Pressmeddelande 20.04.27

SHH Bostad AB:s dotterföretag SHH Bostadsutveckling AB förvärvar obligationer i SHH Bostad AB (publ)

SHH Bostad AB:s (SHH) dotterföretag SHH Bostadsutveckling AB har förvärvat obligationer i SHH Bostad AB (publ) till ett kvarvarande nominellt belopp om 43 mkr. Förvärvspriset för obligationerna motsvarar 91,3 procent av obligationernas kvarvarande utestående nominella belopp, dvs. ca 39,3 mkr.

Förvärvet gäller SHH:s säkerställda obligationer med ett kvarvarande utestående nominellt belopp om 230 mkr inklusive SHH koncernens förvärvade volymer. Obligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3m plus 6,5 procent och förfaller i juni 2021 (ISIN: SE0009984172).

Syftet med förvärvet av obligationerna är att förbättra räntenettot för SHH koncernen. Återköpet har möjliggjorts av SHH koncernens starka kassaposition. Efter förvärvet uppgår SHH koncernens innehav av ovan nämnda obligationer till ett kvarvarande nominellt belopp om 53 mkr.

 

För mer information

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.

 

Offentliggörande

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 27 april 2020, kl. 07.30 CEST.Kort om SHH Bostad

SHH Bostad utvecklar prisvärda boenden i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att bo. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark för hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter. Sedan SHH grundades 2010 har vi färdigställt cirka 1 500 prisvärda bostäder över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 december 2019 till 3 175 boenden varav 822 i produktion och 2 353 bedömda byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.