Pressmeddelande 20.06.29

SHH erhåller en markanvisning i Borstahusen, Landskrona

SHH har tecknat avtal med Landskrona stad om markanvisning avseende byggrätter för 53 radhus  som ska byggas i området Borstahusen i Landskrona.

Detaljplanen för delområdet Landsbyn vann lagakraft i januari 2019 och SHH:s del omfattar totalt cirka 7 200 kvadratmeter BTA.

Radhusen om 114 och 142 kvadratmeter kommer att upplåtas med bostadsrätt. Säljstart är planeradatt ske under hösten 2020 för byggstart under våren 2021.


För mer information
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), e-post: mm@shhbostad.se, telefon: 070-372 12 14 

Kort om SHH Bostad
SHH är ett rikstäckande fastighetsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärda bostäder och samhällsfastigheter. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark för hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter. SHH har färdigställt cirka 1 600 prisvärda boenden över hela Sverige sedan start 2010. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 mars 2020 till 3 372 boenden varav 822 i produktion och 2 550 bedömda byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.