Pressmeddelande 16.06.01

SHH rekryterar Ando Wikström som ny CFO

Som ett led i expansionen av SHHs verksamhet har Ando Wikström rekryterats som ny CFO och därtill partner. Ando, som närmast kommer från motsvarande tjänst på Catella, tillträder tjänsten under hösten. 

SHHs nuvarande CFO Johan Risberg kommer att övergå till att i högre grad ägna sig åt egna affärer, men kommer även framgent att bistå SHH som konsult och styrelseledamot i ett antal av SHH gruppens dotterbolagsstyrelser.

”Det gläder mig att Ando valt att ansluta till SHH som både CFO och delägare. Samtidigt vill jag och SHH tacka Johan för hans goda arbete och engagemang som CFO, vi ser mycket fram emot ett fortsatt givande samarbete under delvis nya former”, säger Misha Moeremans, VD och huvudägare i SHH.