Pressmeddelande 20.03.13

SHH Samhällsfastigheter förvärvar kontor i Huddinge för utveckling till skola

SHH Samhällsfastigheter AB har tecknat avtal om förvärv av en kontorsbyggnad i Huddinge, Stockholm som ska byggas om till grundskola för Internationella Engelska Skolan. Fastigheten är belägen på Vårby Udde där kommunen planerar för utbyggnad av 2 000 nya bostäder.

Den nya skolan planeras inrymma 600 barn från förskoleklass till årskurs 9 och kommer bestå av två paralleller. Internationella Engelska Skolan ska förhyra skolan på ett tjugoårigt avtal.
- Vi har sedan tidigare två skolor i kommunen och ser en stor efterfrågan på fler skolplatser hos oss. Det känns särskilt bra att få utöka verksamheten i ett expansivt bostadsområde säger Jörgen Stenquist, vice VD Internationella Engelska Skolan.

 
SHH förvärvar fastigheten av Spendrups Bryggeri som idag har sitt huvudkontor på platsen. Förvärvet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft.
- I och med försäljningen säkerställs att den nya stadsdelen får en bra grundskola med såväl en långsiktig ägare som hyresgäst säger Fredrik Spendrup, VD Spendrups Bryggeri.

Investeringen uppgår till ca 200 mkr för SHH Samhällsfastigheter. Förvärvet innebär att SHH deltar i planarbetet för att möjliggöra utvecklingen till skola. Den befintliga kontorsbyggnaden ska byggas om såväl avseende planlösning som installationer för att anpassas till en modern grundskola.
- Det känns roligt att få bidra till en hållbar stadsutveckling ur många perspektiv i och med denna investering. Vi anpassar och återanvänder en befintlig byggnad samt erbjuder kostnadseffektiva lokaler till en hyresgäst som säkerställer att många barn och ungdomar får en bra skola i det nya området säger Fredrik Alvarsson, VD SHH Samhällsfastigheter.

SHH avser äga skolan långsiktigt efter färdigställande.

 

För mer information

Fredrik Alvarsson, VD SHH Samhällsfastigheter AB, tel. 072-729 09 35, fa@shhsamhallsfastigheter.se eller Moa Chley Tegnelund, Transaktionsansvarig SHH Samhällsfastigheter AB, tel. 070-370 30 34, mct@shhsamhallsfastigheter.se

 

Kort om SHH Bostad och SHH Samhällsfastigheter

SHH Bostad utvecklar prisvärda boenden i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har cirka 1 500 prisvärda bostäder färdigställts över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 december 2019 till 3 175 bostäder varav 822 i produktion och 2 353 bedömda byggrätter.

SHH Samhällsfastigheter är en rikstäckande fastighetsutvecklare som erbjuder välutvecklade äldreboenden och skolor till kommuner och privata aktörer. SHH Samhällsfastigheter bildades 2019 och ägs av SHH Bostad och FA Partners.

Mer information finns på www.shhbostad.se.