Trygghetspaketet

Trygghetspaketet – för ett riktigt tryggt bostadsköp

Vi hoppas naturligtvis att allt kring din nya bostad kommer att flyta på smidigt och utan problem. Vi gör också allt vi kan för att det ska bli så. Men om det oväntade ändå inträffar, så finns Trygghetspaketet där och hjälper dig.

Fem års garantitid

Innan inflyttning sker en slutbesiktning som görs av en oberoende besiktningsman. En garantibesiktning kan göras av din bostadsrättsförening efter 2 år för att säkerställa att allt fungerar som det ska och att inga fel har uppkommit. Av besiktningsman bedömda fel åtgärdas dessa av entreprenör utan kostnad för dig eller din bostadsrättsförening.

Färdigställandeförsäkring

Vi tecknar alltid en färdigställandeförsäkring med våra entreprenörer. Det innebär att vi garanterar att bygget alltid färdigställs. 

Bostadsrättsföreningens styrelse

För att bostadsrättföreningen ska få en så bra start som möjligt följer vi föreningen den första tiden. Vi utbildar och ser även till att överlämningen till den nya styrelsen ska blli smidig och trygg. 

Trygg bostadsrättsförening

Innan ett förhandsavtal tecknas med dig som köpare, granskas bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl av två av Boverkets auktoriserade intygsgivare, som intygar att den är korrekt. Även bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas och intygas av två av Boverkets auktoriserade intygsgivare, som intygar att den är korrekt innan ett upplåtelseavtal med dig som köpare tecknas. Vi handlar alltid upp teknisk och ekonomisk förvaltning av landets ledande förvaltningsbolag för att din förening ska få en trygg och stabil förvaltning.

Eventuella osålda lägenheter

Du som köper en bostad från oss behöver inte oroa dig för eventuella osålda lägenheter vid inflyttning. För att bostadsrättsföreningens ekonomi inte ska drabbas köper vi de ev. osålda lägenheterna senast sex månader efter inflyttning och ansvarar under tiden också för dessa månadsavgifter.

 

Att köpa nyproduktion

Att flytta in i en helt nyproducerad bostad är en speciell känsla. Det finns många fördelar med nyproduktion - här har vi har samlat information i tio steg om hur vägen till ditt nya hem går till.