Pressmeddelande 16.08.19

SHH Bostad erhåller markanvisning i Luleå

SHH Bostad är en av sex byggherrar som Luleå kommun har valt ut att utveckla drygt 400 bostäder i den första etappen i den nya stadsdelen Kronan i Luleå. Under hösten påbörjas ett arbete för att utveckla förslagen tillsammans med kommunen. Detaljplanen förväntas bli antagen i juni 2017. 

SHH planerar här att bygga ett kvarter med ett 60-tal bostadsrätter om 1-4 rum och kök mellan 44-96 kvm. Säljstart planeras till tredje kvartalet 2017.

För ytterligare information, kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef tel. 070-372 12 14, mm@svenskahyreshus.se