Pressmeddelande 20.05.29

Styrelseledamoten i SHH Bostad AB (publ) Marcus Hansson har begärts häktad misstänkt för grovt insiderbrott

SHH Bostad AB (publ) har informerats om att styrelseledamoten Marcus Hansson har begärts häktad misstänkt för grovt insiderbrott. SHH vet ej mer än vad som går att läsa i media.

För mer information
För mer information vänligen kontakta Johan Ericsson, ordförande SHH Bostad AB (publ), telefon 070-544 00 00, je@shhbostad.se eller Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se.

Offentliggörande
Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 29 maj 2020, kl. 07.30 CEST.