Pressmeddelande 18.05.11

SHH Bostad publicerar årsredovisning för 2017

SHH Bostads Årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.shhbostad.se samt bifogas som pdf.

För mer information, vänligen kontakta:

Ando Wikström, ekonomi- och finanschef, telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.


Offentliggörande

Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 maj 2018, kl. 07.30 CET.


Kort om SHH Bostad AB

SHH Bostad utvecklar prisvärda bostäder i Sveriges växande städer med målet att fler ska ha råd att både bo och leva. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark till försäljning av bostadsrätter och hyresrätter. Sedan SHH grundades 2010 har närmare 1 000 prisvärda hyres- och bostadsrätter över hela Sverige färdigställts. Per den 31 december 2017 uppgick den totala projektportföljen till 3 666 bostäder varav 555 under produktion och 3 111 byggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.