Pressmeddelande 17.01.25

SHH Bostad vinner markanvisningstävling i Alby

I konkurrens med åtta kvalificerade förslagsställare har SHH vunnit Botkyrka kommuns förtroende att bygga bostäder vid koloniområdet i Alby. Detaljplanen, som bedöms vinna laga kraft tidigast under 2018, kommer att innehålla ca 225 bostäder i form av flerbostadshus och radhus i olika former. Temat i förslaget är odling där stora delar av koloniparken bevaras och de nya bostäderna får möjlighet till odling i både mindre och större skala. 

Området ligger några hundra meter från Alby Centrum med service och goda kommunikationer, inte minst genom tunnelbanans röda linje. I nära anslutning ligger även förskola, äldreboende, badplats och friluftsliv. 

- Vi är mycket glada över möjligheten att få delta i det förnyelsearbete som pågår i Alby. Förlaget, som är framtaget i samarbete med Nyréns Arkitektkontor, speglar Albys alla positiva kvalitéer med lekfullhet och nytänkande, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd SHH Bostad AB.

- Detta är fortsättningen i att bygga nya Botkyrka. Vi har som mål att bygga 4000 nya bostäder, nya hem, på fyra år och låta Botkyrkastaden växa fram. Denna ambition bygger på att alla ska kunna hitta en bostad som passar dem, i sin egen stadsdel, säger Gabriel Melki (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Botkyrka kommun. 

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se