Pressmeddelande 21.05.07

SHH Bostad AB (publ) publicerar Års- och Hållbarhetsredovisning för 2020

SHH Bostads Årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.shhbostad.se samt bifogas som pdf. 

För mer information

För mer information vänligen kontakta Fredrik Alvarsson, verkställande direktör SHH Bostad AB (publ), telefon 072-729 09 35, fa@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se.

Offentliggörande

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 7 maj 2021, kl. 07.30 CEST. 

 

Kort om SHH Bostad

SHH utvecklar både prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt 36 fastighetsprojekt om ca 145 000 kvm ljus BTA inkluderande ca 1 700 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen om 42 fastighetsprojekt uppgick per den 31 december 2020 till ca 220 000 kvm ljus BTA inkluderande 2 922 boenden varav 766 i produktion och 2 156 bedömda boendebyggrätter. Mer information finns på www.shhbostad.se.