Pressmeddelande 16.06.23

SHH förvärvar del av Folkets Park i Sundsvall

SHH Bostad AB (SHH) har av Norrlandspojkarna Utveckling AB förvärvat fastigheten Sundsvall Norrmalm 2:1 vid Folkets Park i Sundsvall i syfte att utveckla ca 180 bostäder. 

Planförslaget omfattar ca 17 000 kvm BTA bostäder om 3-4 punkthus i 12 plan plus garage. På fastigheten planeras även för ca 17 radhus. Lagakraftvunnen detaljplan förväntas under 2017.

- Folkets Park är en unik plats i Sundsvall med både naturen, centrum samt skolor och universitet runt hörnet. Vi ser med stor förväntan fram emot säljstart så fort detaljplanen vunnit laga kraft, säger VD och koncernchef Misha Moeremans d’Emaus.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef tel. 070-372 12 14, mm@svenskahyreshus.se