Att köpa ägarlägenhet

Så köper du en ägarlägenhet av oss

Vad är egentligen skillnaden mellan en ägarlägenhet och en bostadsrätt? 

Att bo i en ägarlägenhet innebär ett ökat självbestämmande eftersom du själv äger lägenheten fullt ut och söker lagfart enligt samma regler som för andra typer av fastigheter. Varje ägarlägenhet räknas som en egen fastighet och betraktas som fast egendom, precis som en villa.

Du disponerar fullständigt över lägenheten och har stor personlig frihet att bland annat kunna måla om, byta kök, hyra ut din bostad utan tillstånd eller sälja till vem du vill. Dessutom har du möjlighet att pantsätta, belåna och överlåta fastigheten. I en ägarlägenhet har du lägre fasta kostnader än i en bostadsrätt, då du inte betalar för några gemensamma lån till en bostadsrättförening.

Du är inte styrd av en bostadsrättsförenings stadgar eller regler. Däremot äger du och ansvarar för din lägenhet medan de gemensamma utrymmena sköts via en samfällighetsförening, precis som i ett radhusområde.

Låga fasta kostnader

När du köper en ägarlägenhet är priset något högre än när du köper en bostadsrätt. Det beror på att det inte finns några gemensamma lån som det gör i en bostadsrättsförening och det gör att månadsavgiften istället är betydligt lägre.

 

Delar av huset, till exempel tak, fasader, trapphus och hissar ägs gemensamt av de boende. Dessa förvaltas av en samfällighetsförening till vilken en avgift betalas månadsvis. Avsättning för underhåll ingår i månadsavgiften utöver drift, skötsel och underhåll.

Vid köp av en ägarlägenhet betalar du 100% av värdet på bostaden, likt när du köper ett småhus. Du behöver också utöver köpeskillingen tänka på tillkommande kostnader för tex pantbrev och stämpelskatt när du ansöker om lagfart. När du ska låna till en ägarlägenhet fungerar det på samma sätt som att ansöka om bolån för ett småhus.

Större frihet att göra om i bostaden

Eftersom du inte behöver ta hänsyn till en bostadsrättsförenings stadgar och regler har du mycket större frihet att göra om i bostaden.

Dock måste du ta hänsyn till sådant som tex bärande väggar och gemensamma avloppsstammar innan du gör ändringar.

Hyra ut

Du har full frihet att hyra ut din bostad när du vill och till vem du vill.

 

Samfällighetsföreningen kan dock sätta upp regler om exempelvis vad som händer om någon av medlemmarna missköter sig.

Så fungerar en samfällighet

En samfällighetsförening ansvarar för förvaltningen av fastighetens gemensamma ytor och anläggningar som tex hissar, trapphus, tak och fasader, ledningar och avlopp. Denna är att betrakta som en juridisk person som hanterar gemensamma beslut rörande fastigheten. Frågor som rör din egna bostad har samfälligheten däremot inga befogenheter över.

Alla som äger en ägarlägenhet blir automatiskt medlemmar i den samfällighetsförening som fastigheten ingår i. Du kan inte välja att gå ur samfälligheten.


Till skillnad mot en bostadsrättsförening äger samfällighetsföreningen inte fastigheten som ägarlägenheten är belägen i, det är du som äger och har lagfart på din ägarlägenhet.

Inom kort säljstartar vi ägarlägenheter i Haga Norra. Mer information på hemsidan kommer inom kort.