Pressmeddelande 18.08.24

SHH Bostad och Fabege byggstartar i Kista

Efter en framgångsrik försäljning har SHH och Fabege beslutat att byggstarta den första etappen i kvarteret Selfoss i centrala Kista om 69 bostäder med inflyttning under våren 2020. Över 60 % av bostadsrätterna har sålts med bindande förhandsavtal. Avtal har tecknats med byggföretaget Cobab för entreprenaden.

Den första etappen Brf Reykjavik i kvarteret Selfoss kommer i huvudsak att bestå av välplanerade och ljusa ettor och tvåor i storlekar på mellan 26 - 50 kvm, för att möta det stora behovet av mindre och prisvärda lägenheter i Kista. Projektet är välbeläget på Kista Gårdsväg ungefär 500 meter från Kista Galleria och tunnelbana.

Hela projektet innefattar tre etapper om totalt 276 prisvänliga lägenheter och ett underliggande garage, och SHH:s vision för området är att skapa ett delvis öppet kvarter om 3-8 våningar med uppbrutna fasader i huvudsak utförda som putsade med omväxlande mörkgröna, ljusgrå och gråvita kulörer. För att ge tydligare tyngd och materialkaraktär åt byggnaden utförs basen av tegel med fint bearbetade detaljer runt entréer och öppningar. Gården utgörs av en öppen delvis grön, delvis hårdgjord yta och innehåller såväl privata som gemensamma uteplatser, samt lekplatser och cykelparkering.

-  Den snabba försäljningen visar att våra bostäder är attraktiva och att vi träffat rätt vad gäller prisbild, behov och efterfrågan i området, säger Fredrik Johansson, Projektutvecklingschef, SHH.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad AB, tel. 070-372 12 14, mm@shhbostad.se

Fredrik Johansson, projektutvecklingschef SHH Bostad AB, tel. 076-897 67 56, fj@shhbostad.se