Pressrum

Pressmeddelanden och bilder

Pressmeddelanden

Pressmeddelande 17.11.24

SHH Bostads delårsrapport januari - september 2017

Behovet av ekonomiskt tillgängliga bostäder har inte minskat
”Behovet av ekonomiskt tillgängliga bostäder har inte minskat och SHH:s affärsmodell är mer rätt än någonsin. Rådande marknadsläge kommer att gynna SHH jämfört med många andra bostadsutvecklare som enbart erbjuder exklusiva bostäder. Vi avser framöver att öka andelen hyresrätter i vår verksamhet och ser också möjligheter i en marknad med sundare byggrättspriser. Vi har kapacitet att agera i marknaden, själva och tillsammans med våra starka samarbetspartners.”

- Misha Moeremans d'Emaus, VD och koncernchef


Kvartalet juli – september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 387,4 (145,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,7 (4,3) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 4,0 (2,9) procent
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 9,9 (3,1) mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 1,20 (0,32) kr
 • Antalet sålda bostäder under kvartalet uppgick till 23 (100)
 • Antalet produktionsstartade bostäder i kvartalet uppgick till 0 (95)
 • Antalet färdigställda bostäder under kvartalet uppgick till 25 (0)
 • Nettoomsättningen uppgick till 681,0 (366,7) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 39,5 (15,6) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 (4,2) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 27,2 (10,5) mkr
 • Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 325 (214)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under perioden uppgick till 285 (214)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 314 (35)

Perioden januari – september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 681,0 (366,7) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 39,5 (15,6) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 (4,2) procent
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 27,2 (10,5) mkr
 • Antalet sålda bostäder under perioden uppgick till 325 (214)
 • Antalet produktionsstartade bostäder under perioden uppgick till 285 (214)
 • Antalet färdigställda bostäder under perioden uppgick till 314 (35)

Balansposter per den 30 september 2017

 • Eget kapital uppgick till 425,6 (127,5) mkr
 • Soliditeten uppgick till 37,6 (16,5) %
 • Likvida medel uppgick till 192,7 (50,4)
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 0,7 (2,7)
 • Antalet bostäder i produktion uppgick till 549 (481)  
 • Antalet byggrätter uppgick till 3 108 (2 112) 


För mer information
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.

Offentliggörande
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 november 2017, kl. 07.30.

Läs mer
Pressmeddelande 17.11.15

SHH och NREP säljer ett hyresrättsprojekt till Trenum AB

SHH och NREP säljer ett hyresrättsprojekt, som omfattar 127 st lägenheter beläget i Tumba, Botkyrka

SHH och NREP har tecknat avtal med Trenum AB avseende försäljning av fastigheten Bergfoten 1 i Tumba, Botkyrka. På fastigheten pågår byggnationen av 127 st hyreslägenheter omfattande drygt 5 100 kvadratmeter bostäder.

Transaktionen sker genom en bolagsöverlåtelse och tillträde sker i samband med färdigställandet planerat till juli 2018.

- NREP och SHH har framgångsrikt utvecklat och nu avyttrat ett attraktivt hyresrättsprojekt som överlämnas till Trenum. Trenum som ägs av Balder och Tredje AP-fonden blir en stabil och långsiktig ägare och förvaltare av fastigheten, säger Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef SHH Bostad.

- Vi är glada att detta hyresrättsprojekt, vilket är en del av vår långsiktiga satsning på bostäder, får Trenum som ägare, säger Tobias Alsborger, Partner NREP. Vår bedömning har länge varit att efterfrågan på den här typen av förtätningsprojekt i starka kommunikationslägen kommer att stå sig stark över tid, forsätter Tobias Alsborger, Partner NREP.

- Vi är glada över att förvärva detta projekt och att bredda vårt erbjudande till Botkyrka. Bostadsbristen är stor i den snabbväxande kommunen och vi bidrar här som långsiktig ägare med spännande och ytsmarta hyreslägenheter, säger Marcus Hansson, VD Trenum.

För ytterligare information kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef SHH Bostad AB, +46 70-372 12 14, mm@shhbostad.se

 

Läs mer
Pressmeddelande 17.10.12

SHH och NCC byggstartar i Kristianstad

Efter en lyckad försäljning byggstartar nu SHH och NCC, genom det gemensamägda bolaget Stjernvalvet Bostad AB, 36 radhus i Brf Hammars Park i Kristianstad med inflyttning i början av 2019. 

Radhusen byggs varierat i 2-3 plan om 110 respektive 137 kvm med tegelfasader och inslag av trä. Projektet ligger i anslutning till en park som kommunen planerar att anlägga i samband med den stora bostadsutbyggnaden inom Hammar.

- Vi är glada över det stora intresse som visats i Brf Hammars Park. Hammar är ett expansivt och välbeläget område i Kristianstad. Projektet är en markanvisning från Kristianstad kommun och vi har tillsammans med kommunen och de andra byggherrarna i området haft en givande byggherredialog. Som bostadsutvecklare är det viktigt att säkerställa en attraktiv och fungerade helhet inom de områden där vi utvecklar våra bostäder och vi har goda erfarenheter av denna form av samverkan, säger Misha Moremans d'Emaus VD och koncernchef på SHH Bostad AB.

För ytterligare information, kontakta: 
Misha Moremans d'Emaus VD och koncernchef på SHH Bostad AB, tel. 0703 72 12 14, mm@shhbostad.se. 
 

SHH skapar bra boende för många till rimliga priser
SHH Bostad AB är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som rationellt och kostnadseffektivt skapar ekonomiskt tillgängliga bostäder i orter med bostadsbrist. Sedan start 2010 fram till den 30 juni 2017 har ca 900 bostäder färdigställts. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 juni 2017 till 3 431 bostäder varav 574 under produktion och 2 857 bedömda byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.

Läs mer
Pressmeddelande 17.09.20

SHH Bostad förstärker organisationen

SHH Bostad har anställt Fredrik Johansson som Projekt- och produktionschef. Anställningen påbörjades den 18 september.

- Det är ett mycket gott tecken att SHH fortsätter attrahera kompetens för vår vidare utveckling. SHH har för närvarande en projektportfölj om c:a 3 500 bostäder som utvecklas över hela landet under kommande åren och Fredrik Johansson får en central roll i utvecklingen, säger Misha Moeremans d’Emaus, VD och Koncernchef SHH Bostad.” 

Fredrik Johansson kommer senast från Jernhusen, där han var regionchef. Han har också erfarenhet från Swedavia, HSB och JM. Johansson ersätter Fredrik Hermansson som går vidare till egen verksamhet.

- Jag ser fram emot att börja på SHH Bostad, som är ett attraktivt bolag med en stark portfölj och en bra affärsidé. SHH Bostad är inne i ett spännande utvecklingsskede där jag kan bidra med att utveckla företaget till nästa nivå, kommenterar Fredrik Johansson.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se
 

Läs mer
Pressmeddelande 17.09.04

SHH Bostad förvärvar ytterligare två fastigheter tillsammans med HSB i Enköping

SHH förvärvar tillsammans med HSB Projektpartner AB och HSB Uppsala fastigheterna Korsängen 20:2 och 20:3 i Enköping av TryggHem AB. Detaljplanen beräknas vinna laga kraft under våren 2018 och byggstart beräknas ske etappvis med start under hösten 2018. SHH och HSB förvärvade i juni även fastigheten Kryddgården 6:5 av TryggHem. Kryddgården 6:5 ligger i en angränsande detaljplan som drivs parallellt med en fördjupad översiktsplan för området.

- I och med dessa förvärv om ca 140 byggrätter har SHH och HSB nu ca 300 byggrätter på 50/50 basis i centrala Enköping. Vi ser fram emot att gemensamt tillskapa attraktiva bostäder i en ort där efterfrågan av ekonomiskt tillgängliga bostäder är god, säger Misha Moeremans, VD och Koncernchef SHH Bostad AB.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se
 

Läs mer
Pressmeddelande 17.08.25

SHH Bostads delårsrapport januari - juni 2017

Fortsatt tillväxt med stärkt balansräkning
”Vi tror på en fortsatt stabil tillväxt för SHH och är väl rustade att med god finansiell kapacitet och stark organisation möta marknadens stora intresse för SHH:s ekonomiskt tillgängliga bostäder.”
- Misha Moeremans d'Emaus, VD och koncernchef

Perioden 1 januari – 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 293,6 (220,9) mkr.
 • Rörelseresultatet ökade till 23,8 (11,3) mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 (5,1) procent.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 17,3 (7,3) mkr.
 • Resultat per stamaktie 3,98 (1,01) kr.
 • Antalet sålda bostäder uppgick till 302 (114).
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 285 (119).
 • Antalet färdigställda bostäder uppgick till 289 (35).


Kvartalet 1 april – 30 juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 147,9 (149,5) mkr.
 • Rörelseresultatet ökade till 11,1 (3,7) mkr.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 7,5 (2,4) procent.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 7,7 (1,4) mkr.
 • Resultat per stamaktie 1,79 (-0,19) kr.
 • Antalet sålda bostäder uppgick till 196 (45).
 • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 285 (25).
 • Antalet färdigställda bostäder uppgick till 185 (0).


Utfall per den 30 juni 2017

 • Eget kapital uppgick till 416,2 (135,7) mkr.
 • Soliditeten uppgick till 33,5 (19,7) %.
 • Antalet bostäder i produktion uppgick till 574 (386).
 • Antalet byggrätter uppgick till 2 857 (1 794).


Nyckeltal

         

Proforma

 
 

2017

2016

2017

2016

2016/17

2016

2016

Koncernen 

Jan-jun

Jan-jun

Apr-jun

Apr-jun

Jul-jun

Jan-dec*

Jan-dec

Nettoomsättning, mkr

293,6

220,9

147,9

149,5

597,1

524,4

684,1

Rörelseresultat, mkr

23,8

11,3

11,1

3,7

52,9

40,3

200,0

Periodens resultat efter skatt, mkr

17,3

7,3

7,7

1,4

40,1

30,1

189,8

Balansomslutning, mkr

1 240,9

687,5

1 240,9

687,5

1 240,9

1 143,5

1 143,5

Summa eget kapital, mkr

416,2

135,7

416,2

135,7

416,2

307,1

307,1

Soliditet, %

33,5

19,7

33,5

19,7

33,5

26,9

26,9

Avkastning på eget kapital, %

11,3

10,8

9,8

4,3

29,7

22,3

140,1

Rörelsemarginal, %

8,1

5,1

7,5

2,4

8,9

7,7

29,2

Vinstmarginal, %

5,9

3,3

5,2

1,0

6,7

5,7

27,7

Resultat per stamaktie, kr

3,98

1,01

1,79

-0,19

8,87

5,73

55,14

Medelantalet anställda, st

20

15

20

15

-

16

16

Nyckeltalsdefinitioner framgår av sid 16 i delårsrapporten.

* Proforma 2016 avser hur koncernräkenskaperna skulle sett ut exklusive försäljningen av byggrätter till SHH Landbolaget AB, vilket genererade ett försäljningsresultat om ca 159,7 mkr.


För mer information
För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se.

Offentliggörande
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 augusti 2017, kl. 08.00.

Läs mer
Pressmeddelande 17.07.11

SHH BOSTAD AB (PUBL) OFFENTLIGÖR OBLIGATIONSPROSPEKT

Den 26 maj 2017 offentliggjorde SHH Bostad AB (publ) (”SHH Bostad”) att bolaget emitterat säkerställda företagsobligationer om 230 miljoner kronor (ISIN: SE0009984172).

Med anledning av obligationsemissionen har SHH Bostads styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har meddelat att prospektet har godkänts. Obligationerna avses registreras för handel vid Nasdaq Stockholm den 13 juli 2017.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på SHH Bostads webbplats www.shhbostad.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se samt på begäran i pappersformat på SHH Bostads huvudkontor, Kammakargatan 7, 4 tr, 111 40 Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

Om SHH Bostad

SHH är ett bostadsutvecklingsbolag som bygger hållbara hyresrätter och bostadsrätter till rimliga priser i orter med bostadsbrist. Sedan starten 2010 har SHH byggt ca 750 bostäder och har idag ca 600 bostäder under produktion och försäljning. Därutöver uppgår projektportföljen till ca 2 800 bostäder för exploatering och byggnation under 2017-2020. Mer information finns på www.shhbostad.seInformationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentligöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 juni 2017 kl. 18.00

Läs mer
Pressmeddelande 17.06.29

SHH Bostad förvärvar tillsammans med HSB i Enköping

SHH Bostad AB förvärvar av TryggHem AB fastigheten Kryddgården 6:5 i centrala Enköping tillsammans med HSB Projektpartner AB och HSB Uppsala.

- SHH och HSB har tidigare samarbetat i ett framgångsrikt projekt i Örebro och vi ser fram emot ett i Enköping, som vi ser som en av våra hemmamarknader med totalt fem genomförda eller pågående projekt. I och med detta förvärv kan vi tillskapa ytterligare ca 160 attraktiva bostäder till kommunen, säger Misha Moeremans d'Emaus, VD och koncernchef SHH Bostad AB.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

Läs mer
Pressmeddelande 17.06.12

SHH Bostad och Mimer i samarbete

SHH Bostad AB och Bostads AB Mimer har inlett ett samarbete för utveckling av 130-150 bostäder i Västerås på fastigheterna Martinprocessen 3 på Bäckby och Björnen 4 på Skallberget. Mimer äger idag fastigheterna och bostadsbyggrätterna överlåts från Mimer till SHH.

Både Bäckby och Skallberget domineras idag av hyresrätter och målsättningen med samarbetet är att tillskapa bostadsrätter. Att i en framtid kunna erbjuda olika upplåtelseformer bedöms ha en positiv effekt på båda områdenas utveckling. 

På Skallberget avser SHH att utveckla två punkthus med totalt ca 70 bostadsrätter och på Bäckby planeras 60-80 bostadsrätter. SHH och Mimer avser att genomföra planarbetet i samverkan. 

- Vi är glada och stolta över samarbetet med Mimer och ser fram emot att kunna komplettera Mimers hyresbestånd med nyproducerade bostadsrätter, säger Misha Moeremans d'Emaus, VD och koncernchef SHH Bostad AB.

- Vi vet att stadsdelar mår bättre när det är en blandning av upplåtelseformer. På Bäckby och Skallberget har vi många hyresrätter och vi ska bygga ännu fler. Vi är därför glada att vi inlett detta samarbete då vi tror på fler bostadsrätter i båda stadsdelarna, säger Mikael Källqvist, VD på Bostads AB Mimer. 

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

Läs mer
Pressmeddelande 17.05.31

SHH genomför en riktad nyemission om 100 mkr till Balder

Styrelsen i SHH Bostad AB (publ) (”SHH”) har, med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutat att genomföra en riktad nyemission till Fastighets AB Balder. Genom nyemissionen tillförs SHH 100 mkr i nytt kapital samtidigt som Balder inträder som ägare till 20% i SHH.

SHH:s verksamhet, med fokus på bostadsutveckling inom segmentet ekonomiskt tillgängliga bostäder expanderar snabbt under god lönsamhet. Efter genomförd emission uppgår SHH:s egna kapital till över 400 mkr vilket i kombination med den nyligen avslutade emissionen av en företagsobligation om 230 mkr ger bolaget god kapacitet att möta marknadens intresse för SHH:s bostadsprodukter. 

- Vi är mycket glada att kunna välkomna Balder som ny delägare. SHH kommer även framgent att i hög grad vara ledningsägt men nu kompletteras ägarbilden med en välrenommerad extern aktieägare. Det ger SHH tillgång till expansionskapital och skapar nya intressanta affärsmöjligheter, säger Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef, SHH Bostad AB.

- Jag känner ett mycket stort förtroende för SHH:s organisation och bolaget är en av Sveriges mer intressanta bostadsutvecklare med sitt fokus på ekonomiskt tillgängliga bostäder. För Balder är detta en spännande möjlighet att få delta i SHH:s fortsatta expansion, säger Erik Selin, VD, Fastighets AB Balder.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se
Erik Selin, VD Fastighets AB Balder, tel. 070-607 47 90, erik.selin@balder.se

Läs mer
Pressmeddelande 17.05.26

SHH Bostad AB (publ) emitterar företagsobligationer om 230 miljoner kronor

SHH Bostad AB (publ) (”SHH Bostad”) har beslutat att emittera säkerställda företagsobligationer om 230 miljoner kronor. SHH Bostad avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Obligationerna möttes av ett stort intresse och allokerades till ett begränsat antal Nordiska investerare. Obligationerna emitteras under en total ram om 500 miljoner kronor och kommer att löpa på 4 år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 6,50%. Likviddag planeras till 7 juni 2017. Emissionslikviden avses användas i Bolagets löpande verksamhet, inklusive refinansiering av befintliga lån och investeringar.

– Vi är mycket nöjda med det stora intresset från investerare i vår första obligationsemission som snabbt blev övertecknad. Vi ser det som en positiv bekräftelse på vår affärsmodell och kapitaltillskottet ger SHH en god beredskap för fortsatt expansion, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef, SHH Bostad.

Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare i samband med obligationsemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

Läs mer
Pressmeddelande 17.05.23

Ulrika Hallengren föreslås som ny styrelseledamot i SHH Bostad AB

Ulrika Hallengren föreslås som ny styrelseledamot i SHH Bostad AB vid kommande Bolagstämma den 29 maj.

Ulrika, som har en gedigen ledningserfarenhet avseende genomförandet av större byggprojekt, är idag projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs Fastigheter AB och var tidigare som vd för Fastighets AB ML4 ansvarig för uppförandet av Max IV i Lund, ett av de största och mest komplexa byggprojekten i Sverige under de senaste åren. Dessförinnan var Ulrika verksam inom Tyréns där hon i olika chefsbefattningar drev bl a affärsutvecklingsfrågor och arbetade med utveckling av system inom industriellt byggande. Ulrika är 47 år.

- Ulrika kommer att vara en viktig förstärkning av styrelsen i SHH. Ulrikas kompetens och erfarenheter från ledande positioner inom byggsektorn är värdefull i SHH:s fortsatta expansion, säger styrelseordförande Johan Ericsson.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

Läs mer
Pressmeddelande 17.05.05

SHH Bostad och NREP byggstartar 152 bostäder i Visättra Ängar, Flemingsberg

Peab PGS har nu påbörjat entreprenaden för 152 moderna bostadsrätter i det populära området Visättra Ängar i Flemingsberg, Huddinge kommun. Projektet som består av fyra 6-våningshus, med en gemensam innergård med utegym och trevliga umgängesytor, uppförs i två etapper. Inflyttning i den första etappen beräknas kunna ske på senvåren 2019. Etapp 2 beräknas stå klart för inflyttning hösten 2019.

- SHH och Peab PGS byggstartar nu sitt 5:e gemensamma bostadsprojekt. Det känns kul att äntligen få igång produktionen, vi är glada över att få bygga fler hållbara hem i orter med bostadsbrist säger Fredrik Hermansson, chef produktion och förvaltning SHH Bostad AB.

- Det känns oerhört spännande att vi är igång. Tillsammans med SHHs goda erfarenhet och nätverk bildar vi ett starkt team och vi är väldigt glada att få vara med och utveckla Stockholm, som är i stort behov av denna typ av bostäder, säger Tobias Alsborger, Partner NREP.

- Vi tackar för förtroendet och är glada över att få tillföra bostäder till Huddinge kommun säger Jesper Strandberg, operativ chef Peab PGS AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel 070-372 12 14, mail mm@shhbostad.se 

Läs mer
Pressmeddelande 17.04.26

Fabege och SHH bygger 225 bostäder i Kista

Fabege och SHH Bostad har tecknat avtal om att gemensamt utveckla cirka 225 bostadsrätter vid Kista Gårdsväg i Kista. I höstas tillträdde Fabege den sedan tidigare erhållna markanvisningen avseende fastigheten Selfoss 1 från Stockholm Stad. SHH har nu förvärvat 50 % av markbolaget och parterna har avtalat om att driva ett joint venture. Projektstart planeras under våren och försäljning av lägenheter hösten 2017.

För Fabege är joint venture-strukturen ett sätt att tillvarata en större del av ett värdeskapande projekt och utvärdera en samarbetsform inför andra bostadsutvecklingsprojekt i framtiden. SHH kommer att ta ledningsansvaret för projektering, produktion och försäljning av bostadsrätterna.

- Som proaktiv stadsutvecklare i Stockholm är det naturligt att Fabege även engagerar sig i tillkomsten av nya bostäder. Projektet i Kista och samarbetet med SHH är ett exempel på ett sådant initiativ där Fabege aktivt medverkar till att det byggs fler bostäder, säger Klaus Hansen Vikström, vice vd och chef affärsutveckling, Fabege.

Fastigheten är belägen ca 500 meter från Kista Galleria och tunnelbanan. Existerande detaljplan möjliggör uppförandet av bostäder i en kvartersbebyggelse med fem till åtta våningar och om ca 12 500 kvm bostadsarea samt kommersiella lokaler på delar av bottenplan. Därtill kommer även ett underjordiskt garage i två plan med ca 285 parkeringsplatser. 

- Vi attraheras mycket av projektets läge och vi ser möjligheter att här skapa ett attraktivt bostadskoncept. Vi är även glada att inleda ett samarbete med Fabege och med detta projekt tar SHH även steget in i Stockholms kommun och expanderar vidare med målsättningen att bli en av landets ledande bostadsutvecklare, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef, SHH Bostad.

SHH Bostad AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel 070-372 12 14
Klaus Hansen Vikström, vice vd och chef affärsutveckling Fabege AB, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Läs mer
Pressmeddelande 17.03.24

SHH byggstartar i Kalmar

Efter erhållet bygglov och lyckosam försäljning har SHH Bostad beslutat om byggstart för 55 bostadsrätter i Västra Djurängen i Kalmar. Inflyttning planeras till sommaren 2018. Totalentreprenör är Peab PGS. 

”Det är glädjande att vi nu startar ytterligare en produktion med smarta hållbara hem i Kalmar. SHH fortsätter att expandera i kommuner med bostadsbrist, där vi möter efterfrågan med attraktiva och prisvärda bostäder", säger Martin Lindström, Regionsansvarig på SHH Bostad AB.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

Läs mer
Pressmeddelande 17.02.27

SHH byggstartar i Sundvall

SHH Bostad har erhållit bygglov för 44 bostadsrätter i Sidsjön i Sundsvall. Byggstart sker i mars och inflyttning planeras till sommaren 2018. Totalentreprenör är NCC. 

”Det känns oerhört kul att äntligen starta vårt första projekt i Sundsvall. Vi är imponerade av Sundsvall kommuns hantering och tillmötesgående och ser fram emot ett långsiktigt samarbete, inte minst i bland annat Folkets park och vid Haga skola", säger Fredrik Hermansson, Produktionschef SHH Bostad AB.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

Läs mer
Pressmeddelande 17.02.14

SHH satsar i Storstockholm genom ett nytt bolag samägt med LO och Bodal

SHH Bostad AB (SHH) har träffat en överenskommelse med LO och Fastighets AB Bodal om att gemensamt bilda ett mark- och bostadsutvecklingsbolag med fokus på bostadsmarknaden i Storstockholm. Ca 1 050 bostadsbyggrätter tillförs till det samägda bolaget SHH Landbolaget AB.

SHH utvecklar prisvärda och kvalitetsmässigt bra bostäder över hela landet. Pågående produktion uppgår till ca 600 bostäder och för 2017 planeras produktionsstart av ytterligare ca 700 bostäder. SHH har därutöver en projektportfölj om ca 1 800 bostäder.

I syfte att tillgodose behovet av ekonomiskt tillgängliga bostäder i Storstockholm stärker nu SHH sin närvaro i Stockholmsområdet genom en bolagsbildning med LO:s helägda dotterbolag Bantorget Utvecklings AB och Fastighets AB Bodal. Ägandet fördelas med 50% SHH och 25% vardera LO respektive Bodal. Det nya bolaget får initialt ett eget kapital om ca 400 mkr samtidigt som bolaget förvärvar 685 bostadsbyggrätter från SHH samt 365 bostadsbyggrätter från LO och Bodal. 

SHH har sedan 2014 samägt ett större bostadsprojekt i Tumba, Botkyrka med LO och Bodal. De positiva erfarenheterna från detta samarbete har gjort att parterna nu träffat överenskommelse om att utvidga samarbetet till ytterligare ett tiotal bostadsprojekt i Sigtuna, Upplands Väsby, Ekerö, Botkyrka och Värmdö kommun. 

”Efterfrågan på bra och prisvärda bostäder gör att SHH växer i hela landet. Just nu har vi ett tjugotal pågående och planerade projekt från Luleå i norr till Skåne i söder. Satsningen med LO och Bodal innebär att vi kan kombinera SHH:s snabba tillväxt i övriga Sverige med en förstärkt närvaro i Stockholm. Genom samarbetet erhålls ett finansiellt starkt bolag som tillför Storstockholm prisvärda bostäder i närtid. Första projektet säljstartas redan under våren", säger Misha Moeremans d’Emaus, VD SHH Bostad AB.

”Vi har mycket goda erfarenheter från gemensamma projekt och är glada att vi kan fördjupa samarbetet med SHH. Sverige behöver bostäder och detta är ett gott samhällsinitiativ för att få mera byggt”, säger Erik Spernaes, VD Bantorget Egendom AB (LO).

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se
Erik Spernaes, vd Bantorget Egendom AB (LO), tel. 070-366 27 29

 

Läs mer
Pressmeddelande 17.02.10

Slutsålt i Falun på en vecka

Den 1:a februari startade SHH Bostad försäljningen av Brf Bergskristallen på populära Galgberget strax utanför Falun. Redan efter en vecka var samtliga lägenheter sålda.

Projektet består av 34 välplanerade bostadsrätter i tvåvåningshus. Lägenheterna är fördelade på treor och fyror på 66 respektive 81 kvm, med egen uteplats i markplan eller stor terrass på övre plan.

Byggstart planeras ske innan sommaren 2017, med inflyttning under hösten 2018. Totalentreprenör för projektet är NCC. 

- Intresset för projektet har varit väldigt stort redan från lanseringen, vilket visar på det stora behovet av nyproducerade och prisvänliga bostäder i kommunen. Vi ser fram emot att tillföra 34 attraktiva och moderna hem i området, säger Ann-Louise Gustafsson, försäljningschef SHH Bostad AB. 

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

Läs mer
Pressmeddelande 17.01.25

SHH Bostad vinner markanvisningstävling i Alby

I konkurrens med åtta kvalificerade förslagsställare har SHH vunnit Botkyrka kommuns förtroende att bygga bostäder vid koloniområdet i Alby. Detaljplanen, som bedöms vinna laga kraft tidigast under 2018, kommer att innehålla ca 225 bostäder i form av flerbostadshus och radhus i olika former. Temat i förslaget är odling där stora delar av koloniparken bevaras och de nya bostäderna får möjlighet till odling i både mindre och större skala. 

Området ligger några hundra meter från Alby Centrum med service och goda kommunikationer, inte minst genom tunnelbanans röda linje. I nära anslutning ligger även förskola, äldreboende, badplats och friluftsliv. 

- Vi är mycket glada över möjligheten att få delta i det förnyelsearbete som pågår i Alby. Förlaget, som är framtaget i samarbete med Nyréns Arkitektkontor, speglar Albys alla positiva kvalitéer med lekfullhet och nytänkande, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd SHH Bostad AB.

- Detta är fortsättningen i att bygga nya Botkyrka. Vi har som mål att bygga 4000 nya bostäder, nya hem, på fyra år och låta Botkyrkastaden växa fram. Denna ambition bygger på att alla ska kunna hitta en bostad som passar dem, i sin egen stadsdel, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Botkyrka kommun. 

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

Läs mer
Pressmeddelande 17.01.24

SHH Bostad och NREP säljstartar 152 moderna bostäder i Visättra Ängar, Flemingsberg

SHH och NREP lanserar sitt andra gemensamma bostadsprojekt. Inom kort säljstartas 152 bostadsrätter i det populära området Visättra Ängar i Flemingsberg, Huddinge kommun. Projektet som består av fyra 6-våningshus, med en gemensam innergård med utegym och trevliga umgängesytor, kommer att uppföras i två etapper. Inflyttning i den första etappen beräknas kunna ske i slutet av 2018. Etapp 2 beräknas stå klart för inflyttning i slutet av 2019. 

Genom projektet förstärker SHH sin närvaro i Storstockholm ytterligare och fortsätter det framgångsrika samarbetet med NREP. Totalentreprenör för projektet är Peab PGS AB.

- Flemingsberg växer som regional stadskärna och blir en allt viktigare knutpunkt i södra Stockholm. Visättra Ängar erbjuder ett ypperligt läge för bostäder, med närhet till friluftsliv, högskola och utmärkta kommunikationer. Vi tror att våra välplanerade och prisvänliga bostäder på 1-2 rok om 40 respektive 55 kvadratmetrar kommer att bli mycket eftertraktade i detta område, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd SHH Bostad AB.

- Vi tycker att det är roligt att tillsammans med SHH erbjuda bostäder som prismässigt är tillgängliga för en stor grupp människor. Stockholm kommer fortsatt att växa snabbt och vi är glada över att, tillsammans med SHH, vara delaktiga i detta, säger Tobias Alsborger, Partner NREP.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

Läs mer

Här kan ni ladda hem bilder i högupplöst i format. Önskar ni specifika projektbilder eller har frågor om publicering och användning kontakta Ida Amatiello.