Pressmeddelande 17.05.26

SHH Bostad AB (publ) emitterar företagsobligationer om 230 miljoner kronor

SHH Bostad AB (publ) (”SHH Bostad”) har beslutat att emittera säkerställda företagsobligationer om 230 miljoner kronor. SHH Bostad avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Obligationerna möttes av ett stort intresse och allokerades till ett begränsat antal Nordiska investerare. Obligationerna emitteras under en total ram om 500 miljoner kronor och kommer att löpa på 4 år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 6,50%. Likviddag planeras till 7 juni 2017. Emissionslikviden avses användas i Bolagets löpande verksamhet, inklusive refinansiering av befintliga lån och investeringar.

– Vi är mycket nöjda med det stora intresset från investerare i vår första obligationsemission som snabbt blev övertecknad. Vi ser det som en positiv bekräftelse på vår affärsmodell och kapitaltillskottet ger SHH en god beredskap för fortsatt expansion, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef, SHH Bostad.

Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare i samband med obligationsemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se