Trygghetspaketet

Trygghetspaketet – för ett riktigt tryggt bostadsköp

Vi hoppas naturligtvis att allt kring din nya bostad kommer att flyta på smidigt och utan problem. Vi gör också allt vi kan för att det ska bli så. Men om det oväntade ändå inträffar, så finns Trygghetspaketet där och hjälper dig.

Avbokningsskydd

Om du under tiden från det att du skrivit på köpekontraktet fram till inflyttningen drabbas av en kritisk sjukdom, avlider eller blir heltidssjukskriven i mer än 30 dagar och på grund av detta inte kan genomföra köpet så finns en försäkring i form av ett avbokningsskydd. Försäkringen ersätter de kostnader som du är skyldig att betala som till exempel bokningsavgift, handpenning och tillval. Maxersättningsbeloppet är 300 000 kronor.

Eventuella osålda lägenheter

Du som köper en bostad från oss behöver inte oroa dig för eventuella osålda lägenheter vid inflyttning. Vi på Birger Bostad förbinder oss att förvärva samtliga osålda lägenheter senast sex månader efter inflyttning och ansvarar under tiden också för dessa månadsavgifter.

 

Bostadsrättsföreningens styrelse

Under byggnationen och upp till två år efter färdigställandet sitter Birger Bostad kvar i bostadsrättsföreningens styrelse för att överlämningen till den nya styrelsen ska bli så trygg och smidig som möjligt.

Bokostnadsskydd ”Dubbelbo”

Bokostnadsskyddet ersätter kostnader för dubbelt boende om din gamla bostad inte blir såld. Försäkringen täcker bland annat månadsavgifter och räntor med upp till 10 000 kronor per månad. Skyddet gäller i upp till tolv månader, med en karenstid på tre månader från det att du lagt ut din gamla bostad till försäljning.

Förskottsförsäkring

Birger Bostad tecknar alltid en säkerhet för föreningen i form av en förskottsgaranti utfärdad av Gar-Bo Försäkring AB. Garantin omfattar en återbetalning av ett inbetalat förskott om förhandsavtalet upphör att gälla utan att bostäderna har sålts.

Fem års garantitid

Innan inflyttning sker en slutbesiktning som görs av en oberoende besiktningsman. En garantibesiktning kan göras av din bostadsrättsförening efter 2 år för att säkerställa att allt fungerar som det ska och att inga fel har uppkommit. Av besiktningsman bedömda fel åtgärdas dessa av entreprenör utan kostnad för dig eller din bostadsrättsförening.

Färdigställandeförsäkring

Birger Bostads entreprenörer tecknar alltid en färdigställandeförsäkring som innebär ett skydd mot extra kostnader för föreningen om entreprenören av någon anledning inte kan uppfylla sina åtaganden.

Trygg bostadsrättsförening

Innan ett förhandsavtal tecknas med dig som köpare, granskas bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl av två av Boverkets auktoriserade intygsgivare, som intygar att den är korrekt. Även bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskas och intygas av två av Boverkets auktoriserade intygsgivare, som intygar att den är korrekt innan ett upplåtelseavtal med dig som köpare tecknas. Vi handlar alltid upp teknisk och ekonomisk förvaltning av landets ledande förvaltningsbolag för att din förening ska få en trygg och stabil förvaltning.

Att köpa nyproduktion

Att flytta in i en helt nyproducerad bostad är en speciell känsla. Det finns många fördelar med nyproduktion - här har vi har samlat information i tio steg om hur vägen till ditt nya hem går till.