Vi är med hela vägen. Närvarande, flexibla och med förståelse för både drömmar och verklighet, bygger vi trygghet, kvalitet och trivsel. 

Vi bygger mer än bara fastigheter - vi bygger trygghet, kvalitet och trivsel

Birger Bostad är ett rikstäckande fastighetsutvecklingsbolag som utvecklar prisvärda och funktionella fastigheter i Sveriges växande städer. Birger Bostad grundades 2010 under namnet SHH Bostad, det nya namnet och varumärket lanserades under 2022.

Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter och bostadsrätter. Vi bedriver en långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter som till exempel vård- och omsorgsboende och skolor. Vi genomför projekten i egen regi, tillsammans med vårt moderbolag Fabege eller med andra kända samarbetspartners via intresseföretag.

Vårt uttalade mål är att utveckla prisvärda och funktionella fastigheter utan att tumma på kvalitets- och miljönormer. Det kan vi göra genom vårt effektiva och konkurrenskraftiga arbetssätt. Vi har en erfaren och snabbfotad organisation som fokuserar på att återanvända kunskaper, underlag och lösningar från tidigare projekt. Det gör att vi kan kapa ledtider och kostnader och på så sätt skapa realistiska tidplaner och budgetar som håller. Vi samarbetar med välrenommerade byggföretag som kan möta våra krav på kvalitet och precision.

Helägt dotterbolag till Fabege från oktober 2021
Birger Bostad förvärvades i oktober 2021 av Fabege och är därmed ett helägt dotterbolag till Fabege. Namnet Birger Bostad kommer från Birger Gustavsson, byggmästare på 1900-talet och grundare av bolaget Fastighets AB Birger Gustavsson som idag är Fabege. Fabege har över 500 000 kvm bostadsbyggrätter i sin portfölj som huvudsakligen är belägna i Solna och Flemingsberg. I och med förvärvet ökade den gemensamma byggrättsportföljen till motsvarande cirka 10 000 boenden och då primärt i region Stockholm.

 

 

Kort om oss
Grundades:
2010
Marknader:
Hela landet, tyngdpunkt i Stockholm
Anställda:
19 personer
Färdigställda projekt
58
Färdigställda boenden
2726
Boenden i produktion
306
Byggrättsportfölj, ca antal bostäder
2000
Vår vision

Framgångsfaktorn för en ny tid

Vi ska vara en närvarande partner som, med människan i centrum, nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, utvecklar genomtänkta bostäder och samhällsfastigheter.

Vår mission

Vi öppnar dörrar

För oss är fastighetsutveckling en resa som börjar och slutar med människan. Med start i behovet eller platsen, via verklighetens utmaningar, planering och skapande, ser vi till att förverkliga det som till sist blir hem och platser där människor vill bo och leva.

Vårt löfte

Vi bygger trygghet, kvalitet och trivsel, hela vägen.

Vi är med hela vägen. Närvarande, framåtriktat och med känsla för både dröm och verklighet, bygger vi trygghet, kvalitet och trivsel. Vi gör det mesta av varje kvadratmeter, varje tidsram och varje krona.

På så sätt öppnar vi dörrar – till människor, möjligheter och framtiden.

Tillsammans är vi ett starkt team som har över 200 års erfarenhet av fastigheter.
Vår historia

Birger Bostad är både nytt och gammalt. Bolaget grundades redan 2010, det nya är att vi nu byter namn till Birger Bostad. Namnet Birger kommer från entreprenören Birger Gustavsson, mannen som en gång i tiden startade det bolag som idag är Fabege (Fastighets AB Birger Gustavsson). Då vi numera är ett helägt dotterbolag till Fabege kändes kopplingen till namnet självklar! Läs om vår resa här nedan.

2010

2010 sätter Svenska HyresHus (SHH) för första gången spaden i marken, med idén att bygga prisvärda och funktionella hyresrätter. Vi besöker kommun efter kommun på jakt efter intressanta markanvisningar. Inte minst i Örebro, där vi blir så omtyckta att vi får en första markanvisning utan att tävla.

2015

SHH växer och den ursprungliga tanken att verka inom två timmar från Stockholm utvidgas. Vi får markanvisningar från Umeå i norr till Helsingborg i söder. Med ett fokus på bostadsrätter byter vi namn till SHH Bostad, som bättre speglar vår verksamhet

2016

När den lilla inhyrda ytan på Thomas Eriksson Arkitekter blir för liten går flyttlasset till egna lokaler på Kammakargatan i Stockholms city.

2017

Brf Reykjavik i Kista blir starten på ett framgångsrikt och fruktbart samarbete med Fabege. Tycke uppstår och frågan kommer snart upp: Vore det inte en god idé att bygga någonting större än ”bara” bostäder tillsammans?   

2021

Fredrik Alvarsson tar över rollen som vd. Fredriks intresse för snabba bilar kan ha påverkat händelseförloppet, för nu går det fort. Fabege köper upp SHH Bostad, som nu blir ett helägt dotterbolag.

2022

Det är dags för marknaden att lära känna fastighetsutvecklaren Birger Bostad - ett starkt team som brinner för att utveckla prisvärda och funktionella boenden. Nu fortsätter vi resan tillsammans med Fabege, som en stark stadsutvecklare i tiden.