Pressrum

Pressmeddelanden och bilder

Pressmeddelanden

Pressmeddelande 22.11.28

Birger Bostad sätter spaden i marken för radhus i Upplands Väsby

Den 28 november tar Birger Bostad det första spadtaget för projektet Brf Fyrklövern i centrala Upplands Väsby.

Brf Fyrklövern omfattar 18 radhus och ligger utmed Blå Gatan, intill Väsby centrum och Vilundavallen. Birger Bostad har nu avropat entreprenaden med J.Lilja Bygg & Entreprenad AB som totalentreprenör och inflyttning kommer att ske under våren 2024. 

De 18 radhusen byggs i två och tre våningar med fem respektive sex rum och kök. Husen kännetecknas av en modern utformning med fasader i trä. Färgsättningen är noggrant framtagen för att skapa en sammanhängande bild med andra projekt i närområdet. Utöver fasadens varma karaktär har Birger Bostad valt att utveckla hållbara bostäder med sedumtak.

– Brf Fyrklövern är det första projekt vi utvecklar i Upplands Väsby och intresset för bostäderna har varit stort. Endast ett hus är osålt innan första spadtaget, vilket visar på att vi utvecklar attraktiva och trivsamma bostäder där människor vill bo. Detta är även vårt första spadtag med vårt nya varumärke Birger Bostad, säger Fredrik Alvarsson, vd på Birger Bostad.
 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Alvarsson
Vd, Birger Bostad
e-post: fredrik.alvarsson@birgerbostad.se
tel: 072–729 09 35

Eller läs mer på birgerbostad.se


BIRGER BOSTAD
Med fokus på bostäder och samhällsfastigheter har Birger Bostad en tydlig ambition att bygga långsiktigt och behovsanpassat för trygghet, kvalitet och trivsel. Vi är en rikstäckande verksamhet som jobbar hela vägen från förvärv av mark till projektering, produktion och försäljning eller förvaltning av objekt, alltid genom att göra det mesta av varje kvadratmeter, tidsram och krona. Birger Bostad är en del av Fabege och tillsammans är vi en stark samhällsutvecklare i tiden.

Läs mer
Pressmeddelande 22.10.24

SHH Bostad blir Birger Bostad

SHH Bostad, som grundades 2010, tar nya spännande steg och byter namn till Birger Bostad. Under det nya varumärket fortsätter resan med att utveckla prisvärda och funktionella bostäder med huvudfokus på Stockholm.

Sedan hösten 2021 är Birger Bostad ett helägt dotterbolag till Fabege, som har över 500 000 kvm bostadsbyggrätter i sin portfölj. I och med förvärvet ökade den gemensamma byggrättsportföljen till motsvarande cirka 10 000 boenden, som huvudsakligen är belägna i Solna och Flemingsberg.

Namnbytet till Birger Bostad representerar ett nytt kapitel i bolagets fortsatta resa framåt. Bolagets roll som bostadsutvecklare har tagit en ny kurs mot en bredare stadsutveckling tillsammans med Fabege
inklusive många gemensamma och spännande projekt i Stockholm. Namnet Birger Bostad kommer från Birger Gustavsson, byggmästare och grundare av bolaget Fastighets AB Birger Gustavsson som idag är Fabege.

Birger Bostad, som fortsatt är ett självständigt bolag med egen organisation och verksamhet, har
genom åren fortsatt att växa och sedan 2019 bedriver vi även utveckling av samhällsfastigheter. Birger Bostad har totalt färdigställt 46 projekt inkluderande cirka 2 500 boenden och har för närvarande över 300 boenden i produktion.

– Sedan starten har vårt uttalade mål varit att utveckla prisvärda och funktionella boenden utan att tumma på kvaliteten, säger Fredrik Alvarsson, vd på Birger Bostad. Att utveckla ett boende för många har genomsyrat hela vårt arbete och vår organisation, vilket det även kommer att göra i fortsättningen. Med en ny ägare och nya typer av bostadsprojekt ser vi nu behovet av att förstärka Birger Bostads position på marknaden och förtydliga vår roll som utvecklare och vårt löfte mot våra kunder.

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Alvarsson 
Vd, Birger Bostad
e-post: fredrik.alvarsson@birgerbostad.se
tel: 072–729 09 35

Eller läs mer på birgerbostad.se

Birger bostad
Med fokus på bostäder och samhällsfastigheter har Birger Bostad en tydlig ambition att bygga långsiktigt och behovsanpassat för trygghet, kvalitet och trivsel. Vi är en rikstäckande verksamhet som jobbar hela vägen från förvärv av mark till projektering, produktion och försäljning eller förvaltning av objekt, alltid
genom att göra det mesta av varje kvadratmeter, tidsram och krona. Birger Bostad är en del av Fabege och tillsammans är vi en stark samhällsutvecklare i tiden

 

Läs mer

Här kan ni ladda hem bilder i högupplöst i format. Önskar ni specifika projektbilder eller har frågor om publicering och användning kontakta Ida Amatiello.