Ladda ner
Pressmeddelande 21.02.08

SHH vinner markanvisningstävling i Huddinge för 300 nya bostäder

SHH har av Huddinge kommun utsetts till vinnare av markanvisningstävling för Hälsovägen i stadsdelen Flemingsberg. Tillsammans med C.F. Møller Architects har SHH utformat förslag för ett levande och tillgängligt bostadskvarter med 300 nya bostäder. Hållbarhet och tillgänglighet är i fokus för det nya kvarteret där SHH har valt att samarbeta med COLIVE för en del av bostäderna.

Markanvisningsområdet för Hälsovägen är beläget centralt, intill Flemingsberg centrum. Flemingsberg bedöms vara ett av landets viktigaste utvecklingsområden, med en stark tillväxt och stora utvecklingsmöjligheter. Som en del av Flemingsbergs framväxt inleddes markanvisningstävlingen för Hälsovägen under våren 2020 och i februari 2021 utsåg Huddinge kommun SHH:s bidrag till det vinnande förslaget.

SHH har tillsammans med C.F. Møller Architects utformat ett levande och tillgängligt bostadskvarter för cirka 300 nya bostäder samt lokaler i bottenplan. Innovation, variation och hållbarhet står i fokus för SHH:s förslag, vilket är i linje med kommunens vision för Flemingsbergs framväxt. Genom samarbete mellan SHH och COLIVE kommer en andel av bostäderna erbjuda co-living, en social och dynamisk boendeform som ska bidra till kvarterets attraktivitet.

- Vi på SHH är både stolta och glada över möjligheten att få genomföra ytterligare ett projekt i Huddinge. Vår ambition har varit att ta fram ett förslag som möter både kommunens utvecklingsmål för Flemingsberg och SHH:s målsättning för en hållbar bostads- och samhällsutveckling. Vi fram emot att bidra till stadsdelens framväxt genom utvecklingen av 300 nya bostäder i ett fantastiskt läge, säger Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad AB.

SHH avser att långsiktigt äga och förvalta bostäderna vid Hälsovägen efter färdigställande. Bolaget har sedan tidigare ett antal projekt runt om i Huddinge kommun och utvecklingen av det nya kvarteret längs Hälsovägen kommer att bedrivas parallellt med utvecklingen av övriga bostads- och samhällsutvecklingsprojekt.

 

För mer information

Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad AB, e-post: fa@shhbostad.se, telefon 072 729 09 35 eller Martin Hildebrandt, bostadsutvecklingschef SHH Bostad AB, e-post: mhi@shhbostad.se, telefon: 072 387 26 66.