Ladda ner
Pressmeddelande 21.03.31

SHH och Fabege avyttrar 130 nyproducerade hyresrätter i Kista

I ett JV tillsammans med Fabege har SHH utvecklat det nya bostadskvarteret Selfoss i Kista. Selfoss-projektet påbörjades 2018 och omfattar tre bostadsfastigheter med bostadsrätter respektive hyresrätter. Kvarterets tredje etapp, Fastigheten Selfoss 4, omfattar 130 hyreslägenheter och färdigställdes under februari 2021. SHH:s och Fabeges gemensamt ägda bolag har nu avyttrat fastigheten och det färdigställda hyreshuset till PATRIZIA med tillträde den 31 mars 2021.

Selfoss-fastigheterna har ägts gemensamt av Fabege och SHH i ett joint venture sedan 2018. SHH har ansvarat för genomförandet och utvecklingen av det nya bostadskvarteret som omfattar cirka 280 nya bostäder. Fastigheten Selfoss 4 är projektets tredje och sista etapp och hyresfastigheten färdigställdes i februari 2021. JV-bolaget har nu valt att avyttra bostadsfastigheten Selfoss 4 till PATRIZIA. Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 7 000 kvm, med 130 moderna lägenheter och kommersiella lokaler i bottenplan. Hyresbostäderna är välplanerade och håller hög standard. Till fastigheten hör även 115 parkeringsplatser i garage samt en stor innergård med lekplats.

Färdigställandet av Selfoss och försäljningen av etapp tre är ett fint kvitto på det framgångsrika samarbetet mellan SHH och Fabege. Vi är väldigt stolta över att ha drivit detta projekt, som nu utgör ett levande bostadskvarter med nära 280 nya hem i ett växande Kista. Under projektet har SHH påvisat sin genomförandekraft som samhällsutvecklare och samarbetspartner. Med en avslutad försäljning i ryggen blickar vi nu framåt och letar aktivt efter nya projekt och fastigheter, både för utveckling och långsiktig förvaltning, säger Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad AB (publ).

Kvarteret Selfoss har ett attraktivt läge i Kista, inom gångavstånd till såväl tunnelbana som pendeltåg samt skolor, service och shopping. Kista är ett av Europas viktigaste innovationskluster där ledande företag, akademi och forskning tillsammans med bostäder samsas i en naturnära miljö. Stadsdelen är ett av Stockholm stads prioriterade områden, där kommunen planerar för över 6 000 nya bostäder, utbyggd infrastruktur och kommersiell utveckling.


För mer information

Fredrik Alvarsson, vd SHH Bostad AB (publ), e-post: fa@shhbostad.se, telefon 072 729 09 35 eller Fredrik Johansson projektutvecklingschef SHH Bostad AB (publ), e-post: fj@shhbostad.se, telefon: 076 897 67 56.

Kort om SHH Bostad

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 36 fastighetsprojekt om ca 145 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 1 700 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen om 42 fastighetsprojekt uppgick per den 31 december 2020 till ca 220 000 kvm ljus BTA inkluderande 2 922 boenden varav 766 i produktion och 2 156 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.