Pressmeddelande 21.09.15

SHH förvärvar två bostadsfastigheter i centrala Borås

SHH har förvärvat två nyproducerade hyresfastigheter i centrala Borås från Cernera Fastigheter AB (”Cernera”). Totalt omfattar fastigheterna cirka 90 hyresbostäder samt en förskola för 120 barn med färdigställande under november 2021. Detta är SHH:s första förvärv av kassaflödesfastigheter för långsiktig ägande och målsättningen är att bygga en förvaltningsportfölj om cirka 2 miljarderkronor fram till 2023.

SHH har förvärvat fastigheterna Daggkåpan 2 och Solrosen 16 i Borås från fastighetsbolaget Cernera. De två hyresfastigheterna planeras vara inflyttningsklara i november 2021. Samtliga bostäder håller en hög teknisk standard och är belägna i två populära bostadsområden på promenadavstånd från Borås stadskärna.

Fastigheten Daggkåpan 2 är belägen i det trivsamma bostadsområdet Bergsäter. Projektet omfattar 53 lägenheter i varierande storlekar samt en förskola om cirka 1 600 kvm, vilken förhyrs av Borås kommun på ett 15-årigt kontrakt. Projektet har beviljats investeringsstöd och kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Fastigheten Solrosen 16 är belägen i stadsdelen Druvfors. Projektet är en konvertering från kontorsfastighet till en attraktiv bostadsfastighet med 36 yteffektiva smålägenheter. Cernera har ansökt om investeringsstöd för Solrosen 16. Tillträdet av Daggkåpan 2 planeras ske Q4 2021 respektive Q1 2022 för Solrosen 16.

Transaktionen är SHH:s första affär i Borås kommun och är även bolagets första förvärv för långsiktigt ägande och förvaltning av bostäder och samhällsfastigheter. SHH har valt att komplettera bolagets affärsmodell och strategi från fastighetsutveckling till att även bli en långsiktig samhällsutvecklare och fastighetsägare.

- Den här transaktionen är en spännande och viktig affär för SHH:s framtida tillväxt som bolag. Genom förvärvet av 90 nyproducerade hyresbostäder tar vårt bolag ett kliv in i rollen som långsiktig fastighetsägare och samhällsutvecklare. Vi gör dessutom entré i en ny regionstad, där vår motpart Cernera med lokal expertis och bred erfarenhet utvecklar två bostadsfastigheter av väldigt hög kvalitet. Dessutom uppfyller projekten även SHH:s krav på hållbarhet och ekonomisk tillgänglighet genom certifiering, konvertering samt investeringsstöd. Vi vill rikta ett stort tack till Cernera för ett väldigt gott samarbete och en fin process, där vi nu ser fram emot att tillträda fastigheterna under närmsta halvåret, säger Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad.
 

- Vi är stolta över de aktuella projekten och de visar på bredden i vår projektutveckling. Daggkåpan 2 på Bergsäter är en miljöcertifierad fastighet med låg energiförbrukning där vi tar tillvara på de olika verksamheternas överskottsenergi i kombination med bergvärme och sol-el. Solrosen 16 är en konvertering av tidigare kontor till bostäder, där alternativet hade varit att riva den befintliga fastigheten men genom att vi kunde hitta en bra utformning i den befintliga stommen så minskar vi projektets miljöbelastning. Vi ser att SHH Bostad är helt rätt aktör att ta över och förvalta bostäderna och vi arbetar för fortsatta samarbeten kring olika projekt framöver, säger Martin Svärd som är vice vd på Cernera. 

 

För mer information

Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad AB (publ), e-post: fa@shhbostad.se, telefon 072 729 09 35 eller Hanna Keberku, Transaktion och analys SHH Bostad AB (publ), e-post: hke@shhbostad.se, telefon 072 250 65 73.
 

Kort om SHH Bostad

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 41 fastighetsprojekt om ca 175 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 2 100 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen om ca 30 fastighetsprojekt uppgick per den 30 juni 2021 till ca 220 000 kvm ljus BTA inkluderande 2 928 boenden varav 574 i produktion och 2 354 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.