Pressmeddelande 17.10.12

SHH och NCC byggstartar i Kristianstad

Efter en lyckad försäljning byggstartar nu SHH och NCC, genom det gemensamägda bolaget Stjernvalvet Bostad AB, 36 radhus i Brf Hammars Park i Kristianstad med inflyttning i början av 2019. 

Radhusen byggs varierat i 2-3 plan om 110 respektive 137 kvm med tegelfasader och inslag av trä. Projektet ligger i anslutning till en park som kommunen planerar att anlägga i samband med den stora bostadsutbyggnaden inom Hammar.

- Vi är glada över det stora intresse som visats i Brf Hammars Park. Hammar är ett expansivt och välbeläget område i Kristianstad. Projektet är en markanvisning från Kristianstad kommun och vi har tillsammans med kommunen och de andra byggherrarna i området haft en givande byggherredialog. Som bostadsutvecklare är det viktigt att säkerställa en attraktiv och fungerade helhet inom de områden där vi utvecklar våra bostäder och vi har goda erfarenheter av denna form av samverkan, säger Misha Moremans d'Emaus VD och koncernchef på SHH Bostad AB.

För ytterligare information, kontakta: 
Misha Moremans d'Emaus VD och koncernchef på SHH Bostad AB, tel. 0703 72 12 14, mm@shhbostad.se. 
 

SHH skapar bra boende för många till rimliga priser
SHH Bostad AB är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag som rationellt och kostnadseffektivt skapar ekonomiskt tillgängliga bostäder i orter med bostadsbrist. Sedan start 2010 fram till den 30 juni 2017 har ca 900 bostäder färdigställts. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 juni 2017 till 3 431 bostäder varav 574 under produktion och 2 857 bedömda byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.