Tumba Skog

Botkyrka
Tumba Skog exteriör
Planerat

Tumba Skog

Strax väster om Tumba centrum med gångavstånd till både pendelstågsstation och närservice planerar vi på SHH att uppföra omkring 500-700 bostäder.

Det nya området i Tumba skog kommer att bebyggas med bostads- och hyresrätter samt äldreboende där stor hänsyn tagits till områdets fina landskap.

Området ligger vid den södra höjden av dalgången där Tumbaån går i en kulvert. I anslutning till ån ligger Tumba bruk som inramas av två skogbevuxna höjder. Placeringen av bostadsområdet utnyttjar befintlig infrastruktur och ligger i nära anslutning till övrig befintlig bebyggelse, vilket gör att bostadsområdet smälter in i omgivningen på ett fint sätt. Genom att hålla nere höjden på bebyggelsen bevaras områdets landskapsbild.

Det aktuella området ska byggas varsamt. Husen kommer placeras i utkanten av skogsområdet och naturmarken kommer bevaras i så stor utsträckning som möjligt. En majoritet av skogen kommer att bevaras och så mycket sammanhängande skog och natur som möjligt kommer att lämnas orörd.

Områdets terräng, natur och värdefulla träd kommer att skyddas och flera träd kommer finnas kvar ända in på husknuten. Gårdar och miljön runt husen kommer så långt det bara går att ha en bevarad naturkänsla, vilket bland annat innebär att hårda material som betong och asfalt inte kommer få breda ut sig. Den fina branten som är täckt av skog ska sparas, så att man kan få en härlig skogskänsla. Den är även viktig för arter och biologisk mångfald i området.

 

Kommun:
Botkyrka
Område:
Tumba
Boendeform:
Hyresrätter
Karta

Här kan du klicka runt i kartan så att du lätt ser vart projektet ligger och vad som finns i närheten. Vart ligger t.ex närmsta mataffär, skola, centrum och vart finns de bästa restaurangerna?