Pressmeddelande 16.06.21

SHH rekryterar Projektutvecklare, Arkitekt och Koncernredovisningsansvarig

SHH Bostad AB (SHH) bygger just nu över 500 rationella och prisvänliga bostäder på årsbasis i orter med bostadsbrist. Bolaget expanderar snabbt och för att ta hand om den ökade volymen har SHH rekryterat ytterligare tre personer och har nu 20 anställda.

Mimi Alansari, Projektutvecklare, är byggnadsingenjör och har sedan 2007 jobbat som byggnadsinspektör och sakansvarig inom Stockholms Stad samt som länsombud för Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer FSB. Innan dess arbetade hon på Länsstyrelsen i Stockholm med att granska tillgänglighet och användbarhet i bostadsprojekt samt som bygglovhandläggare i Oxelösund kommun. Mimi tillträdde tjänsten tidigare i år.

Frida Oyal Awrohum, Arkitekt SAR/MSA, USI/AAM, är utbildad i Schweiz och har tidigare jobbat på Asa AG i Zürich, Sweco Architects i Uppsala. Frida kommer närmast från Reierstam Arkitektur och Projektutveckling där hon var med och utvecklade projekt både inom ny- och ombyggnation av bl.a bostäder, kommersiella byggnader, skolverksamheter och kontor. Frida började den 13 juni.

Caroline Kastberg-Eriksson, Koncernredovisningsansvarig, är auktoriserad Redovisningskonsult med utbildning från Frans Schartau. Caroline som börjar hos SHH den 8 augusti, anställdes 2001 på Revaco Revision och har sedan 2014 varit redovisningschef på Revaco Redovisning.


För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef tel. 070-372 12 14, mm@svenskahyreshus.se