Pressmeddelande 18.08.29

SHH Bostad vinner en markanvisning för hyresrätter i Berga, Linköping

Tidigare i år vann SHH Bostad en markanvisning i stadsdelen Vikingstad, Linköping, för ca 50 bostäder och nu har SHH fått ytterligare en markanvisning i Linköping om ca 100 hyresrätter, denna gång i stadsdelen Berga i södra Linköping. En detaljplan tas nu fram i samråd med kommunen och andra byggherrar i området syftande till att skapa en ny stadsdel innehållande ca 500 bostäder i flerfamiljshus och småhus.

- Vi är glada att ha fått denna möjlighet att tillsammans med kommunen och andra byggherrar ta fram ett stadsbyggnadskoncept för området och att utveckla ekonomiskt tillgängliga hyresbostäder i Berga, Linköping. Som ny regionansvarig känns det extra intressant och stimulerande att få förtroendet att genomföra detta projekt, säger Thomas Rehn, regionansvarig Mitt.

För mer information, vänligen kontakta:

Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

Thomas Rehn, Regionansvarig Mitt, telefon 0733-63 10 71, tr@shhbostad.se