Berga Äng

Linköping
Planerat

Berga Äng

I stadsdelen Berga strax söder om Linköping centrum planeras för ett nytt område med 500-700 bostäder varav ca hälften ska bli hyreslägenheter.

Detaljplanearbetet pågår för fullt och det nya området kommer skapas vid Haningeleden/Söderleden på ängarna mellan Södra Ekkällan och Berga/Skarpan. SHH Bostad kommer att uppföra ca 100 hyresrättslägenheter. Bostäderna kommer att så mycket som möjligt byggas i trä och husen tillverkas industriellt för att hålla ner kostnaderna. Hyrorna kommer i genomsnitt att vara lägre än i annan nyproduktion då det statliga investeringsstödet kommer att sökas och nyttjas.

Kommunens ambition med det nya området i Berga är att bygga en tätare stad och koppla ihop Berga och Linköping centrum med bl.a nya gång- och cykelvägar. I området bildas flera nya mötesplatser för de boende, såsom lekplatser, torg med handel och service, utegym, å-promenad utmed Bergadammen och Nötabacken som inbjuder till friluftsliv. En skola från F-6 samt förskola kommer också att byggas i området.

De nya bostadskvarteren kommer innehålla en varierad bebyggelse med både flerbostadshus, radhus och studentbostäder.

Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara 2024.

Kommun:
Linköping
Område:
Berga Äng
Boendeform:
Hyresrätter
Antal bostäder:
0
Boarea:
0 kvm
Avgift:
kr
Pris:
kr
Klicka för att se större bilder.