Pressmeddelande 20.10.15

SHH byggstartar 54 bostadsrätter i Riksten, Botkyrka

SHH har erhållit lagakraftvunnet bygglov och byggstartar nu Brf Kaptenen i Rikstens friluftsstad i Botkyrka. 70% av projektet, som omfattar 54 bostadsrätter, har innan byggstart sålts med bindande förhandsavtal.

Stadsdelen är belägen söder om Tullinge och rymde tidigare ett militärt flygfält. Idag pågår en betydande utveckling av området, där en levande stadsdel med nya bostäder, arbetsplatser samt skolverksamheter och service växer fram. Rikstens friluftsstad omfattar idag runt 1 000 bostäder och den färdigbyggda stadsdelen kommer att rymma totalt 3 500 bostäder till 2030.

Flerbostadshusen byggs i svenskt trä och Götenehus AB har kontrakterats att utföra husentreprenaden. Inflyttning planeras ske från slutet av 2021 till och med våren 2022.

- Rikstens friluftsstad är en fantastisk stadsdel som erbjuder de boende ett attraktivt och naturnära bostadsläge i ett växande Stockholm. Det har varit ett stort intresse för vårt projekt Brf Kaptenen, som består av moderna och välplanerade hem nära Stockholm city, säger Ann-Louise Gustafsson, försäljningschef SHH Bostad.

För mer information
Ann-Louise Gustafsson, försäljningschef SHH Bostad, e-post: alg@shhbostad.se, telefon 076-894 23 00 eller Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, e-post: mm@shhbostad.se, telefon: 070-372 12 14

Kort om SHH Bostad
SHH utvecklar prisvärda och funktionella bostäder samt samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 35 fastighetsprojekt om ca 140 000 kvm ljus BTA inkluderande cirka 1 600 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 juni 2020 till 250 000 kvm ljus BTA inkluderande 3 377 boenden varav 789 i produktion och 2 588 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se