Pressmeddelande 17.04.26

Fabege och SHH bygger 225 bostäder i Kista

Fabege och SHH Bostad har tecknat avtal om att gemensamt utveckla cirka 225 bostadsrätter vid Kista Gårdsväg i Kista. I höstas tillträdde Fabege den sedan tidigare erhållna markanvisningen avseende fastigheten Selfoss 1 från Stockholm Stad. SHH har nu förvärvat 50 % av markbolaget och parterna har avtalat om att driva ett joint venture. Projektstart planeras under våren och försäljning av lägenheter hösten 2017.

För Fabege är joint venture-strukturen ett sätt att tillvarata en större del av ett värdeskapande projekt och utvärdera en samarbetsform inför andra bostadsutvecklingsprojekt i framtiden. SHH kommer att ta ledningsansvaret för projektering, produktion och försäljning av bostadsrätterna.

- Som proaktiv stadsutvecklare i Stockholm är det naturligt att Fabege även engagerar sig i tillkomsten av nya bostäder. Projektet i Kista och samarbetet med SHH är ett exempel på ett sådant initiativ där Fabege aktivt medverkar till att det byggs fler bostäder, säger Klaus Hansen Vikström, vice vd och chef affärsutveckling, Fabege.

Fastigheten är belägen ca 500 meter från Kista Galleria och tunnelbanan. Existerande detaljplan möjliggör uppförandet av bostäder i en kvartersbebyggelse med fem till åtta våningar och om ca 12 500 kvm bostadsarea samt kommersiella lokaler på delar av bottenplan. Därtill kommer även ett underjordiskt garage i två plan med ca 285 parkeringsplatser. 

- Vi attraheras mycket av projektets läge och vi ser möjligheter att här skapa ett attraktivt bostadskoncept. Vi är även glada att inleda ett samarbete med Fabege och med detta projekt tar SHH även steget in i Stockholms kommun och expanderar vidare med målsättningen att bli en av landets ledande bostadsutvecklare, säger Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef, SHH Bostad.

SHH Bostad AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel 070-372 12 14
Klaus Hansen Vikström, vice vd och chef affärsutveckling Fabege AB, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81