totala projektportföljen till 3 185 bostäder varav 422 under produktion och 2 763 byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.