Pressrum

Pressmeddelanden och bilder

Pressmeddelanden

Pressmeddelande 23.12.18

Birger Bostad startar nästa bostadsprojekt i Haga Norra

Birger Bostad och Fabege tar nu nästa steg i utvecklingen av stadskvarteren Haga Norra i Arenastaden, Solna, genom uppförande av 285 lägenheter i områdets tredje
bostadskvarter.

Stadskvarteren Haga Norra i Solna fortsätter utvecklas i linje med den vision som Fabege och Birger
Bostad har arbetat med under en lång tid. Här skapas en tät och varierad stadsdel, där den hållbara
arkitekturen präglas av klassiska kvaliteter.

De två första bostadskvarteren med drygt 400 bostäder är färdigställda och inflyttade. Kontoren i kvarter 1 är under produktion och färdigställs av Fabege under 2024. Det finns ett stort intresse för kommande
bostadskvarter som omfattar nyproduktion av 285 lägenheter och är beläget i hjärtat av området.

Bostäderna består av såväl yteffektiva smålägenheter som unika etagelägenheter med takterrasser
och uteplatser. Cirka 25 procent av bostäderna planeras utföras som hyresrätter och resterande del
som bostadsrätter och ägarlägenheter. Första inflyttningen beräknas ske under tredje kvartalet 2025.

 

Området har ett stort hållbarhetsfokus, med miljöcertifierade byggnader och hög andel återbrukade material. Bostadshusen certifieras med Svanen och eftersträvar ett så litet klimatavtryck som möjligt. Kontorsbyggnaderna kommer att certifieras enligt BREEAM-SE Excellent. För att bidra till en hållbar
stadsdel byggs bland annat en logistikcentral som kommer att hantera transporter till och från kontor,
butiker, restauranger och bostäder.

–  Vi är stolta över att vara en del av den fortsatta utvecklingen i Haga Norra och visionen om att skapa en levande och attraktiv stadsmiljö, där både boende, besökare och kontorshyresgäster trivs, säger Fredrik Alvarsson, vd för Birger Bostad.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Alvarsson

vd, Birger Bostad

e-post: fredrik.alvarsson@birgerbostad.se

tel: 072–729 09 35

Läs mer
Pressmeddelande 22.11.28

Birger Bostad sätter spaden i marken för radhus i Upplands Väsby

Den 28 november tar Birger Bostad det första spadtaget för projektet Brf Fyrklövern i centrala Upplands Väsby.

Brf Fyrklövern omfattar 18 radhus och ligger utmed Blå Gatan, intill Väsby centrum och Vilundavallen. Birger Bostad har nu avropat entreprenaden med J.Lilja Bygg & Entreprenad AB som totalentreprenör och inflyttning kommer att ske under våren 2024. 

De 18 radhusen byggs i två och tre våningar med fem respektive sex rum och kök. Husen kännetecknas av en modern utformning med fasader i trä. Färgsättningen är noggrant framtagen för att skapa en sammanhängande bild med andra projekt i närområdet. Utöver fasadens varma karaktär har Birger Bostad valt att utveckla hållbara bostäder med sedumtak.

– Brf Fyrklövern är det första projekt vi utvecklar i Upplands Väsby och intresset för bostäderna har varit stort. Endast ett hus är osålt innan första spadtaget, vilket visar på att vi utvecklar attraktiva och trivsamma bostäder där människor vill bo. Detta är även vårt första spadtag med vårt nya varumärke Birger Bostad, säger Fredrik Alvarsson, vd på Birger Bostad.
 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Alvarsson
Vd, Birger Bostad
e-post: fredrik.alvarsson@birgerbostad.se
tel: 072–729 09 35

Eller läs mer på birgerbostad.se


BIRGER BOSTAD
Med fokus på bostäder och samhällsfastigheter har Birger Bostad en tydlig ambition att bygga långsiktigt och behovsanpassat för trygghet, kvalitet och trivsel. Vi är en rikstäckande verksamhet som jobbar hela vägen från förvärv av mark till projektering, produktion och försäljning eller förvaltning av objekt, alltid genom att göra det mesta av varje kvadratmeter, tidsram och krona. Birger Bostad är en del av Fabege och tillsammans är vi en stark samhällsutvecklare i tiden.

Läs mer
Pressmeddelande 22.10.24

SHH Bostad blir Birger Bostad

SHH Bostad, som grundades 2010, tar nya spännande steg och byter namn till Birger Bostad. Under det nya varumärket fortsätter resan med att utveckla prisvärda och funktionella bostäder med huvudfokus på Stockholm.

Sedan hösten 2021 är Birger Bostad ett helägt dotterbolag till Fabege, som har över 500 000 kvm bostadsbyggrätter i sin portfölj. I och med förvärvet ökade den gemensamma byggrättsportföljen till motsvarande cirka 10 000 boenden, som huvudsakligen är belägna i Solna och Flemingsberg.

Namnbytet till Birger Bostad representerar ett nytt kapitel i bolagets fortsatta resa framåt. Bolagets roll som bostadsutvecklare har tagit en ny kurs mot en bredare stadsutveckling tillsammans med Fabege
inklusive många gemensamma och spännande projekt i Stockholm. Namnet Birger Bostad kommer från Birger Gustavsson, byggmästare och grundare av bolaget Fastighets AB Birger Gustavsson som idag är Fabege.

Birger Bostad, som fortsatt är ett självständigt bolag med egen organisation och verksamhet, har
genom åren fortsatt att växa och sedan 2019 bedriver vi även utveckling av samhällsfastigheter. Birger Bostad har totalt färdigställt 46 projekt inkluderande cirka 2 500 boenden och har för närvarande över 300 boenden i produktion.

– Sedan starten har vårt uttalade mål varit att utveckla prisvärda och funktionella boenden utan att tumma på kvaliteten, säger Fredrik Alvarsson, vd på Birger Bostad. Att utveckla ett boende för många har genomsyrat hela vårt arbete och vår organisation, vilket det även kommer att göra i fortsättningen. Med en ny ägare och nya typer av bostadsprojekt ser vi nu behovet av att förstärka Birger Bostads position på marknaden och förtydliga vår roll som utvecklare och vårt löfte mot våra kunder.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Alvarsson 
Vd, Birger Bostad
e-post: fredrik.alvarsson@birgerbostad.se
tel: 072–729 09 35

Eller läs mer på birgerbostad.se

Birger bostad
Med fokus på bostäder och samhällsfastigheter har Birger Bostad en tydlig ambition att bygga långsiktigt och behovsanpassat för trygghet, kvalitet och trivsel. Vi är en rikstäckande verksamhet som jobbar hela vägen från förvärv av mark till projektering, produktion och försäljning eller förvaltning av objekt, alltid
genom att göra det mesta av varje kvadratmeter, tidsram och krona. Birger Bostad är en del av Fabege och tillsammans är vi en stark samhällsutvecklare i tiden

 

Läs mer
Pressmeddelande 21.12.16

SHH vinner markanvisning för 130 bostäder i Gävle

Under september 2021 utlyste Gävle kommun ut en markanvisningstävling inom den nya stadsdelen Gävle Strands andra etapp. Markanvisningsområdet omfattar cirka 11 000 kvm BTA för främst bostäder och lokaler i bottenplan, intill kajen i det tidigare hamnområdet.

13 bidrag inkom till tävlingen där SHH Bostad tillsammans med C.F Møller Architects tog fram förslaget för Kvarteret Havsbris. Tävlingsbidraget innefattar cirka 130 nya bostäder med fokus på hög arkitektonisk utformning, hållbara materialval och ett levande gatuliv för att skapa ett attraktivt boende i centrala Gävle. Kommunen har nu meddelat att SHH och Kvarteret Havsbris är det vinnande bidraget i tävlingen.

- Det här är vårt första projekt i Gävle och även den första gången vi deltar i en av kommunens tävlingar. Det känns därför särskilt kul att erbjudas möjligheten att utveckla det här projektet tillsammans med kommunen de kommande åren. Kvarteret Havsbris kännetecknas av en väl genomtänkt gestaltning och utformning, med en hög grad av hållbart tänk både ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. Vi ser nu fram emot att tillsammans med kommunen genomföra ett attraktivt bostadsprojekt i det populära området Gävle Strand, säger Martin Hildebrandt, bostadsutvecklingschef SHH Bostad.
 

För mer information

Martin Hildebrandt, bostadsutvecklingschef SHH Bostad AB, e-post: mhi@shhbostad.se, telefon: 072 387 26 66 eller Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad AB, e-post: fa@shhbostad.se, telefon 072 729 09 35. 


Kort om SHH Bostad

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 45 fastighetsprojekt om ca 200 000 kvm inkluderande ca 2 400 boenden över hela Sverige. SHH förfogar över en egen byggrättsportfölj om ca 200 000 kvm inkluderande ca 2 600 boenden.

SHH förvärvades av Fabege i oktober 2021 och är därmed ett helägt dotterbolag till Fabege. Fabege har över 500 000 kvm bostadsbyggrätter i sin portfölj som huvudsakligen är belägna i Solna och Flemingsberg. I och med förvärvet ökar byggrättsportföljen till motsvarande ca 10 000 boenden och då primärt i region Stockholm. Mer information finns på www.shhbostad.se.

 

Läs mer
Pressmeddelande 21.10.06

SHH Bostad blir helägt dotterbolag till Fabege

Samtliga stamaktier i SHH Bostad AB (”SHH”) har idag förvärvats av Fabege AB (”Fabege”) samtidigt som Fabege kommer påkalla inlösen av samtliga preferensaktier i SHH. Genom affären blir SHH ett helägt dotterbolag till Fabege.

SHH har sedan något år genomgått en snabb tillväxt med väsentligt utökad verksamhet inom bostadsutvecklingsområdet samt en expansiv satsning på samhällsfastigheter. SHH kommer att verka som ett självständigt bolag inom Fabegekoncernen och fortsätta sin expansion avseende såväl bostadsutveckling som utveckling av samhällsfastigheter. Per halvårsskiftet 2021 hade SHH en egen produktion om 574 boenden fördelade på 11 projekt. Därutöver förfogar SHH över en byggrättsportfölj om drygt 2 300 boenden, därtill kommer ett flertal projekt inom området samhällsfastigheter som bearbetas aktivt.

Fabege har över 500 000 kvm bostadsbyggrätter i sin portfölj som huvudsakligen är belägna i Solna och Flemingsberg. I och med förvärvet ökar den gemensamma byggrättsportföljen till motsvarande cirka 10 000 boenden och då primärt i region Stockholm.

Efter ägarbytet kommer SHH:s organisation och ledning vara oförändrad med Fredrik Alvarsson som VD och Ando Wikström som CFO.

De två största ägarna av SHH Bostad utgjordes av Misha Moeremans d'Emaus (grundare och tidigare VD) och Fastighets AB Balder, med cirka 31 respektive cirka 21 procent av bolagets aktier.

För mer information

För mer information vänligen kontakta Johan Ericsson, ordförande SHH Bostad AB (publ), telefon 070-544 00 00, je@shhbostad.se eller Fredrik Alvarsson, verkställande direktör SHH Bostad AB (publ), telefon 072-729 09 35, fa@shhbostad.se.

Offentliggörande

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 6 oktober 2021, kl. 08:17 CEST.

Kort om SHH

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 41 fastighetsprojekt om ca 175 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 2 100 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen om ca 30 fastighetsprojekt uppgick per den 30 juni 2021 till ca 220 000 kvm ljus BTA inkluderande 2 928 boenden varav 574 i produktion och 2 354 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

 

Läs mer
Pressmeddelande 21.10.04

SHH avyttrar nyproducerade hyresrätter i Riksten till NREP

SHH har tecknat avtal för avyttring av fastigheten Rullbanan 1 i Riksten, Botkyrka till den långsiktiga fastighetsägare NREP. Fastigheten omfattar två nyproducerade hyreshus med 52 bostäder och en total uthyrbar area om cirka 2 600 kvm. Projektet planeras stå klart till Q1 2022 och tillträds av NREP i samband med färdigställandet.

Under våren 2016 förvärvade SHH fem fastigheter, motsvarande fyra bostadsprojekt, i den etablerade stadsdelen Riksten i Botkyrka. Med Peab som samarbetspartner har SHH påbörjat utvecklingen av de olika fastigheterna, däribland ett hyresrättsprojekt på fastigheten Rullbanan 1. På tomten utvecklar SHH två identiska bostadshus med totalt 52 nyproducerade hyresrätter samt 43 parkeringsplatser.

Fastigheten Botkyrka Rullbanan 1 har avyttrats av SHH till NREP i en så kallad forward sale-affär, där fastigheten tillträds i samband med färdigställandet under Q1 2022. Husen är modulhus i trästomme och fasaderna är utformade med liggande träpanel. De två byggnaderna kommer att erhålla miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad Silver, vilket är i linje med SHH:s målsättning att certifiera samtliga av bolagets hyresrättsprojekt.

- I samarbete med PEAB kommer SHH att ha utvecklat över 200 bostäder i Riksten. Bland SHH:s pågående projekt i området är dock Rullbanan det enda hyresrättsprojektet och vi ser att det finns ett stort behov av nyproducerade hyresrätter i både Riksten och Botkyrka kommun. Genom försäljningen av Rullbanan 1 skapar SHH ett utökat utrymme för framtida förvärv och investeringar av egendrivna projekt i våra fokusregioner. Därtill är NREP en part som SHH sedan tidigare har haft gott samarbeta med. Därför känns det tryggt för oss att överlämna de två certifierade hyreshusen till en så etablerad och professionell aktör efter årsskiftet, säger Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad.

- Vi på NREP har en ambition om att förse fler människor med möjligheten till moderna, trygga och hållbara hem. Inte minst i Stockholmsområdet där behovet växer sig större. I dessa byggnader kommer 52 hushåll snart kunna flytta in och som långsiktig fastighetsägare ser vi fram emot att välkomna dem hem. Här har det cirkulära materialet trä används både till fasader och stommarna, vilken är en viktig komponent för att nå bra hållbarhetsstandard i våra fastigheter. Vi är även glada att fortsätta ett fint samarbete med SHH Bostad, säger Rickard Langerfors, bostadschef på NREP i Sverige.

Säljarens rådgivare i samband med försäljningen var Tango Capital Markets och Kilpatrick Townsend.

För mer information
Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad AB (publ), e-post: fa@shhbostad.se, telefon 072 729 09 35.
Rickard Langerfors, bostadschef, NREP, e-post: rila@nrep.com, telefon 0702-39 35 35.

 

Kort om SHH Bostad

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 41 fastighetsprojekt om ca 175 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 2 100 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen om ca 30 fastighetsprojekt uppgick per den 30 juni 2021 till ca 220 000 kvm ljus BTA inkluderande 2 928 boenden varav 574 i produktion och 2 354 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

 

Om NREP:  

NREP är en fastighetsinvesterare som utvecklar, förvaltar och innoverar för att förbättra den bebyggda miljön till förmån för alla intressenter. NREP har en långsiktig syn på värdeskapande inom dess primära segment – bostäder, logistik, samhällsfastigheter, kontor och teknik. Bolaget har i dag 400 medarbetare, har ett AuM på drygt 127 miljarder kronor och förvaltar cirka 5,5 miljoner kvadratmeter fastighetsyta i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Polen. NREP genomför i snitt en investering i veckan och ligger i framkant inom hållbarhet, kundorientering och implementering av teknik. För mer information, besök www.nrep.se

Läs mer
Pressmeddelande 21.09.15

SHH förvärvar två bostadsfastigheter i centrala Borås

SHH har förvärvat två nyproducerade hyresfastigheter i centrala Borås från Cernera Fastigheter AB (”Cernera”). Totalt omfattar fastigheterna cirka 90 hyresbostäder samt en förskola för 120 barn med färdigställande under november 2021. Detta är SHH:s första förvärv av kassaflödesfastigheter för långsiktig ägande och målsättningen är att bygga en förvaltningsportfölj om cirka 2 miljarderkronor fram till 2023.

SHH har förvärvat fastigheterna Daggkåpan 2 och Solrosen 16 i Borås från fastighetsbolaget Cernera. De två hyresfastigheterna planeras vara inflyttningsklara i november 2021. Samtliga bostäder håller en hög teknisk standard och är belägna i två populära bostadsområden på promenadavstånd från Borås stadskärna.

Fastigheten Daggkåpan 2 är belägen i det trivsamma bostadsområdet Bergsäter. Projektet omfattar 53 lägenheter i varierande storlekar samt en förskola om cirka 1 600 kvm, vilken förhyrs av Borås kommun på ett 15-årigt kontrakt. Projektet har beviljats investeringsstöd och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Fastigheten Solrosen 16 är belägen i stadsdelen Druvfors. Projektet är en konvertering från kontorsfastighet till en attraktiv bostadsfastighet med 36 yteffektiva smålägenheter. Cernera har ansökt om investeringsstöd för Solrosen 16. Tillträdet av Daggkåpan 2 planeras ske Q4 2021 respektive Q1 2022 för Solrosen 16.

Transaktionen är SHH:s första affär i Borås kommun och är även bolagets första förvärv för långsiktigt ägande och förvaltning av bostäder och samhällsfastigheter. SHH har valt att komplettera bolagets affärsmodell och strategi från fastighetsutveckling till att även bli en långsiktig samhällsutvecklare och fastighetsägare.

- Den här transaktionen är en spännande och viktig affär för SHH:s framtida tillväxt som bolag. Genom förvärvet av 90 nyproducerade hyresbostäder tar vårt bolag ett kliv in i rollen som långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare. Vi gör dessutom entré i en ny regionstad, där vår motpart Cernera med lokal expertis och bred erfarenhet utvecklar två bostadsfastigheter av väldigt hög kvalitet. Dessutom uppfyller projekten även SHH:s krav på hållbarhet och ekonomisk tillgänglighet genom certifiering, konvertering samt investeringsstöd. Vi vill rikta ett stort tack till Cernera för ett väldigt gott samarbete och en fin process, där vi nu ser fram emot att tillträda fastigheterna under närmsta halvåret, säger Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad.
 

- Vi är stolta över de aktuella projekten och de visar på bredden i vår projektutveckling. Daggkåpan 2 på Bergsäter är en miljöcertifierad fastighet med låg energiförbrukning där vi tar tillvara på de olika verksamheternas överskottsenergi i kombination med bergvärme och sol-el. Solrosen 16 är en konvertering av tidigare kontor till bostäder, där alternativet hade varit att riva den befintliga fastigheten men genom att vi kunde hitta en bra utformning i den befintliga stommen så minskar vi projektets miljöbelastning. Vi ser att SHH Bostad är helt rätt aktör att ta över och förvalta bostäderna och vi arbetar för fortsatta samarbeten kring olika projekt framöver, säger Martin Svärd som är vice vd på Cernera. 

 

För mer information

Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad AB (publ), e-post: fa@shhbostad.se, telefon 072 729 09 35 eller Hanna Keberku, Transaktion och analys SHH Bostad AB (publ), e-post: hke@shhbostad.se, telefon 072 250 65 73.
 

Kort om SHH Bostad

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 41 fastighetsprojekt om ca 175 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 2 100 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen om ca 30 fastighetsprojekt uppgick per den 30 juni 2021 till ca 220 000 kvm ljus BTA inkluderande 2 928 boenden varav 574 i produktion och 2 354 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

Läs mer
Pressmeddelande 21.08.24

Delårsrapport januari – juni 2021

Ett spännande och framgångsrikt första halvår 2021

Halvåret januari – juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 164,7 (77,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 57,2 (10,3) mkr med en rörelsemarginal om 34,8 (13,2) %
 • Resultat efter skatt uppgick till 49,0 (5,2) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 10,95 (0,25) kr
 • Antalet produktionsstartade projekt uppgick till 6 (1) inkluderande 257 (36) boenden
 • Antalet färdigställda projekt uppgick till 4 (1) inkluderande 449 (36) boenden
 • Antalet sålda boenden under första halvåret uppgick till 373 (52)

Balansposter per den 30 juni 2021

 • Likvida medel uppgick till 108,7 (69,3) mkr
 • Balansomslutningen uppgick till 936,2 (772,4) mkr
 • Eget kapital uppgick till 445,9 (408,1) mkr
 • Soliditeten uppgick till 48 (53) %
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,6 (0,4)
 • Antalet projekt i produktion uppgick 11 (10) inkluderande 574 (789) boende
 • Antalet sålda boenden i produktion uppgick till 533 (581)
 • Försäljningsgrad boende i produktion uppgick till 93 (74) %
 • Årsstämman den 2 juni 2021 beslutade om utdelning till preferensaktieägare med 20 (20) kr per aktie att utdelas vid fyra tillfällen om 5 (5) kr vid vardera utdelningstillfälle

För mer information

För mer information vänligen kontakta Fredrik Alvarsson, verkställande direktör SHH Bostad AB (publ), telefon 072-729 09 35, fa@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se. SHH:s finansiella rapporter finns att ladda ned från shhbostad.se.


Offentliggörande

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 24 augusti 2021, kl. 16.00 CEST.


Kort om SHH

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 41 fastighetsprojekt om ca 175 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 2 100 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen om ca 30 fastighetsprojekt uppgick per den 30 juni 2021 till ca 220 000 kvm ljus BTA inkluderande 2 928 boenden varav 574 i produktion och 2 354 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

Läs mer
Pressmeddelande 21.07.01

SHH genomför två byggrättstransaktioner

SHH har den 30 juni 2021 tecknat avtal för avyttring av 300 bostadsbyggrätter i Folkets Park i Sundsvall till Amasten Fastighets AB (”Amasten”). Dessutom har SHH Landbolagets projekt Tumba Skog i Botkyrka, med byggrätter om cirka 60 000 BTA, förvärvats av SHH:s och Balders gemensamma bolag SB Bostad.

SHH har avyttrat fastigheten Norrmalm 2:1 i Folkets Park, Sundsvall med tillhörande bostadsbyggrätter till Amasten. Detaljplanen för fastigheten vann laga kraft under 2018 och omfattar cirka 18 000 kvm BTA, motsvarande 300 bostadsbyggrätter med fri upplåtelseform. Folkets Park har ett attraktivt och centralt läge i Sundsvall med närhet till centrum, skolor och Mittuniversitetet.

SB Bostad, ett bolag gemensamt ägt av SHH och Balder, har förvärvat SHH Landbolagets projekt Tumba Skog. I samband med transaktionen har SHH även förvärvat 100% av SHH Landbolagets kvarvarande projekt. SHH Landbolagets kvarvarande projekt utgör bostadsbyggrätter om cirka 20 000 BTA, vilka kommer utvecklas enskilt av SHH.

De två transaktionerna medför ett resultattillskott om cirka 20 mkr under första halvåret.

- Dessa två affärer ligger i linje med SHH:s strategi att renodla portföljen och växa inom våra prioriterade regioner, vilka innefattar bland annat Storstockholm, Mälardalen och Skåne. Amasten är redan en etablerad aktör i Sundsvall och vi lämnar med stort förtroende över Folkets Park till en fastighetsägare som är aktiv i staden. Projekten i Landbolagets kvarvarande portfölj är samtliga belägna i Storstockholm. Tillsammans med Balder ser vi även fram emot att utveckla Tumba Skog vidare till en levande och hållbar stadsdel, säger Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad.

 

För mer information

Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad AB (publ), e-post: fa@shhbostad.se, telefon 072 729 09 35 eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), e-post: aw@shhbostad.se, telefon 070 324 34 33.
   

Kort om SHH Bostad

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt ca 40 fastighetsprojekt om ca 175 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 2 100 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 december 2020 till 42 fastighetsprojekt om ca 220 000 kvm ljus BTA inkluderande 2 922 boenden varav 766 i produktion och 2 156 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

 

Läs mer
Pressmeddelande 21.06.02

Beslut vid årsstämman i SHH Bostad AB (publ)

Årsstämman i SHH Bostad AB (publ) ägde rum den 2 juni 2021 på bolagets kontor, Kammakargatan 7, Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Vidare beslutade årsstämman om vinstutdelning till aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att utdelning lämnas enligt följande:

 • 20 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 9 581 740 kronor, att betalas kvartalsvis med 5 kronor per aktie, med avstämningsdagar för utdelning 10 juni 2021, 10 september 2021, 10 december 2021 och 10 mars 2022.

Beslutet innebär att 9 581 740 kronor av de utdelningsbara medel som stod till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning till ägare av preferensaktier och ingen utdelning lämnas till ägare av stamaktier av serie A och B.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Beslut om arvode, styrelse och revisor

Årsstämman beslutade även om följande:

 • Styrelsearvode ska utgå̊ med 200 000 (200 000) kronor till styrelsens ordförande och 100 000 (100 000) kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolagets koncern. Till bolagets revisor ska arvode utgå̊ enligt godkänd räkning.
 • Omval av styrelseledamöterna Johan Ericsson, Thomas Eriksson, Marcus Hansson, Johan Hessius och Misha Moeremans d’Emaus samt nyval av Anna Alsborger som styrelseledamot. Vidare valdes Johan Ericsson till styrelsen ordförande.
 • Till revisor valdes, intill slutet av nästa årsstämma, det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor.

För mer information

För mer information vänligen kontakta Johan Ericsson, ordförande SHH Bostad AB (publ), telefon 070 544 00 00, je@shhbostad.se eller Fredrik Alvarsson verkställande direktör SHH Bostad AB (publ), telefon 072 729 09 35, fa@shhbostad.se.

Kort om SHH Bostad

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 36 fastighetsprojekt om ca 145 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 1 700 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen om 42 fastighetsprojekt uppgick per den 31 december 2020 till ca 220 000 kvm ljus BTA inkluderande 2 922 boenden varav 766 i produktion och 2 156 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

 

Läs mer

Här kan ni ladda hem bilder i högupplöst i format. Önskar ni specifika projektbilder eller har frågor om publicering och användning kontakta Ida Amatiello.