Pressmeddelande 17.09.04

SHH Bostad förvärvar ytterligare två fastigheter tillsammans med HSB i Enköping

SHH förvärvar tillsammans med HSB Projektpartner AB och HSB Uppsala fastigheterna Korsängen 20:2 och 20:3 i Enköping av TryggHem AB. Detaljplanen beräknas vinna laga kraft under våren 2018 och byggstart beräknas ske etappvis med start under hösten 2018. SHH och HSB förvärvade i juni även fastigheten Kryddgården 6:5 av TryggHem. Kryddgården 6:5 ligger i en angränsande detaljplan som drivs parallellt med en fördjupad översiktsplan för området.

- I och med dessa förvärv om ca 140 byggrätter har SHH och HSB nu ca 300 byggrätter på 50/50 basis i centrala Enköping. Vi ser fram emot att gemensamt tillskapa attraktiva bostäder i en ort där efterfrågan av ekonomiskt tillgängliga bostäder är god, säger Misha Moeremans, VD och Koncernchef SHH Bostad AB.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se