Pressmeddelande 21.12.16

SHH vinner markanvisning för 130 bostäder i Gävle

Under september 2021 utlyste Gävle kommun ut en markanvisningstävling inom den nya stadsdelen Gävle Strands andra etapp. Markanvisningsområdet omfattar cirka 11 000 kvm BTA för främst bostäder och lokaler i bottenplan, intill kajen i det tidigare hamnområdet.

13 bidrag inkom till tävlingen där SHH Bostad tillsammans med C.F Møller Architects tog fram förslaget för Kvarteret Havsbris. Tävlingsbidraget innefattar cirka 130 nya bostäder med fokus på hög arkitektonisk utformning, hållbara materialval och ett levande gatuliv för att skapa ett attraktivt boende i centrala Gävle. Kommunen har nu meddelat att SHH och Kvarteret Havsbris är det vinnande bidraget i tävlingen.

- Det här är vårt första projekt i Gävle och även den första gången vi deltar i en av kommunens tävlingar. Det känns därför särskilt kul att erbjudas möjligheten att utveckla det här projektet tillsammans med kommunen de kommande åren. Kvarteret Havsbris kännetecknas av en väl genomtänkt gestaltning och utformning, med en hög grad av hållbart tänk både ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. Vi ser nu fram emot att tillsammans med kommunen genomföra ett attraktivt bostadsprojekt i det populära området Gävle Strand, säger Martin Hildebrandt, bostadsutvecklingschef SHH Bostad.
 

För mer information

Martin Hildebrandt, bostadsutvecklingschef SHH Bostad AB, e-post: mhi@shhbostad.se, telefon: 072 387 26 66 eller Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad AB, e-post: fa@shhbostad.se, telefon 072 729 09 35. 


Kort om SHH Bostad

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 45 fastighetsprojekt om ca 200 000 kvm inkluderande ca 2 400 boenden över hela Sverige. SHH förfogar över en egen byggrättsportfölj om ca 200 000 kvm inkluderande ca 2 600 boenden.

SHH förvärvades av Fabege i oktober 2021 och är därmed ett helägt dotterbolag till Fabege. Fabege har över 500 000 kvm bostadsbyggrätter i sin portfölj som huvudsakligen är belägna i Solna och Flemingsberg. I och med förvärvet ökar byggrättsportföljen till motsvarande ca 10 000 boenden och då primärt i region Stockholm. Mer information finns på www.shhbostad.se.