Ladda ner
Pressmeddelande 21.05.19

SHH vinner markanvisningstävling i Storsjö Strand, Östersund

Den 11 maj utsåg kommunstyrelsen i Östersund SHH Bostad AB till en av tre vinnare i markanvisningstävlingen för etapp 2–1 i Storsjö Strand. SHH:s förslag är framtaget med Krook&Tjäder och omfattar 84 lägenheter i träbyggnad eller trästomme. 

Storsjö Strand är en ny stadsdel i centrala Östersund med ett unikt, sjönära läge. Utbyggnaden av stadsdelens första etapp är nästan avslutad och detaljplanen för andra etappen vann laga kraft i maj 2020. Med cirka 800 bostäder, service, kontor och restauranger kommer Storsjö Strand utvecklas till en levande stadsdel som förlänger stadskärnan och sammankopplar den med ett naturskönt kajläge. 

För Storsjö Strands andra etapp valde kommunen att bjuda in till en markanvisningstävling. Tillsammans med två andra fastighetsutvecklare har SHH erhållit möjligheten att utveckla ett nytt bostadskvarter i området. Det vinnande bidraget har utformats med arkitektbyrån Krook&Tjäder och utgör 84 lägenheter i flerbostadshus för både bostadsrätter och hyresrätter. Genom träbyggnation och blandad upplåtelse vill SHH utveckla ett ekologiskt och socialt hållbart bostadskvarter i ett växande Östersund.

- Det är väldigt kul och spännande att få vara med och utveckla en sådan fin plats i min hemstad Östersund. Projektet är utformat med lokal förankring och lokala samarbetspartners för att ta till vara på områdets unika förutsättningar och säkerställa att vi utvecklar en plats där många Östersundsbo vill leva, säger Sebastian Brandt, affärsutveckling SHH Bostad AB (publ).
 

För mer information

Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad AB (publ), e-post: fa@shhbostad.se, telefon 072 729 09 35 eller Sebastian Brandt, affärsutveckling SHH Bostad AB (publ), e-post: sb@shhbostad.se, telefon: 070 601 33 73.

 

Kort om SHH Bostad

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 36 fastighetsprojekt om ca 145 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 1 700 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen om 42 fastighetsprojekt uppgick per den 31 december 2020 till ca 220 000 kvm ljus BTA inkluderande 2 922 boenden varav 766 i produktion och 2 156 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.