Pressmeddelande 16.04.18

SHH Bostad säljstartar 36bostadsrätter i Kalmar

SHH har med Kalmar Kommun tecknat ett markanvisningsavtal avseende bostäder iLindsdal. Projektet omfattar 36 bostadsrätteri tvåvånings flerbostadshus enligt NCCs koncepthus Design Duo.

Projektet säljstartades framgångsrikt den 14 april. Byggstart, med NCC som totalentreprenör, är beräknad att ske i augustioch prelimär inflyttning till kvartal 2-3, 2017.

- Det är glädjande att vi når ännu en ort och ser framför oss ytterligare projekt i regionen, säger VD Misha Moeremans d’Emaus.

För mer information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef SHH Svenska Hyreshus AB, +46 70 372 12 14