Styrelse

Birger Bostads styrelse består av fyra ledamöter. Styrelsen tillgodoser enda aktieägaren Fabeges intresse och bär ytterst ansvar för bolagets organisation samt förvaltning av bolagets angelägenheter.

Styrelsen har fastslagit en arbetsordning för styrelsen och en instruktion för vd. Därutöver har styrelsen också beslutat om ett antal övergripande policyer, riktlinjer och instruktioner för bolagets verksamhet.

Stefan Dahlbo
Ordförande 08-555 148 00
stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström
Styrelseledamot 070-666 13 80
asa.bergstrom@fabege.se
Jan Litborn
Styrelseledamot 08-566 119 00
jan.litborn@born.se
Johan Zachrisson
Styrelseledamot 08-555 148 00
johan.zachrisson@fabege.se
Patrik Adolfson
Auktoriserad och huvudansvarig revisor 08-623 19 10
info@birgerbostad.se
Madeleine Endre
Auktoriserad revisor 070-929 36 08
madeleine.endre@pwc.com