Planerat

Hjärup

Staffanstorp

Äldreboende - Hjärup

Birger Bostad har förvärvat en centralt belägen markfastighet intill Parkallén i Hjärup, Staffanstorp. Förvärvet omfattar utveckling och nybyggnation av ett äldreboende om 80 platser samt ett 20-tal lägenheter i hyresrättsform.

 

Fastigheten får god tillgänglighet med mindre än 500 m till stationen som trafikeras av Pågatågen mellan Malmö och Lund. Vi ser ett stort behov av nya bostäder anpassade för äldre. Staffanstorps kommun har infört LOV (lagen om valfrihet) för särskilt boende för äldre vilket innebär fri konkurrens på äldreboendemarknaden.

I expansiva Hjärup finns idag endast ett mindre befintligt äldreboende. Det nya boende som Birger Bostad ska uppföra erbjuder moderna och välutvecklade bostäder för äldre. Kombinationen tillfredsställer den breda målgruppens behov av både äldreboende och framförallt trygghetsbostäder. På grannfastigheten utvecklar vi även 55 lägenheter i bostadsrättsform.

 

Kommun:
Staffanstorp
Område:
Hjärup
Boendeform:
Äldreboende
Area:
5000 kvm
Antal platser:
80