Pressmeddelande 17.06.12

SHH Bostad och Mimer i samarbete

SHH Bostad AB och Bostads AB Mimer har inlett ett samarbete för utveckling av 130-150 bostäder i Västerås på fastigheterna Martinprocessen 3 på Bäckby och Björnen 4 på Skallberget. Mimer äger idag fastigheterna och bostadsbyggrätterna överlåts från Mimer till SHH.

Både Bäckby och Skallberget domineras idag av hyresrätter och målsättningen med samarbetet är att tillskapa bostadsrätter. Att i en framtid kunna erbjuda olika upplåtelseformer bedöms ha en positiv effekt på båda områdenas utveckling. 

På Skallberget avser SHH att utveckla två punkthus med totalt ca 70 bostadsrätter och på Bäckby planeras 60-80 bostadsrätter. SHH och Mimer avser att genomföra planarbetet i samverkan. 

- Vi är glada och stolta över samarbetet med Mimer och ser fram emot att kunna komplettera Mimers hyresbestånd med nyproducerade bostadsrätter, säger Misha Moeremans d'Emaus, VD och koncernchef SHH Bostad AB.

- Vi vet att stadsdelar mår bättre när det är en blandning av upplåtelseformer. På Bäckby och Skallberget har vi många hyresrätter och vi ska bygga ännu fler. Vi är därför glada att vi inlett detta samarbete då vi tror på fler bostadsrätter i båda stadsdelarna, säger Mikael Källqvist, VD på Bostads AB Mimer. 

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, VD och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se