Pressmeddelande 17.05.31

SHH genomför en riktad nyemission om 100 mkr till Balder

Styrelsen i SHH Bostad AB (publ) (”SHH”) har, med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutat att genomföra en riktad nyemission till Fastighets AB Balder. Genom nyemissionen tillförs SHH 100 mkr i nytt kapital samtidigt som Balder inträder som ägare till 20% i SHH.

SHH:s verksamhet, med fokus på bostadsutveckling inom segmentet ekonomiskt tillgängliga bostäder expanderar snabbt under god lönsamhet. Efter genomförd emission uppgår SHH:s egna kapital till över 400 mkr vilket i kombination med den nyligen avslutade emissionen av en företagsobligation om 230 mkr ger bolaget god kapacitet att möta marknadens intresse för SHH:s bostadsprodukter. 

- Vi är mycket glada att kunna välkomna Balder som ny delägare. SHH kommer även framgent att i hög grad vara ledningsägt men nu kompletteras ägarbilden med en välrenommerad extern aktieägare. Det ger SHH tillgång till expansionskapital och skapar nya intressanta affärsmöjligheter, säger Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef, SHH Bostad AB.

- Jag känner ett mycket stort förtroende för SHH:s organisation och bolaget är en av Sveriges mer intressanta bostadsutvecklare med sitt fokus på ekonomiskt tillgängliga bostäder. För Balder är detta en spännande möjlighet att få delta i SHH:s fortsatta expansion, säger Erik Selin, VD, Fastighets AB Balder.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se
Erik Selin, VD Fastighets AB Balder, tel. 070-607 47 90, erik.selin@balder.se