Pressmeddelande 20.12.08

Fredrik Alvarsson ny vd för SHH

Styrelsen i SHH Bostad AB har utsett Fredrik Alvarsson till ny vd för SHH Bostad från och med den 1 januari 2021. Förändringen sker mot bakgrund av att SHH:s grundare och vd Misha Moeremans d’Emaus meddelat styrelsen att han önskat lämna vd-uppdraget som han innehavt sedan bolaget bildades 2010. Misha Moeremans d’Emaus kommer att kvarstå som rådgivare, styrelseledamot och huvudägare i bolaget.

- Det är med stor glädje att Fredrik Alvarsson accepterat att ta på sig uppgiften som vd för SHH. Fredrik rekryterades 2019 till SHH för att ansvara för koncernens affärsområde Samhällsfastigheter och är rätt person att utveckla och växa SHH-koncernen vidare, säger Johan Ericsson, styrelseordförande i SHH.

- Jag är mycket glad och stolt för detta uppdrag. Vår strategi och riktning är tydlig, där jag nu ser fram emot att tillsammans med alla duktiga medarbetare i SHH utveckla bolaget till nästa nivå, säger Fredrik Alvarsson.

SHH-koncernen har totalt 25 anställda med mångårig erfarenhet inom fastighets- och samhällsutveckling. Sedan start har SHH:s främsta fokus varit utveckling av hyres- och bostadsrätter. Under våren 2019 valde man att bredda verksamheten för att även utveckla samhällsfastigheter. Sedan sommaren 2020 är SHH:s strategi att såväl utveckla som långsiktigt äga bostads- och samhällsfastigheter runt om i landet.

- SHH som jag grundade för 10 år sedan är ett stabilt och finansiellt starkt bolag som nu är inne i en ny fas med stark tillväxt inom segmentet samhällsfastigheter och det är nu rätt tid att lämna över stafettpinnen till Fredrik. Det är ett privilegium att vara SHH:s huvudägare och som engagerad styrelseledamot kommer jag aktivt att stötta SHH och Fredrik, som jag har stort förtroende för, säger Misha Moeremans d’Emaus. 

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Ericsson, styrelsens ordförande, tel. 070-544 00 00, je@shhbostad.se 
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se 
Fredrik Alvarsson, vd SHH Samhällsfastigheter AB, tel. 072-729 09 35, fa@shhsamhallsfastigheter.se

Kort om SHH
 SHH utvecklar prisvärda och funktionella bostäder samt samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 35 fastighetsprojekt om ca 140 000 kvm ljus BTA inkluderande cirka 1 600 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 30 juni 2020 till 250 000 kvm ljus BTA inkluderande 3 377 boenden varav 789 i produktion och 2 588 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.