Pressmeddelande 23.12.18

Birger Bostad startar nästa bostadsprojekt i Haga Norra

Birger Bostad och Fabege tar nu nästa steg i utvecklingen av stadskvarteren Haga Norra i Arenastaden, Solna, genom uppförande av 285 lägenheter i områdets tredje
bostadskvarter.

Stadskvarteren Haga Norra i Solna fortsätter utvecklas i linje med den vision som Fabege och Birger
Bostad har arbetat med under en lång tid. Här skapas en tät och varierad stadsdel, där den hållbara
arkitekturen präglas av klassiska kvaliteter.

De två första bostadskvarteren med drygt 400 bostäder är färdigställda och inflyttade. Kontoren i kvarter 1 är under produktion och färdigställs av Fabege under 2024. Det finns ett stort intresse för kommande
bostadskvarter som omfattar nyproduktion av 285 lägenheter och är beläget i hjärtat av området.

Bostäderna består av såväl yteffektiva smålägenheter som unika etagelägenheter med takterrasser
och uteplatser. Cirka 25 procent av bostäderna planeras utföras som hyresrätter och resterande del
som bostadsrätter och ägarlägenheter. Första inflyttningen beräknas ske under tredje kvartalet 2025.

 

Området har ett stort hållbarhetsfokus, med miljöcertifierade byggnader och hög andel återbrukade material. Bostadshusen certifieras med Svanen och eftersträvar ett så litet klimatavtryck som möjligt. Kontorsbyggnaderna kommer att certifieras enligt BREEAM-SE Excellent. För att bidra till en hållbar
stadsdel byggs bland annat en logistikcentral som kommer att hantera transporter till och från kontor,
butiker, restauranger och bostäder.

–  Vi är stolta över att vara en del av den fortsatta utvecklingen i Haga Norra och visionen om att skapa en levande och attraktiv stadsmiljö, där både boende, besökare och kontorshyresgäster trivs, säger Fredrik Alvarsson, vd för Birger Bostad.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Alvarsson

vd, Birger Bostad

e-post: fredrik.alvarsson@birgerbostad.se

tel: 072–729 09 35