Ladda ner
Pressmeddelande 21.05.18

SHH vinner markanvisningstävling i Kungsängen, Jönköping

Jönköpings kommun har utsett SHH till vinnare av markanvisningstävlingen för ett bostadskvarter i  Kungsängen. Förslaget är framtaget tillsammans med Dreem Arkitekter och omfattar 70–80 bostadsrätter fördelade på både flerbostadshus och radhus med gemensam innergård.

Den nya stadsdelen Kungsängen är belägen knappt fem kilometer öster om Jönköpings centrum. I området har det pågått utveckling av nya bostäder sedan 2014 och idag utgörs Kungsängen av ett växande bostadsområde. Totalt planerar kommunen för att stadsdelen ska innefatta 730 bostäder, förskola och kommersiell service. Kommunen gick under hösten 2020 ut med en markanvisning med jämförelseförfarande avseende de två sista bostadskvarteren i området.

Den 21 april valde Jönköpings kommun att tilldela SHH markanvisningen för det ena kvarteret. Det vinnande förslaget har tagits fram av SHH tillsammans med Dreem Arkitekter. Gemensamt avser SHH och Dreem Arkitekter att utveckla ett hållbart och modernt bostadskvarter med både flerbostadshus och radhus samt en gemensam innergård. Det nya bostadskvarteret omfattar 70–80 bostadsrätter och ska erbjuda ett varierat boende med flexibla planlösningar. Dessutom innehåller förslaget ett särskilt fokus på social hållbarhet med exempelvis en gemensam terrass för de boende i kvarteret.

- Vi tackar kommunen för förtroendet att utveckla SHH:s första projekt i Jönköping, en av landets mest intressanta regionstäder. Jönköping kännetecknas av ett växande näringsliv och en stark befolkningsutveckling, vilket skapar en god efterfrågan på attraktiva bostäder. Därför har SHH tillsammans med Dreem Arkitekter tagit fram förslaget Nova, ett hållbart bostadskvarter med varierad bebyggelse. Tillsammans ska vi utveckla tillgängliga hem för olika behov och skeden i livet, en plats där många har möjlighet och vill bo, säger Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad AB (publ).

- Vi ser fram emot att fullfölja projektet tillsammans med SHH och Jönköpings kommun, säger Maya Iwdal, vd Dreem Arkitekter.

 

För mer information

Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad AB (publ), e-post: fa@shhbostad.se, telefon 072 729 09 35 eller Martin Hildebrandt, bostadsutvecklingschef SHH Bostad AB (publ), e-post: mhi@shhbostad.se, telefon: 072 387 26 66.

 

Kort om SHH Bostad

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 36 fastighetsprojekt om ca 145 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 1 700 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen om 42 fastighetsprojekt uppgick per den 31 december 2020 till ca 220 000 kvm ljus BTA inkluderande 2 922 boenden varav 766 i produktion och 2 156 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se

Dreem arkitekter

Läs mer om Dreem Arkitekter på www.dreem.se.