Pressmeddelande 20.09.30

SHH och HSB avyttrar fastigheter i Enköping till Genova

SHH Bostad AB (publ), HSB Projektpartner och HSB Uppsala har avtalat om att avyttra fastigheterna Korsängen 20:2-20:3 samt Kryddgården 6:5 i Enköping till Genova Property Group. Det underliggande fastighetsvärdet för fastigheterna uppgår till 91 Mkr. Tillträdet är planerat till slutet av oktober 2020.

De tre fastigheterna är belägna centralt i Enköping, på kort gångavstånd från Stora torget. Korsängen 20:2 och 20:3 innefattar lagakraftvunna bostadsbyggrätter om cirka 14 000 kvm ljus BTA samt kommersiella ytor som idag är uthyrda till ett årligt hyresvärde om cirka 1,4 Mkr. Befintlig byggnad på Kryddgården 6:5 är fullt uthyrd med ett årligt hyresvärde om cirka 1,4 Mkr och på fastigheten bedöms det i framtiden kunna utvecklas cirka 12 000 kvm ljus BTA bostäder. Genova äger sedan tidigare grannfastigheten till Kryddgården 6:5 och avser därför bedriva gemensamt planarbete och utveckling av fastigheterna.

För mer information

Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, e-post: mm@shhbostad.se, telefon: 070-372 12 14
Ulf Kullén, regionchef Nord, HSB Projektpartner AB, e-post: ulf.kullen@hsb.se, telefon: 010-442 01 38.

Kort om SHH Bostad

 SHH utvecklar prisvärda och funktionella bostäder samt samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 35 fastighetsprojekt om ca 140 000 kvm ljus BTA inkluderande cirka 1 600 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 juni 2020 till 250 000 kvm ljus BTA inkluderande 3 377 boenden varav 789 i produktion och 2 588 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se