Pressmeddelande 21.07.01

SHH genomför två byggrättstransaktioner

SHH har den 30 juni 2021 tecknat avtal för avyttring av 300 bostadsbyggrätter i Folkets Park i Sundsvall till Amasten Fastighets AB (”Amasten”). Dessutom har SHH Landbolagets projekt Tumba Skog i Botkyrka, med byggrätter om cirka 60 000 BTA, förvärvats av SHH:s och Balders gemensamma bolag SB Bostad.

SHH har avyttrat fastigheten Norrmalm 2:1 i Folkets Park, Sundsvall med tillhörande bostadsbyggrätter till Amasten. Detaljplanen för fastigheten vann laga kraft under 2018 och omfattar cirka 18 000 kvm BTA, motsvarande 300 bostadsbyggrätter med fri upplåtelseform. Folkets Park har ett attraktivt och centralt läge i Sundsvall med närhet till centrum, skolor och Mittuniversitetet.

SB Bostad, ett bolag gemensamt ägt av SHH och Balder, har förvärvat SHH Landbolagets projekt Tumba Skog. I samband med transaktionen har SHH även förvärvat 100% av SHH Landbolagets kvarvarande projekt. SHH Landbolagets kvarvarande projekt utgör bostadsbyggrätter om cirka 20 000 BTA, vilka kommer utvecklas enskilt av SHH.

De två transaktionerna medför ett resultattillskott om cirka 20 mkr under första halvåret.

- Dessa två affärer ligger i linje med SHH:s strategi att renodla portföljen och växa inom våra prioriterade regioner, vilka innefattar bland annat Storstockholm, Mälardalen och Skåne. Amasten är redan en etablerad aktör i Sundsvall och vi lämnar med stort förtroende över Folkets Park till en fastighetsägare som är aktiv i staden. Projekten i Landbolagets kvarvarande portfölj är samtliga belägna i Storstockholm. Tillsammans med Balder ser vi även fram emot att utveckla Tumba Skog vidare till en levande och hållbar stadsdel, säger Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad.

 

För mer information

Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad AB (publ), e-post: fa@shhbostad.se, telefon 072 729 09 35 eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), e-post: aw@shhbostad.se, telefon 070 324 34 33.
   

Kort om SHH Bostad

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt ca 40 fastighetsprojekt om ca 175 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 2 100 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 december 2020 till 42 fastighetsprojekt om ca 220 000 kvm ljus BTA inkluderande 2 922 boenden varav 766 i produktion och 2 156 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.