Pressrum

Pressmeddelanden och bilder

Pressmeddelanden

Pressmeddelande 16.12.22

SHH erhåller markanvisningar i Kristianstad, Västerås och Falun

SHH avslutar 2016 med ytterligare tre kommunala markanvisningar för totalt ca 130 nya bostäder i Falun, Kristianstad och Västerås.

I Västerås erhöll SHH i december en markanvisning för ett 60-tal bostäder på Nordanby Gärde, ca 3 km utanför Västerås centrum. Detaljplanearbetet påbörjas under första kvartalet 2017 och försäljning och produktion planeras till 2018. 

SHH i partnerskap med NCC erhöll i december ytterligare en markanvisning i Hammar utav Kristianstad kommun för totalt ca 36 radhus. Försäljning och byggstart planeras till hösten 2017.

SHH erhöll därutöver en markanvisning av Falu kommun och redan i januari 2017 påbörjas försäljningen av de 34 st bostadsrätterna med NCC som totalentreprenör. Bostäderna är belägna på populära Galgberget, ca 3 km utanför centrala Falun.

- Det känns oerhört kul att avsluta året med ytterligare tre markanvisningar. Falun, Kristianstad och Västerås är för SHH nya orter och som vi ser en långsiktig närvaro i, säger Misha Moeremans d'Emaus, vd på SHH Bostad. 

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

Läs mer
Pressmeddelande 16.11.16

SHH Bostad erhåller två markanvisningar i Nyköping

SHH Bostad har av Nyköpings kommun valts ut som exploatör i två bostadsområden, Malmbryggshagen och Marieberg. Detaljplanerna är lagakraftvunna och säljstart av bostäderna planeras till våren 2017.

I Malmbryggshagen avser SHH att bygga 21 radhus vilka upplåts som bostadsrätter.
Malmbryggshagen är ett nytt bostadsområde som ligger ca 3,5 km från Nyköpings centrum. I närheten finns servicebutik, dagis, skolor och en mängd fritidsaktiviteter. 

Området Marieberg ligger naturskönt intill Nyköpingsån ca 1,5 km från Nyköpings centrum. Här ska SHH bygga ca 35 bostadsrätter med en blandning av radhus och flerbostadshus i två våningar. 

- Vi är mycket glada över att återigen få förtroendet av Nyköpings kommun och ser fram emot att tillföra kommunen fler nyproducerade, attraktiva och prisvärda bostäder, säger Misha Moeremans d´Emaus, vd på SHH Bostad.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

Läs mer
Pressmeddelande 16.11.14

SHH och NREP bygger efterlängtade hyresrätter i Tumba

SHH Bostad och NREP byggstartar ett gemensamt projekt med 127 välplanerade hyresrätter i Tumba, Botkyrka. Inflyttning i den nya fastigheten är beräknad till juni 2018. Genom projektet ökar SHH Bostad sin närvaro i Storstockholm och bidrar till att möta det stora behovet av mindre hyresrätter för unga vuxna. 

Bostadsområdet, Futurum, ska bli ett community för unga som uppskattar ett modernt boende med smarta IT-lösningar och närhet till både natur och kommunikationer. 

- Behovet av små välplanerade hyresrätter är stort och det är med stor glädje vi snart kan leverera ytterligare 127 nya hem till marknaden. Dessa lägenheter har efterfrågats länge och vi är glada över möjligheten att få göra verklighet av byggplanerna tillsammans med NREP, säger SHH Bostads vd Misha Moeremans d’Emaus. 

- Vi har ett lyckosamt samarbete med SHH Bostad och ser fram emot att kunna utveckla attraktiva bostäder för en yngre målgrupp med ett stort behov, säger Rickard S. Dahlberg, CIO på NREP.

Totalentreprenör för projektet är COBAB Sverige AB, en snabbväxande och leveranssäker byggentreprenör med fokus på Storstockholmsområdet.

- Vi har valt att genomföra bygget av Futurum tillsammans med COBAB Sverige AB. De har visat att de har en förmåga att möta våra tuffa krav på kvalitet och leveransprecision, säger Fredrik Hermansson, produktions- och förvaltningschef på SHH Bostad.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

Läs mer
Pressmeddelande 16.09.30

SHH rekryterar Projektledare

SHH Bostad rekryterar Johan Spång som Projektledare. Johan är utbildad civilingenjör och har sedan 2014 jobbat som Filialchef på PQR och innan dess arbetade han som projekt- och projekteringsledare i samma företag. Johan tillträder sin tjänst den 24 oktober.

- SHH är inne i ett spännande skede med över 175.000 kvm bostäder i byggrättsportföljen. Det känns därför otroligt roligt att knyta till sig ytterligare kompetens till verksamheten, säger Produktions- och förvaltningschef Fredrik Hermansson. 

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

Läs mer
Pressmeddelande 16.09.26

SHH skapar 112 attraktiva hem i Kalmar

SHH Bostad har byggstartat 36 bostadsrättslägenheter i BRF Sunnanäng i Lindsdal, i norra Kalmar. Projektet baseras på ett välutvecklat bostadskoncept från NCC, som möjliggör en snabb produktion i kombination med ett starkt fokus på kvalitet och hållbarhet. Inflyttning för första etappen påbörjas i september 2017.

- SHH erhöll markanvisningen för projektet så sent som i mars i år. Att vi redan nu kunnat byggstarta ett nästan slutsålt projekt är naturligtvis oerhört roligt. Ännu en gång visar vi marknaden att bostadsutveckling kan gå snabbt, säger bolagets VD Misha Moeremans d'Emaus.

I Västra Djurängen i Kalmar utvecklar SHH i samarbete med Peab ytterligare ett bostadsprojekt. Projektet omfattar 55 bostadsrättslägenheter och 21 bostadsrättsradhus. SHH säljstartar nu flerbostadshusdelen genom BRF Hansagården, och räknar med en säljstart för radhusen senare i höst.

- Vi är glada över att vi fått möjligheten att etablera oss också i denna region och nu kan erbjuda attraktiva och prisvänliga bostäder även i Kalmar. Vi ser fram emot att utveckla fler bostadsprojekt i regionen framöver.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

 

Läs mer
Pressmeddelande 16.08.19

SHH Bostad erhåller markanvisning i Luleå

SHH Bostad är en av sex byggherrar som Luleå kommun har valt ut att utveckla drygt 400 bostäder i den första etappen i den nya stadsdelen Kronan i Luleå. Under hösten påbörjas ett arbete för att utveckla förslagen tillsammans med kommunen. Detaljplanen förväntas bli antagen i juni 2017. 

SHH planerar här att bygga ett kvarter med ett 60-tal bostadsrätter om 1-4 rum och kök mellan 44-96 kvm. Säljstart planeras till tredje kvartalet 2017.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef tel. 070-372 12 14, mm@svenskahyreshus.se

Läs mer
Pressmeddelande 16.06.23

SHH förvärvar del av Folkets Park i Sundsvall

SHH Bostad AB (SHH) har av Norrlandspojkarna Utveckling AB förvärvat fastigheten Sundsvall Norrmalm 2:1 vid Folkets Park i Sundsvall i syfte att utveckla ca 180 bostäder. 

Planförslaget omfattar ca 17 000 kvm BTA bostäder om 3-4 punkthus i 12 plan plus garage. På fastigheten planeras även för ca 17 radhus. Lagakraftvunnen detaljplan förväntas under 2017.

- Folkets Park är en unik plats i Sundsvall med både naturen, centrum samt skolor och universitet runt hörnet. Vi ser med stor förväntan fram emot säljstart så fort detaljplanen vunnit laga kraft, säger VD och koncernchef Misha Moeremans d’Emaus.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef tel. 070-372 12 14, mm@svenskahyreshus.se

Läs mer
Pressmeddelande 16.06.21

SHH rekryterar Projektutvecklare, Arkitekt och Koncernredovisningsansvarig

SHH Bostad AB (SHH) bygger just nu över 500 rationella och prisvänliga bostäder på årsbasis i orter med bostadsbrist. Bolaget expanderar snabbt och för att ta hand om den ökade volymen har SHH rekryterat ytterligare tre personer och har nu 20 anställda.

Mimi Alansari, Projektutvecklare, är byggnadsingenjör och har sedan 2007 jobbat som byggnadsinspektör och sakansvarig inom Stockholms Stad samt som länsombud för Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer FSB. Innan dess arbetade hon på Länsstyrelsen i Stockholm med att granska tillgänglighet och användbarhet i bostadsprojekt samt som bygglovhandläggare i Oxelösund kommun. Mimi tillträdde tjänsten tidigare i år.

Frida Oyal Awrohum, Arkitekt SAR/MSA, USI/AAM, är utbildad i Schweiz och har tidigare jobbat på Asa AG i Zürich, Sweco Architects i Uppsala. Frida kommer närmast från Reierstam Arkitektur och Projektutveckling där hon var med och utvecklade projekt både inom ny- och ombyggnation av bl.a bostäder, kommersiella byggnader, skolverksamheter och kontor. Frida började den 13 juni.

Caroline Kastberg-Eriksson, Koncernredovisningsansvarig, är auktoriserad Redovisningskonsult med utbildning från Frans Schartau. Caroline som börjar hos SHH den 8 augusti, anställdes 2001 på Revaco Revision och har sedan 2014 varit redovisningschef på Revaco Redovisning.


För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef tel. 070-372 12 14, mm@svenskahyreshus.se

Läs mer
Pressmeddelande 16.06.13

SHH Bostad säljstartar i Nyköping och Sundsvall

På Brandholmen i Nyköping har SHH säljstartat BRF Seglet som är den första av projektets fyra etapper om totalt 125 lägenheter. De 35 lägenheterna är om 2-3 ROK med 1-2 balkonger eller uteplats i ett punkthus om 9 våningar där de flesta har magnifik havsutsikt. Totalentreprenör är PEAB PGS.

Den 29 juni säljstartar SHH även BRF Sidsjögläntan i Sidsjöområdet i Sundsvall som består av 44 lägenheter i fyrvåningshus med 2-4 ROK om 55-94 kvm, samtliga med 1-2 balkonger eller uteplats. Totalentreprenör är NCC Building.

För mer information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef SHH Svenska Hyreshus AB, +46 70 372 12 14

 

Läs mer
Pressmeddelande 16.06.07

SHH Bostad bygger radhus i Helsingborg i samverkan med NCC

SHH och NCC har i ett nära samarbete utformat projektet med yteffektiva tvåplans bostadsrättsradhus på Gustavslund i Helsingborg. NCC har ingått marköverlåtelseavtal med Helsingborgs Stad avseende 25 radhus i en första etapp, av två planerade. Radhusen som säljstartades framgångsrikt den 18:e april är redan slutsålda och etapp två med 30 radhus säljstartas i juni. Byggstart, med NCC som totalentreprenör, planeras att ske i augusti med preliminär inflyttning till sommaren 2017.

Gustavslund är ett attraktivt familjevänligt område i Helsingborg, med nära till affär, idrottsanläggningar, nyöppnad förskola, och fina miljöer. I området planeras en ny skola, F – åk 9. 

- Vi är mycket glada att tillsammans med NCC få möjligheten att lansera vårt första radhusprojekt i ett mycket attraktivt läge i en attraktiv ort. Vi ser också fram emot att etablera en ökad närvaro i Helsingborg och i regionen, säger Misha Moeremans, VD, SHH Svenska Hyreshus AB.

- Vi vill bygga prisvärda bostäder med god kvalité till rimligt pris och på så sätt bidra till att göra bra bostäder tillgängliga för flera. Det stora intresset för radhusen på Gustavslund, där vi redan haft en framgångsrik säljstart av första etappen, visar att vi är på rätt väg, säger Per-Arne Martinsson, Chef Projektutveckling NCC Building.

För mer information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef SHH Svenska Hyreshus AB, +46 70 372 12 14

Läs mer
Pressmeddelande 16.06.01

SHH rekryterar Ando Wikström som ny CFO

Som ett led i expansionen av SHHs verksamhet har Ando Wikström rekryterats som ny CFO och därtill partner. Ando, som närmast kommer från motsvarande tjänst på Catella, tillträder tjänsten under hösten. 

SHHs nuvarande CFO Johan Risberg kommer att övergå till att i högre grad ägna sig åt egna affärer, men kommer även framgent att bistå SHH som konsult och styrelseledamot i ett antal av SHH gruppens dotterbolagsstyrelser.

”Det gläder mig att Ando valt att ansluta till SHH som både CFO och delägare. Samtidigt vill jag och SHH tacka Johan för hans goda arbete och engagemang som CFO, vi ser mycket fram emot ett fortsatt givande samarbete under delvis nya former”, säger Misha Moeremans, VD och huvudägare i SHH.

Läs mer
Pressmeddelande 16.04.25

SHH Bostad förvärvar mark i Sundsvall

SHH Bostad har förvärvat ett detaljplanerat markområde i stadsdelen Sidsjö, 2 km söder om Sundsvalls centrum. Säljare var Sidsjö Fastigheter AB. 

Fastigheten ligger vackert och högt beläget med utsikt över Sundsvall. SHH planerar här att uppföra 4 st flerfamiljshus om totalt 44 lägenheter med 2-4 rum och kök. Säljstart planeras till juni 2016 och byggstart under hösten 2016. Totalentreprenör blir NCC Construction.

- Äntligen får vi möjligheten att utveckla vårt första bostadsprojekt i Sundsvall, en expansiv ort vi tror långsiktigt på, säger VD och koncernchef Misha Moeremans d’Emaus.

För mer information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef SHH Svenska Hyreshus AB, +46 70 372 12 14 

Läs mer
Pressmeddelande 16.04.18

SHH Bostad säljstartar 36bostadsrätter i Kalmar

SHH har med Kalmar Kommun tecknat ett markanvisningsavtal avseende bostäder iLindsdal. Projektet omfattar 36 bostadsrätteri tvåvånings flerbostadshus enligt NCCs koncepthus Design Duo.

Projektet säljstartades framgångsrikt den 14 april. Byggstart, med NCC som totalentreprenör, är beräknad att ske i augustioch prelimär inflyttning till kvartal 2-3, 2017.

- Det är glädjande att vi når ännu en ort och ser framför oss ytterligare projekt i regionen, säger VD Misha Moeremans d’Emaus.

För mer information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef SHH Svenska Hyreshus AB, +46 70 372 12 14

 

 

Läs mer
Pressmeddelande 16.03.22

SHH Bostad byggstartar ytterligare två bostadsrättsprojekt i Örebro

I Södra Lindhult, strax söder om Adolfsberg, Örebro, har SHH Bostad byggstartat Brf Polarhunden med totalt 64 bostadsrätter fördelat på 1-3 rok om 41-73 kvm med uteplats eller balkong. Inflyttning sker toll sommaren 2017. Totalentreprenör är Peab PGS.

På Kornellvägen Bettorp, en stadsdel i den norra delen av Örebro, byggstartas Brf Mandelkubben med 75 bostadsrätter om 1-4 rok. Lägenheterna i entréplan har uteplats och de övre har en eller till och med två balkonger. Alla lägenheter har en takhöjd om 2,70 m. Inflyttning sker innan hösten 2017. Totalentreprenör i detta projekt är NCC Construction.

Intresset för bostäderna i båda projekten har varit mycket stort och bostäderna beräknas vara slutsålda inom kort.

För mer information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef Svenska Hyreshus AB, +46 70 372 12 14

 

 

 

 

 

Läs mer
Pressmeddelande 16.01.19

NREP och SHH Bostad utvecklar 250 hyresrätter för unga

NREP och SHH Bostad bildar ett utvecklingsbolag för att gemensamt utveckla två hyresprojekt i Stor-Stockholm. Detaljplanerna är lagakraftvunna och byggstart sker under året. Det ena projektet som omfattar ca 150 hyresrätter i punkthus ligger i Visättra Ängar, Huddinge. Det andra hyresprojektet om ca 100 hyresrätter ligger vid Bergfotsvägen i Tumba.

- Vi är mycket glada över detta samarbete med NREP och att vi snabbt kan byggstarta ett stort antal mindre lägenheter som vi ser ett mycket stort behov av i både Tumba och Huddinge. Inflyttning av hyresrätterna planeras till 2017-2018, säger Misha Moeremans d’Emaus, VD Svenska Hyreshus. 

- Genom samarbetet med SHH Bostad skapar vi en effektiv plattform för att snabbt kunna erbjuda attraktiva hyresrätter, dels på mark som vi äger idag, men även i framtida projekt, säger Rickard S. Dahlberg, CIO och Partner NREP.

För mer information, kontakta:
Rickard S. Dahlberg, CIO and Partner, Nordic Real Estate Partners +46 70952 0203
Misha Moeremans d’Emaus, VD Svenska Hyreshus AB, +46 70 372 12 14

Läs mer
Pressmeddelande 16.01.11

Peab och SHH Bostad skapar 300 nya bostäder

Peab och SHH Bostad bildar gemensamt projektbolag med syfte att utveckla 300 nya bostäder i Nyköping och i Riksten Friluftsstad, Tullinge, fram till 2018. Peabs flerbostadshuskoncept, PGS, kommer att användas i hög grad i projekten. 

- Vi är mycket glada över detta fördjupade samarbete med Peab och PGS och att vi samtidigt med kort varsel kan utveckla vidare området Brandholmen i Nyköping och Riksten Friluftsstad i Tullinge där vi har pågående byggnation av bostadsrättsprojekt, säger Misha Moeremans, VD Svenska Hyreshus.

- Vi har hittat en bra samarbetsform med SHH Bostad som är mycket bra för båda parter. Vi är också väldigt nöjda över att vårt koncept PGS kommer att användas i projekten, säger Peter Svensson, VD Peab Bostad.

För mer information, kontakta:
Peter Svensson, VD Peab Bostad AB, +46 703 38 21 00
Misha Moeremans d’Emaus, VD Svenska Hyreshus AB, +46 70 372 12 14

Läs mer

Här kan ni ladda hem bilder i högupplöst i format. Önskar ni specifika projektbilder eller har frågor om publicering och användning kontakta Ida Amatiello.