Pressmeddelande 19.01.29

SHH säljer mark i Tumba Skog till Botkyrkabyggen

SHH Bostad AB:s intressebolag SHH Landbolaget AB säljer ca 1/3 av markområdet i Tumba Skog till Botkyrkabyggen som nu planerar för ca 200–250 hyresrätter i naturnära läge och med tillgång till god kollektivtrafik.

- Vi är mycket glada att i gott samarbete bidra till att Botkyrkabyggen kan komplettera sitt bostadsbestånd med nya hyresrätter i detta attraktiva område. Vi ser stora fördelar med blandade upplåtelseformer och SHH ser fram emot att tillföra även ekonomiskt tillgängliga bostadsrätter i nästkommande etapper i området, säger Misha Moeremans d’Emaus, VD SHH Bostad AB.

- Tumba Skog har alla förutsättningar att bli ett attraktivt bostadsområde, här finns sådant som många uppskattar: Närhet till pendeltåg, centrum och skog, säger Chris Österlund, VD för det allmännyttiga bostadsföretaget Botkyrkabyggen.

Botkyrkabyggen och SHH kommer att samarbeta om dragning av vägar, vatten och avlopp. Beräknad byggstart för Botkyrkabyggens projekt är 2022 som ser goda möjligheter att kunna erbjuda nya bostäder som passar både unga och äldre. Bolaget kommer även att skapa gårdar och utemiljöer som bidrar till biologisk mångfald, god gemenskap och spontana möten. Bedömningen är att de nya bostäderna kommer kunna vara intressanta för äldre som idag bor i närheten i ett hus utan hiss eftersom de nya hyresrätterna kommer ha god tillgänglighet och området en bra infrastruktur. På så sätt kan befintliga hyresrätter bli tillgängliga för andra målgrupper i kommunen. Den nya bebyggelsen anpassas till topografi där majoriteten av skogen bevaras och som tack vare bebyggelsen i området blir mer tillgänglig.

- Nyproduktionen kan även vara intressant för yngre och vara ett bidrag till Botkyrka kommuns flytta-hemifrån-garanti för unga. Tumba Skog blir ett nytt, dynamiskt område med många fina kvaliteter och jag är glad att Botkyrkabyggen kan bidra till den utvecklingen. Vi krokar arm med en intressant privat aktör som har intressanta planer för sin mark i Tumba Skog och som även de arbetar med hållbarhet. Jag ser fram emot vårt samarbete, tillsammans kan vi utveckla Tumba Skog på ett sätt som gynnar kommunens utveckling, säger Chris Österlund.

SHH som nu avyttrar ca 1/3 av området som 2014 förvärvades som råmark, planerar att bygga bostadsrätter och eventuellt vård- och omsorgsboende på resterande mark. SHH:s kvarvarande del utgör ca 400-500 bostäder.  

Fakta: 

  • Planområdet ligger väster om Tumba centrum och norr om Segersjö. Området begränsas av skogsområdet och KP Arnoldssons väg i norr, Björkhagaskolan i öster, befintliga bostadskvarter i söder samt ett skogsområde i väster. Det är cirka 14 hektar stort. 
  • Platsen där Botkyrkabyggen planerar de nya husen i Tumba Skog ligger i närheten av bolagets befintliga bostäder i Segersjö.
  • Botkyrkabyggens planer för kvarteret Solfjädern i Tumba Skog sker under förutsättning att Botkyrka kommunfullmäktige godkänner markförvärvet, samt att detaljplanen godkänns av Mark- och miljödomstolen som ska ta ställning till ett överklagande av planen.
  • Botkyrkabyggen är ett allmännyttigt bostadsbolag ägt av Botkyrka kommun. Mer om bolaget och hur de arbetar för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet finns att läsa här: www.botkyrkabyggen.se

Kontakt: 
Misha Moeremans d’Emaus, vd SHH Bostad: mm@shhbostad.se, +46 703 72 12 14 
Charlotta Lundström, pressansvarig Botkyrkabyggen: charlotta.lundstrom@botkyrkabyggen.se, +46 701 62 94 43