Pressmeddelande 20.02.27

SHH Samhällsfastigheter utvecklar äldreboende och trygghetsbostäder i Staffanstorp

SHH Samhällsfastigheter AB har förvärvat en centralt belägen markfastighet intill Parkallén i Hjärup, Staffanstorp. Förvärvet omfattar utveckling och nybyggnation av ett äldreboende om 60 platser samt ett 20-tal lägenheter i hyresrättsform.

 

 Fastigheten har god tillgänglighet med mindre än 500 m till stationen som trafikeras av Pågatågen mellan Malmö och Lund.

SHH Bostad har sedan tidigare en markanvisning på grannfastigheten i Hjärup för utveckling av 55 lägenheter i bostadsrättsform. Projektering pågår och säljstart är planerad till våren 2020. För SHH är det viktigt att kunna erbjuda en blandning av upplåtelseformer och boendeformer för alla skeden i livet. Detta främjar även social hållbarhet och möten mellan människor. I Hjärup skapas nu ett attraktivt bostadsområde genom utveckling av såväl bostadsrätter och trygghetsbostäder som särskilt boende för äldre. Trygghetsboendet kommer bestå av lägenheter om två- och tre rum och kök samt gemensamma sällskapsytor och en värdinneservice.

Vi ser ett stort behov av nya bostäder anpassade för äldre. Staffanstorps kommun har infört LOV (lagen om valfrihet) för särskilt boende för äldre vilket innebär fri konkurrens på äldreboendemarknaden. I expansiva Hjärup finns idag endast ett mindre befintligt äldreboende. Detta projekt erbjuder moderna och välutvecklade bostäder för äldre. Kombinationen tillfredsställer den breda målgruppens behov av både äldreboende och framförallt trygghetsbostäder. 

- ”SHH Samhällsfastigheters ambition, att bygga en plattform för långsiktigt ägande och förvaltning av egenutvecklade samhällsfastigheter, går nu in i en ny fas. Projektet i Hjärup kommer efter färdigställande att långsiktigt ägas och förvaltas av SHH”, säger Fredrik Alvarsson, VD SHH Samhällsfastigheter.

 

För mer information

Fredrik Alvarsson, VD SHH Samhällsfastigheter AB, tel. 072-729 09 35, fa@shhsamhallsfastigheter.se eller Moa Chley Tegnelund, Transaktionsansvarig SHH Samhällsfastigheter AB, tel. 070-370 30 34, mct@shhsamhallsfastigheter.se

 

Kort om SHH Bostad och SHH Samhällsfastigheter

SHH Bostad utvecklar prisvärda boenden i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har cirka 1 500 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 december 2019 till 3 175 bostäder varav 822 i produktion och 2 353 bedömda byggrätter.

SHH Samhällsfastigheter är en rikstäckande fastighetsutvecklare som erbjuder välutvecklade äldreboenden och skolor till kommuner och privata aktörer. SHH Samhällsfastigheter bildades 2019 och ägs av SHH Bostad och FA Partners.

Mer information finns på www.shhbostad.se